fbpx

Zaustaviti skrnavljenje Starog grada u Stocu

Kantonalna organizacija SDA Hercegovačko-neretvanskog kantona najoštrije osuđuje nelegalno izvođenje radova na području nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine, na području Starog grada u Stocu i skrnavljenje ove zaštićene zone pokretanjem radova na izgradnji „prve postaje križnog puta“, čiji je investitor „Župa svetog Ilije proroka – Stolac“.

Kantonalna organizacija SDA HNK traži od nadležnih institucija primjenu zakonom predviđenih, neodložnih mjera u  zaustavljanja skrnavljenja Starog grada u Stocu

Kantonalna organizacija SDA Hercegovačko-neretvanskog kantona najoštrije osuđuje nelegalno izvođenje radova na području nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine, na području Starog grada u Stocu i skrnavljenje ove zaštićene zone pokretanjem radova na izgradnji „prve postaje križnog puta“, čiji je investitor „Župa svetog Ilije proroka – Stolac“.

Pokretanju ovih protuzakonitih radova prethodila je Odluka Općinskog vijeća Stolac, da navedenom Župnom uredu proda šest lokacija po dva kvadratna metra u iznosu od 320 KM za izgradnju križnog puta, koji vodi do vrha Starog grada.

Podsjećamo da je u februaru 2020. godine Federalni građevinski inspektor naložio načelniku Stoca Stjepanu Boškoviću da ukloni ranije nelegalno izgrađeni kameni križ, kao i 14 postamenata na lokalitetu Starog grada u Stocu, što do danas nije urađeno.

Pozivamo Vladu Federacije BiH da putem svojih nadležnih resornih ministarstava, prvenstveno Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Zavoda za zaštitu spomenika Federacije BiH, nadležne inspekcije, policije i tužilaštava utvrdi i pokrene odgovornost prema investitorima ovog nezakonitog projekta, te na osnovu Odluke Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika spriječi izričito zabranjenu gradnju u zabranjenom području Starog grada u Stocu.

Zahtijevamo od Vlade HNK i resornog ministarstva građenja i prostornog uređenja HNK da poništi građevinsku dozvolu koju je na protuzakonit način izdala Općina Stolac. Također, zahtijevamo da se ponište protupravni pravni akti koje je izdavao  Zavod za zaštitu kulturno-historijske baštine HNK-a,  koji su u suprotnosti sa Odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH jer su nezakonite. Upozoravamo da Odluka Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH ima snagu lex specialis i svaki drugi akt je ništavan ako je u neskladu s njom. Vlada HNK dužna je naložiti zakonom predviđene, neodložne mjere zaustavljanja građenja u području Starog grada u Stocu, zaštićenog nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine.

Također, pozivamo ured Evropske komisije u BiH da se uključi u rješavanje ovog slučaja, prvenstveno jer je Evropska unija u periodu od 2009. godine do 2013. godine osigurala sredstva za obnovu dijela ovog nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine koji se pokretanjem navedenih nelegalnih radova skrnavi, ugrožava i kulturno-historijski devastira.

Kantonalna organizacija SDA HNK traži od svih nadležnih institucija poštivanje pozitivnih zakonskih propisa i primjenu striktne obaveze zaštite svih nacionalnih spomenika na cijelom području BiH, kao i sprečavanje njihove devastacije.

PROČITAJTE I...

Da Zetra ne bude Manjača. Da Holiday Inn ne postane Vilina vlas. Da oca i majku ne tražim po Tomašicama. Da se Sarajevo ne zove Srebrenica. Da ne vučem za rukav Amora Mašovića.

PRIDRUŽITE SE DISKUSIJI

Čitajte najnovije objave na novom STAV web portalu klikom na link!