fbpx

PROČITAJTE I...

Zasnovana na magmi nacionalnog bića, na buntovnoj i polivalentnoj leksičkoj podlozi, na vreloj maštovitosti i gotovo sentimentalnoj zagrcnutosti narodnog rapsoda, poezija Ćamila Sijarića traga za suštinskim mirom, u jednoj univerzalno oblikovanoj formi, osvjetljava čovjekovu sudbinu kroz najintimniju vizuru, svoj san o mogućem spokojstvu projektuje na historijsko platno vječito živih ožiljaka stradalništva i bola kao univerzalnih i odveć ponovljivih kategorija.

PRIDRUŽITE SE DISKUSIJI

KOMENTARI

  • Admir 27.01.2018.

    Izostavljeni su neki od poznatih islamskih intelektualaca – filozofa. Uglavnom dosta dobro napisan članak. Dodao bi samo i listu islamskih citata od poznatih filozofa u islamu http://extaza.net/islamski-citati/

    Odgovori