fbpx

Fond “Bošnjaci” – vakuf rahmetli Alije Izetbegovića

“Rahmetli Alija je uvakufio pet miliona maraka u vidu dionica u BOR banci s ciljem da se ta sredstva umnožavaju. Može se iz vakufname izvući zaključak da se osnovna sredstva čuvaju, a da se iz dobiti stipendiraju studenti i učenici. Moram napomenuti da je uvakufljeno 5 miliona, a da smo mi za nekih 15 godina ostvarili oko 11,7 miliona maraka, u obrazovanje i nauku smo investirali 4,5 miliona maraka. Fond je u cijelosti sačuvan i mi sada raspolažemo s nekih 6,2 miliona maraka. On je osnovao još ovakvih sličnih fondova, ali uglavnom su svi propali, osim Fonda 'Bošnjaci'”, priča direktor Fonda Šahin Kerla

 

Piše: Jakub SALKIĆ

 

Prvi predsjednik nezavisne Republike Bosne i Hercegovine rahmetli Alija Izetbegović osnovao je 1997. godine Fond “Bošnjaci” s ciljem zanavljanja stručnog kadra koji je stradao u agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Za potrebe stipendiranja nadarenih učenika i studenata rahmetli Alija je ostavio u vidu dionica u BOR banci pet miliona maraka. Fond je prvobitno bio u okviru Stranke demokratske akcije (SDA), čiji je predsjednik u to vrijeme bio rahmetli Alija, a 2001. godine predsjednik Izetbegović je Fond uvakufio. Novac koji je uplaćen za potrebe Fonda jeste novac koji je narod Kraljevine Saudijske Arabije poklonio Izetbegoviću da s tim novcem raspolaže u korist muslimanskog naroda onako kako on misli da treba.

“Rahmetli Alija je uvakufio pet miliona maraka u vidu dionica u BOR banci s ciljem da se ta sredstva umnožavaju. Može se iz vakufname izvući zaključak da se osnovna sredstva čuvaju, a da se iz dobiti stipendiraju studenti i učenici. Moram napomenuti da je uvakufljeno 5 miliona, a da smo mi za nekih 15 godina ostvarili oko 11,7 miliona maraka, u obrazovanje i nauku smo investirali 4,5 miliona maraka. Fond je u cijelosti sačuvan i mi sada raspolažemo s nekih 6,2 miliona maraka. On je osnovao još ovakvih sličnih fondova, ali uglavnom su svi propali, osim Fonda ‘Bošnjaci'”, priča direktor Fonda Šahin Kerla.

Nakon četiri godine rada Fonda u okviru SDA, želja rahmetli predsjednika bila je da unaprijedi rad Fonda i oslobodi ga bilo kakvih političkih i drugih konotacija, te je zbog toga prenio osnivačka prava na Vakufsku direkciju Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini uz obavezu da se s uvakufljenom imovinom upravlja savjesno, nastojeći da se u tom poslu ne učini loše djelo, a da se prihodi od uvakufljene imovine koriste u svrhu obrazovanja i nauke.

 NOVI DONATORI

Naravno, danas Fond ima još donatora, ali to su vrlo mali iznosi u odnosu na ono što je uvakufio rahmetli Aliju Izetbegovića, a i Uprava Fonda trudi se da kroz svoje aktivnosti skupi nešto novca i uveća Fond.

Jedna od osnovnih aktivnosti Fonda jeste stipendiranje nadarenih studenata i jednog broja učenika. U vakufnami je posebno istaknuto da se pripaze Prva bošnjačka gimnazija i Gazi Husrev-begova medresa, koje tada nisu bile integrirane u obrazovni sistem, odnosno nisu bile finansirane iz budžeta.

Fond “Bošnjaci” izdvojio je značajan dio finansijskih sredstava za stipendiranje najboljih učenika ovih dviju škola, tako da je do sada stipendirano više od 300 učenika i učenica ovih škola. U posljednjih nekoliko godina učenicima generacije ovih škola dodijeljene su stipendije za prvi ciklus studija, a u posljednje dvije godine novčane nagrade i priznanja.

