fbpx

ZBOG ZAGAĐENOG ZRAKA UMRLO 235 LJUDI

Posljednje istraživanje pokazuje da svake godine raste broj oboljelih od karcinoma, dijabetesa, endokrinih bolesti i bolesti disajnih puteva. Nemamo tačne brojke oboljelih Tuzlaka u odnosu na BiH jer se takva istraživanja, nažalost, ne vrše pa da možemo uporediti. Međutim, ono što je naše istraživanje pokazalo jeste da je 70 posto slučajeva oboljelih od karcinoma pluća pokazalo da je uzročnik zagađenje zraka

Prema mjerenjima Svjetskog tima za kontrolu kvaliteta zraka, Tuzla je krajem i početkom ove godine opet bila među najzagađenijim gradovima Evrope. Dozvoljeni indeks zagađenosti zraka iznosi 50, a u Tuzli je indeks zagađenosti iznosio 214. Tuzla je među nekoliko gradova u BiH koji su svake godine pogođeni ovim problemom. Zagađenost zraka poražavajuće utječe na zdravlje ljudi, pokazala je studija koju je Nurka Pranjić, profesorica s tuzlanskog Medicinskog fakulteta, objavila krajem novembra prošle godine.

“Posljednje istraživanje pokazuje da svake godine raste broj oboljelih od karcinoma, dijabetesa, endokrinih bolesti i bolesti disajnih puteva. Nemamo tačne brojke oboljelih Tuzlaka u odnosu na BiH jer se takva istraživanja, nažalost, ne vrše pa da možemo uporediti. Međutim, ono što je naše istraživanje pokazalo jeste da je 70 posto slučajeva oboljelih od karcinoma pluća pokazalo da je uzročnik zagađenje zraka”, kaže Pranjić za Stav.

Specijalista medicine rada tvrdi da je broj umrlih od bolesti koje su prouzrokovane zagađenim zrakom ogroman. “Naša istraživanja su pokazala da je zrak u Tuzli, u odnosu na norme koje su propisane u Evropskoj uniji, deset puta više zagađeniji. Po posljednjim podacima koje imamo, u prošloj godini direktno je od zagađenja zraka prouzrokovana smrt 235 ljudi u BiH. Što se Tuzle tiče, zabilježen je porast utjecaja zagađenosti zraka na bolest ljudi. U posljednjem istraživanju naveli smo da je broj oboljelih na takav način povišen za 14 posto u prošloj godini.”

Termoelektrana Tuzla uvijek se pominje i u kontekstu zagađenja zraka, posebno u zimskom periodu. Pitanje o uticaju Termoelektrane na kvalitet zraka ovih dana postavljaju brojni građani na društvenim mrežama, opravdano zabrinuti za svoje zdravlje.

“Mjerne stanice koje bilježe podatke su imisione i one bilježe koncentraciju štetnih materija koje emituju automobili, individualna ložišta i Termoelektrana. Mi znamo šta emitujemo, ali ne znamo koliki to udjel ima u zraku. Sve što bi rekli, ne bi rekli istinu”, kaže direktor Termoelektrane Tuzla Izet Džananović, prenosi portal Faktor.

U tu svrhu u planu je i studija od Prirodno-matematičkog fakulteta Tuzla, kojoj je cilj da se tačno utvrdio koliki je udio zagađenja svih pojedinačnih faktora koji ugrožavaju okolinu.

Istovremeno, parlamentarna većina u Gradskom vijeću Tuzle nedvosmisleno upire prstom u Termoelektranu. U njihovom saopćenju objavljenom prije nekoliko dana kaže sa da “Termoelektrana spali oko tri miliona tona uglja, a domaćinstva oko 250.000 tona, pa prema tome Termolektrana u aerozagađenju zraka paljenjem uglja učestvuje sa preko 90 posto, a individualni objekti ispod 10 posto”.

“Pred potpisivanjem smo ugovora sa PMF-om u Tuzli. Ponudili smo Gradu Tuzla i Tuzlanskom kantonu da finansiramo studiju, koja će tačno utvrditi participaciju svih onih koji učestvuju u onečišćenju zraka na području tuzlanske kotline, dakle područje Živinica, Lukavca i Tuzle. PMF raspolaže modelima i imamo uvjerenje da oni taj posao mogu obaviti. Tu će biti uključena Termoelektrana Tuzla, ali i sva druga energetska postorojenja, saobraćaj, mala ili mikroložišta pa i Termoelektrana Ugljevik”, kaže Džananović.

On je istakao da do javnosti dolazi mnogo dokumenata za koje ne znamo ko ih je naručio, niti znamo ko su autori, niti su prošli stručnu reviziju.

Kada je u pitanju zaštita okoline u Termoelektrani Tuzla ističu da su u ekološke projekte u posljednjih 20 godina uložili 250 miliona maraka. Između ostalog, postavljeni su elektro filteri i uveden monitoring emisija na dimnjacima elektroblokova i deponijama. Projekat za postavljanje postrojenja za odsumporavanje na blokovima 6 i 7, težak 160 miliona KM, od septembra 2016. godine nalazi se u fazi javne rasprave.

Kada je u pitanju grad Tuzla, od 2015. godine Termoelektarna je na ime otklanjanja posljedica zagađenja isplatila 16 miliona maraka, a na osnovu drugih zakona i propisa u FBiH, drugim instancama još oko 43 miliona.

“Ne možemo uticati kako će se utrošiti ta sredstva. U avgustu smo se obratili gradonačelniku i predsjedavajućem Gradskog vijeća sa molbom da se sredstva iskoriste za sanaciju posljedica. Molili smo da se kompletan iznos koristi za toplifikaciju. Međutim, mi smo predmet inspekcije za isplatu, ali nije nam poznato da se vrši kontrola utroška. Logika tog zakona jeste bila da se ublaže posljedice rada Termoelektrane.”

PROČITAJTE I...

Da Zetra ne bude Manjača. Da Holiday Inn ne postane Vilina vlas. Da oca i majku ne tražim po Tomašicama. Da se Sarajevo ne zove Srebrenica. Da ne vučem za rukav Amora Mašovića.

PRIDRUŽITE SE DISKUSIJI

Čitajte najnovije objave na novom STAV web portalu klikom na link!