fbpx

Naša stranka katastrofalno prošla u OŠ “Mustafa Busuladžić”

Teško je odgonetnuti šta osim osvajanja vlasti može biti zajednički imenitelj ovom po svemu čudnom i liderskom i stranačkom spoju, a šta o tome misle njihovi glasači, saznat ćemo već za dvije godine.

Piše: Mahir Sokolija

 

U našoj zemlji običaj je da biračka mjesta budu u osnovnim školama. U općini Novi Grad stanovništvo registrirano u pet od ukupno 155 biračkih mjesta ove općine glasalo je u Osnovnoj školi “Mustafa Busuladžić”.

Premda je Naša stranka u Kantonu Sarajevo osvojila 13,05% glasova, a u Novom Gradu s 12,69% osvojenih glasova bila drugoplasirana, u Dobroševićima 1, 2, 3, 4 i 5, izbornim jedinicama koje gravitiraju ovoj školi, prošla je više nego katastrofalno.

Među glasovima sabranim u Osnovnoj školi “Mustafa Busuladžić”, Naša stranka osvojila je samo njih 4%, odnosno 81 glas, od 2.012 važećih. Riječ je o školi čiji su naziv zastupnici ove stranke u Skupštini Kantona Sarajevo proglasili spornim inicirajući njegovu promjenu, s čime se nisu složile općinske vlasti, predstavnici lokalne zajednice u kojoj je škola izgrađena, kao ni rukovodstvo i nastavnici škole.

Ova škola, nazvana po ličnosti u vezi s kojom se pletu različite kontroverze, postala je posljednjih godina svojevrstan simbol i razdjelnica između dviju političkih struja u Kantonu Sarajevo, učvršćujući podjelu na desnu i lijevu političku stranu. S obzirom na buduće odnose u Skupštini Kantona, stvorene rezultatima izbora, očekuje se nastavak, a možda i konačni rasplet u vezi s njezinim nazivom, pri čemu treba imati na umu i ove rezultate.

Jer, na neki su način lokalni birači, glasajući s 40% za SDA, koja je podržala prijedlog lokalne zajednice o imenovanju škole po Mustafi Busuladžiću, dali svoje mišljenje i o Našoj stranci i o inicijativi za promjenu naziva.

Kada smo već kod opozicije, četiri novoformirane stranke – Nezavisni blok, Pokret demokratske akcije, Narod i pravda i Nezavisna bosanskohercegovačka lista – koje predvode bivši funkcioneri SDA – Senad Šepić, Mirsad Kukić, Elmedin Konaković i Ibrahim Hadžibajrić – osvojile su na državnoj razini više od 112.000 glasova, a na entitetskoj nešto manje od 110.000.

Međutim, na kantonalnom nivou broj glasača koji im je ukazao povjerenje doseže više od 127.000, a grupirani su mahom u tri kantona.

Od 40.000 glasača PDA za kantonalne skupštine, njih 92% je u Tuzlanskom kantonu; od 35.000 glasača NB-a, 56% ih je u Zeničko-dobojskom kantonu; od 32.000 glasača NiP-a, 92% ih je u Kantonu Sarajevo, a od 20.000 glasača NBL-a, 51% ih je u Kantonu Sarajevo, a 28% u Tuzlanskom kantonu.

Dodamo li ovim četirima strankama njima po karakteru sklonu A-SDA, koja je osvojila približno 38.000 glasova, od čega 55% u Unsko-sanskom kantonu, dobivamo čudnovati spoj lokalnih stranaka koje nastoje uspostaviti neki oblik partnerstva na višim nivoima vlasti.

No, da bi ta veza bila čvrsta i postojana, morala bi postojati i široka saradnja na lokalnom, kantonalnom nivou, a to je među ovim strankama moguće samo sporadično. One uglavnom ne mogu biti jedna drugoj podrška zato što u istim kantonima imaju zanemariv broj osvojenih mandata.

PROČITAJTE I...

Koriste se podrivačke metode, u specijalnom ratu poznate i kao vađenje sadržaja ispod temelja objekta koji se želi srušiti. Podrivanje se koristi rušenjem konstrukcije države kroz pravni sistem, opstruiranjem zakona i ustavnog poretka države, uspostavljanjem paralelnih paradržavnih, paravojnih, paraodgojnih, paraobrazovnih i parapolitičkih tvorevina. Potonje se u ovom trenutku koriste kao grupe za pritisak na legalne političke snage radi njihovog oslabljivanja. Grupe za pritisak jesu forma specijalnog rata koje se planski kreiraju s očekivanjem da će nastati političke krize i koriste se da bi se umanjila efikasnost legalnih političkih snaga, a u konkretnom slučaju, pod tretmanom grupa za pritisak, koje su godinama stvarane unutar nje same, trenutno se nalazi SDA. U široj slici ovdje, prije svega, govorimo o djelovanju političkih faktora Srba i Hrvata oličenim u pojavama Milorada Dodika i Dragana Čovića, koji su glavna poluga u subverzijama specijalnog rata

PRIDRUŽITE SE DISKUSIJI

Čitajte najnovije objave na novom STAV web portalu klikom na link!