“Do sada smo stipendirali 2.300 nadarenih učenika i studenata, među kojima je 110 studenata s prosječnom ocjenom 10,00 na najprestižnijim univerzitetima u BiH. Mi dodjeljujemo stipendije samo studentima na javnim ustanovama u BiH, izveli smo veliki broj magistranata i pet doktoranada koji su stipendisti Fonda od samog početka školovanja, a riječ je o studentima koji studiraju vrlo zahtjevne fakultete, poput matematike, fizike, elektrotehnike, mašinstva… Više od 200 studenata stipendista Fonda dobitnici su priznanja ‘Zlatna značka’, ‘Zlatna plaketa’, ‘Povelja rektora’, ‘Povelja dekana’ i dr., zatim preko 150 brucoša učenika generacije i 16 hafiza Kur'ana. O kakvim se stipendistima radi, najbolje govori njihova prosječna ocjena koja se kretala od 9,00 do 9,60, među kojima je i značajan broj učenika generacije. Nastojimo da nagradimo one koji imaju izvanredne rezultate i od kojih očekujemo jako puno. Mi od njih ne tražimo povrat stipendije, samo u jednoj tački ugovora kažemo da od njih očekujemo da će nakon završetka školovanja i zasnivanja radnog odnosa raditi na afirmaciji Fonda i u skladu s mogućnostima nastojati da opstane Fond”, kaže Kerla.

Imajući u vidu da se trenutno većina stipendista Fonda nalazi na masterskim i doktorskim studijima širom BiH i svijeta, rezultati dosadašnjeg rada očekuju se tek za nekoliko godina. No, jedan dio stipendista i sada finansijski podržava Fond, ali pravi rezultati će doći tek kada završe školovanje i stabiliziraju se u društvu.

“Jako smo ponosni na naše stipendiste. Neki od njih su već univerzitetski profesori u BiH i inostranstvu”, kazao je Kerla.

Jedan od uspješnih stipendista Fonda jeste fizičar Admir Greljo, doktor nauka, koji radi u Evropskoj organizaciji za nuklearna istraživanja (CERN), a za dvije godine će biti u statusu naučnika. Također, Kerla nam je ispričao da je jedan od stipendista Fonda student koji je fiziku završio za dvije godine, u jednoj akademskoj godini završavao je po dvije godine studija. Sada je u Beču na postdiplomskom studiju, gdje je otišla jedna grupa stipendista ovog fonda s Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu.

Kerla ističe da nije bilo sve tako sjajno u početku. Bilo je dosta problema kada je novac bio u BOR banci, nije bilo redovne isplate od banke, a ni iznosi nisu bili realni.

OBEĆANA ZEMLJA

“Prodali smo dionice u BOR banci i novac oročili u BBI banci, i time ga uvećali, što od prodaje dionica i prinosa, što od naših donatora, među kojima je i Bejtuzzekat iz Kuvajta, koji svake godine posredstvom Fonda ‘Bošnjaci’ dodjeljuje 65 stipendija studentima u BiH”, ističe Kerla.

Stipendije se dodjeljuju krajnje transparentno, u skladu s Pravilnikom o dodjeli stipendija, kriterijima i sistemom bodovanja, koji su, uz konkurs, objavljeni na web-stranici Fonda. Bodovanje se vrši na osnovu postignutih rezultata u učenju, takmičenja, prosječnih primanja po članu domaćinstva, odnosno socijalnog statusa kandidata i njegove porodice, po osnovu broja učenika i studenata u porodici i dr. Jedan od osnovnih uvjeta za dodjelu stipendije jeste prosjek ocjena od 8,00 i više.

Uz konkurs je objavljen Pravilnik, sistem bodovanja i zahtjev za dodjelu stipendije u kojem je, između ostalog, svaki kandidat dužan da sam sebe izboduje i argumentirano dostavi dokaze po svim osnovama za koje dobija određeni broj bodova.

Nakon zatvaranja konkursa, Komisija obrađuje zaprimljene zahtjeve s dokumentacijom, vrši bodovanje u skladu s Pravilnikom i objavljuje preliminarne rezultate konkursa na web-stranici Fonda uz ostavljenu mogućnost žalbe Upravnom odboru Fonda “Bošnjaci”, koji, nakon provedenog žalbenog postupka, donosi konačnu odluku o dodjeli stipendija. Visina stipendija se kreće od 120,00 KM za učenike do 170,00 KM za studente, u trajanju od 10 do 12 mjeseci.

Upravo ovih dana raspisan je konkurs za dodjelu 135 stipendija učenicima i studentima za školsku 2018/19. godinu, koji je otvoren do 22. oktobra 2018. godine.

Osim stipendiranja učenika i studenata, među najznačajnijim projektima Fonda jeste pomoć učenicima povratnicima u manji bh. entitet. Ovim projektom do sada je obuhvaćeno više od 2.500 učenika povratnika kroz opremanje škola i učenika najosnovnijim nastavnim sredstvima i opremom, organizacijom instruktivne nastave iz predmeta bosanski i engleski jezik, matematika, informatika i fizika.

