fbpx

U Sarajevu je 5. aprila 1992. godine ubijeno 130 njegovih stanovnika

Ovdje možete pročitati imena ubijenih Sarajlija objavljena u knjizi Nihada Halilbegovića: “Sarajevo od referenduma do Agresije i napada na grad - 5. i 6. aprila 1992. godine.”

Rat u Sarajevu počeo je 5. aprila 1992. godine. Dok su deseci hiljada građana protestirali pred zgradom Skupštine Bosne i Hercegovine, po rubnim dijelovima grada padale su granate i ubijale stanovnike Sarajeva u njihovim avlijama, u kućama i na ulicama. Teško je utvrditi ko je bila prva žrtva tog dana, a Nihad Halilbegović pouzdano je utvrdio da je na tadašnjem Vrbanja mostu prvi poginuo Muhidin Šabanović. Halilbegovićeva istraživanja dovela su do nevjerovatnog saznanja da je tog dana s položaja JNA i srpskih paravojnih formacija  granatama i snajperskom vatrom u Sarajevu ubijeno 130 osoba. Ovdje možete pročitati imena ubijenih Sarajlija objavljena u knjizi Nihada Halilbegovića: Sarajevo od referenduma do Agresije i napada na grad – 5. i 6. aprila 1992. godine.

 

