fbpx

IZRAŽENA DUŠA BOŠNJAČKE TRADICIJE POD JUGOSLAVENSKIM ATRIBUTOM “SVIH NARODA I NARODNOSTI”

Ono što je bitno za reći jeste to da arbitriranje u vezi sevdalinke, kao nacionalne bošnjačke pjesme i kulturne baštine BiH, ne možemo prepuštati amaterskim udruženjima, bez obzira na svu količinu njihovog entuzijazma i folklornog aktivizma koji je istom vrlo bitan za unutarnju kulturnu dinamiku jednog naroda

PROČITAJTE I...

Zasnovana na magmi nacionalnog bića, na buntovnoj i polivalentnoj leksičkoj podlozi, na vreloj maštovitosti i gotovo sentimentalnoj zagrcnutosti narodnog rapsoda, poezija Ćamila Sijarića traga za suštinskim mirom, u jednoj univerzalno oblikovanoj formi, osvjetljava čovjekovu sudbinu kroz najintimniju vizuru, svoj san o mogućem spokojstvu projektuje na historijsko platno vječito živih ožiljaka stradalništva i bola kao univerzalnih i odveć ponovljivih kategorija.

PRIDRUŽITE SE DISKUSIJI