U proteklih 10 godina Fond “Bošnjaci” je na području manjeg bh. entiteta posjetio gotovo sve škole s većinskom bošnjačkom djecom u Nevesinju, Bileći, Berkovićima, Tjentištu, Čajniču, Međeđi, Višegradu, Cerskoj, Vlasenici, Rogatici, Žepi, Srebrenici, Potočarima, Križevićima, Skugrićima, Raševu, Konjević-Polju, Pobuđu, Glogovoj, Voljevici, Žutici, Sućesci, Osatu, Zvorniku, Bratuncu, Milićima i Ugljeviku, kojima je osigurao najosnovnija nastavna sredstva i opremu. U posljednje dvije godine osigurana su najosnovnija nastavna sredstva i oprema u šest škola zapadnog dijela manjeg bh. entiteta, u općinama Doboj, Teslić i Prijedor s oko 370 učenika povratnika.

“Ovih dana idemo u Kotor-Varoš, u Vrbanjce. Znate, gdje su Bošnjaci većina, tu RS ne ulaže u obrazovanje, u nastavna sredstva. Ne rješavamo mi njima sve probleme, ali pokušavamo ih ublažiti. Ima jedna simpatična situacija u jednoj školi kod Zvornika. Jedan učitelj nam je rekao kako mu je iman porastao jer smo donijeli neke stvari i rekli: ‘Ovo neće riješiti vaše probleme, ali barem da znate da ima neko u Sarajevu ko misli na vas'”, priča Kerla.

Fond “Bošnjaci” već 12 godina raspisuje javni literarni natječaj na jednu od aktualnih tema kao što su: Pod krovom je porodice toplije duši, Pokazao si nam stazu ponosa i strpljenja, Korisni ljudima – najbolji su, Aladža džamija – ljepotica Balkana, Bosanskim rijekama ne teče samo voda, Postojimo ako pravimo korake jedni prema drugima, Bosna je ćilimom zastrta, skini obuću kad Drinu prelaziš, Moja zemlja u meni, Učini ono što možeš, sa onim što imaš, ondje gdje jesi, Sve je moje u Bosni, Između nade i straha, Kuda ideš, narode moj, Zašto ostati u BiH, na kome su pravo učešća imali učenici i studenti iz Bosne i Hercegovine i dijaspore.

Koliko ovakve teme privlače i zanimaju mlade, govori i brojka od više stotina učenika i studenata koji su svake godine dostavljali svoje radove. Ovih dana raspisan je natječaj za najbolji literarni rad o temi “Svaki narod ima svoju obećanu zemlju” i otvoren je do 22. oktobra 2018. godine. Objavljena je i zbirka nagrađenih literarnih radova pod nazivom Vratit će se laste, koja je podijeljena jednom broju škola i biblioteka u BiH, te stipendistima i prijateljima Fonda.

Prema Kerlinim riječima, posljednjih nekoliko godina Fond “Bošnjaci” realizira projekt pod nazivom “Edukacija i druženje stipendista Fonda”. Prepoznata je potreba da se komunikacija sa stipendistima unaprijedi kroz višednevna druženja, međusobno upoznavanje, sadržajnije vezivanje stipendista i na taj način dugoročno osigura podrška razvoju, unapređenju i održivosti Fonda. Realizacija projekta planirana je u jednom broju većih gradova u Bosni i Hercegovini kao program dodatne edukacije stipendista, njihovog međusobnog druženja, te dodatnog upoznavanja s misijom i značajem Fonda. Primarni cilj organiziranja ovakvih druženja jeste ispunjenje jedne od temeljnih zadaća Fonda “Bošnjaci”, a to je dopunsko obrazovanje mladih, i to u oblastima koje nisu zastupljene u većoj mjeri u formalnom akademskom obrazovanju kroz predavanja, radionice, tematska druženja, kao i upoznavanje stipendista s jednim brojem najznačajnijih kulturno-historijskih znamenitosti u BiH.

“Nastojimo da sredstva dođu u ruke onih kojima su namijenjena. Mislim da bi naš rahmetli predsjednik bio zadovoljan”, zaključuje Kerla i dodaje kako je kćerka rahmetli predsjednika Lejla Akšamija u ovom mandatu članica Upravnog odbora Fonda. Nakon jedne prezentacije rezultata rada Fonda “Bošnjaci”, ona je sa suzama u očima izjavila: “Da moj otac rahmetli ovo vidi, bio bi zadovoljan.”

 

Prethodni članak

Hafiz na Golom otoku

PROČITAJTE I...

Da Zetra ne bude Manjača. Da Holiday Inn ne postane Vilina vlas. Da oca i majku ne tražim po Tomašicama. Da se Sarajevo ne zove Srebrenica. Da ne vučem za rukav Amora Mašovića.

PRIDRUŽITE SE DISKUSIJI