Prezime i ime Godina rođenja Status Mjesto stradanja
1. Aganović Fatima 1932. civil Centar
2. Alić Almasa 1925. civil Centar
3. Alić Habiba 1923. civil Centar
4. Alispahić Ramiza 1947. civil Centar
5. Alispahić Zehra 1937. civil Centar
6. Arnautović Faik 1947. civil Centar
7. Avdić Amela 1972. civil Centar
8. Avdić Hajdar 1935. civil Centar
9. Azemović Mustafa 1935. civil Centar
10. Bajramović Šećo 1927. civil Centar
11. Bazoku Kimeta 1950. civil Ilidža
12. Bećirević Semir civil Centar
13. Beganovć Redžo 1924. civil Centar
14. Belić Aida 1974. civil Centar
15. Berbić Ahmet 1936. civil Centar
16. Beriša Elez civil Centar
17. Bilalić Nafa civil Centar
18. Borovac Muhamed 1985. civil Centar
19. Bublin Muhamed 1945. civil Centar
20. Bučan Havka 1943. civil Centar
21. Cviko Edhem 1950. civil Centar
22. Čemerlić Alija 1959. civil Centar
23. Čurović Munirka 1916. civil nepoznato
24. Dedić Ibrahim policajac Centar
25. Demirović Ago 1945. civil Centar
26. Dilberović Suada 1965. civil Centar
27. Dizdarević Ahmet 1939. civil Centar
28. Durić Mehida 1950. civil Centar
29. Durić Ramiz 1937. civil Centar
30. Durjan Mevlida 1956. civil Centar
31 Dž(D)ananović Džemila 1922. civil Centar
32. Džebo Šemsa 1930. civil Centar
33. Dželilović Ismet 1922. civil Centar
34. Džino Sejda 1929. civil Centar
35. Ezić Rabija 1933. civil Centar
36. Fazlibašić Hikmet 1925. civil Centar
37. Ferhatović Ismet 1938. civil Centar
38. Gačanin Šuhra (Smajlović) 1935. civil Centar
39. Galić Eldina 1981. civil Centar
40. Gegić Ismet 1928. civil Centar
41. Geko Almasa 1943. civil Centar
42. Godinjak Hilmo 1940. civil Centar
43. Goga Rasema 1936. civil Centar
44. Golić Ibro 1927. civil Centar
45. Govedarica Radisav 1936. civil Centar
46. Granić Miralem 1984. civil Centar
47. Hadžiabdić Nezir 1923. civil Centar
48. Hadžić Nurko 1936. civil Centar
49. Hadžimahmutović Kadrija 1930. civil Centar
50. Hajdar Bahrija 1947. civil Centar
51. Hamzić Hasan 1935. civil Centar
52. Handžić Hamdija 1924. civil Centar
53. Haračić Safija 1924. civil Centar
54. Hasanagić Bajro 1931. civil Centar
55. Hasanbegović Hiba 1915. civil Centar
56. Hasanović Jasminka 1950. civil Centar
57. Haskić Ramiz 1926. civil Centar
58. Hatibović Zakir 1932. civil Centar
59. Hodža Dženana 1953. civil Centar
60. Hodžić Ahmed 1925. civil Centar
61. Hodžić Asima 1937. civil Centar
62. Hodžić Mustafa 1933. civil Centar
63. Hodžić Safet 1938. civil Centar
64. Hondo Hatidža 1929. civil Centar
65. Husić Mustafa 1967. civil Centar
66. Husić Nevzeta 1926. civil Centar
67. Jamakosmanović Mubera 1937. civil Centar
68. Jusufagić Mahmut 1934. civil Centar
69. Kadić Jasmin 1961. policajac Ilidža
70. Kadrić Hasan 1939. civil Centar
71. Kadrispahić Šahin 1930. civil Centar
72. Kalamujić Izeta 1924. civil Centar
73. Karahmet Fadil 1953. civil Centar
74. Kijamet Nevzeta 1966. civil Centar
75. Klapuh Bećir 1922. civil Novi Grad
76. Kočević Redžep 1916. civil Novi Grad
77. Kokot Ljeposava 1927. civil Centar
78. Korjenić Fahro 1924. civil Centar
79. Kostović Simo 1934.  sr.v.JNA Novo Sarajevo
80. Kozić Samija 1960. civil Centar
81. Krehić Sead 1926. civil Centar
82. Kulo Hajraga policajac Novi Grad
83. Lizdek Mile srp.poli. Novo Sarajevo
84. Mangafić Nedžib policajac Novo Sarajevo
85. Muhović Reuf 1954. policajac Ilidža
86. Mulaosmanović Hamdija 1922. civil Centar
87. Omerbegović Avdo 1963. policajac Novo Sarajevo
88. Osmanović Ramiz 1908. civil Centar
89. Parla Mehmed 1929. civil Centar
90. Pupić Milorad srp.poli. Novo Sarajevo
91. Petrović Pero 1950. srp.poli. Novo Sarajevo
92. Ramadanović Ismail 1948. civil Centar
93. Ramić Esma 1941. civil Centar
94. Ramić Rabija 1921. civil Centar
95. Repeša Aida 1926. civil Centar
96. Ribica Šemso 1923. civil Centar
97. Sadžak Hilmo 1933. civil Centar
98. Savanović Samija 1926. civil Centar
99. Sipović Nezir civil nepoznato
100. Softić Vahida 1946. civil Centar
101. Spahić Aiša 1917. civil Centar
102. Subašić Bajro 1917. civil Centar
103. Sučić Mihajlo 1946. civil Stari Grad
104. Sučić Olga 1958. civil Centar
105. Šabanović Muharem 1936. civil Centar
106. Šabanović Muhidin 1937. civil Centar
107. Šahović Mehmed 1927. civil Centar
108. Šakić Asima 1937. civil Centar
109. Šakić Edhem 1920. civil Centar
110. Šakić Šemsa 1922. civil Centar
111. Šendro Ibro 1937. civil Centar
112. Šeto Biba 1934. civil Centar
113. Škundrić Darinka 1941. civil Novo Sarajevo
114. Teskeredžić Sabaha 1945. civil Centar
115. Trebinjac Vasvija 1932. civil Centar
116. Tufo Dževlo 1951. civil Centar
117. Tunja Lejla 1937. civil Centar
118. Turkušić Sevda 1939. civil Centar
119. Tutić Alma 1937. civil Centar
120. Veličanin Hajrudin 1937. civil Centar
121. Vilić Kemal 1929. civil Centar
122. Vrabac Muharem 1924. civil Centar
123. Vranar Ajiša 1940. civil Centar
124. Zahiragić Hava 1934. civil Centar
125. Zajko Sabit 1934. civil Centar
126. Zalihić Šefika 1935. civil Centar
127. Zasela Hajdar 1935. civil Centar
128. Zeljković Nadija 1935. civil Centar
129. Zukrić Salim 1926. civil Centar
130. Zuko Hajra 1958. civil Ilidža

PROČITAJTE I...

Koriste se podrivačke metode, u specijalnom ratu poznate i kao vađenje sadržaja ispod temelja objekta koji se želi srušiti. Podrivanje se koristi rušenjem konstrukcije države kroz pravni sistem, opstruiranjem zakona i ustavnog poretka države, uspostavljanjem paralelnih paradržavnih, paravojnih, paraodgojnih, paraobrazovnih i parapolitičkih tvorevina. Potonje se u ovom trenutku koriste kao grupe za pritisak na legalne političke snage radi njihovog oslabljivanja. Grupe za pritisak jesu forma specijalnog rata koje se planski kreiraju s očekivanjem da će nastati političke krize i koriste se da bi se umanjila efikasnost legalnih političkih snaga, a u konkretnom slučaju, pod tretmanom grupa za pritisak, koje su godinama stvarane unutar nje same, trenutno se nalazi SDA. U široj slici ovdje, prije svega, govorimo o djelovanju političkih faktora Srba i Hrvata oličenim u pojavama Milorada Dodika i Dragana Čovića, koji su glavna poluga u subverzijama specijalnog rata

PRIDRUŽITE SE DISKUSIJI

Čitajte najnovije objave na novom STAV web portalu klikom na link!