fbpx

SOROŠADIJA U OFANZIVI

Svijet je lopta šarena! Dom je ondje gdje je srce! Građani svijeta, ujedinite se! A da je psihologinja Šaćirović sasvim ozbiljna, potvrđuje i to da, radi pacifiziranja migranata, preporučuje uključivanje migranata u privredne tokove s ciljem održavanja privrednog sistema, solidarnu integraciju koja podrazumijeva prihvatanje i solidariziranje centralnih vrijednosti te kulturnu integraciju.

Piše: Mustafa DRNIŠLIĆ

Migrantska kriza koja potresa Bosnu i Hercegovinu, tačnije isključivo dijelove Bosne i Hercegovine s bošnjačkom većinom, izvukla je na površinu mnogo toga, između ostalog, i neke pojave, zahtjeve i izjave koje je teško podvesti pod normalne.

Tako su, recimo, nekakva tri “volonterska udruženja” pisala specijalnom predstavniku EU u BiH Johannu Sattleru tražeći da zaustavi EU donacije za “upravljanje migracijama” jer se one, umjesto na “osiguranje humanih i pristojnih uslova za život za ljude u pokretu”, usmjeravaju na kupovinu opreme za razne sigurnosne snage u Bosni i Hercegovini, među kojima ovi volonteri problematiziraju i “poluautonomne sigurnosne snage poput kantonalnih policija”.

Ima u ovom pismu još svega, no ono što je posebno zanimljivo jesu kodne riječi. Tako su ilegalni migranti ustvari “ljudi u pokretu” čije je rahatno putovanje važnije od sigurnosti građana države u koju su ilegalno ušli, bilo kakva kontrola granica jeste “utvrđivanje granice”, policija je “militarizovana”, i to sa svih strana (već u skladu s podjelom krivice na “ravne časti”) i treba biti “reformirana”. Problem su i donirana vozila koja se ne koriste kako “volonteri” misle da bi trebalo, sumnjive su i zaštitarske firme čiji uposlenici u migrantskim centrima imaju drskosti nositi opremu za ličnu zaštitu, itd., itd.

Sve postaje jasnije kada se vidi da je jedan od potpisnika pisma i izvjesni “Feministički antimilitaristički kolektiv”. Očito je da je tu na sceni ideologija koja ne priznaje granice, narode, rase, nacionalne države, te u velikom broju slučajeva podržava nekakav toksični koktel anarhizma boljševizma i trećevalnog feminizima. No, to nije sve, ovih se dana pojavio i članak izvjesne psihologinje Lejle Šaćirović, koja tumači psihološko stanje migranata i migrantskih grupa, a to njeno tumačenje najviše liči na traženje opravdanja za dosadašnja ili buduća krivična djela ilegalnih migranata.

U ovom tekstu naslova Socijalna izolacija i marginalizacija migranata su početna faza njihovih nepoželjnih ponašanja Šaćirović iznosi i preporuke za domicilno stanovništvo, koje bi trebalo, da bi spriječilo nasilje nad sobom, osigurati “jednaka legalna prava” za migrante. I ne samo to, eventualno protuzakonito ponašanje migranata može pravdati i time što su “kolektivni prihvatni centri i uslovi u kojima migranti borave, kao i osobe s kojim taj prostor dijele, izabrani tuđom voljom”, a iz čega bi se moglo zaključiti da se rješenje nalazi u tome da se migrantima dozvoli da sebi izaberu kuće u kojima će da borave.

Stanovnici Bosne i Hercegovine također, prema preporukama Šaćirovićke, ne bi smjeli ni “razvijati osjećaj superiornosti”, kao ni osjećaj da su “mnogo drugačiji” od nezvanih gostiju, a posebno ne bi trebali imati “osjećaj opravdanog zahtjeva za privilegijama” naspram ilegalnih migranata. O kakvim je privilegijama tačno riječ, Šaćirovićka ne pojašnjava, no čini se da poručuje da nije korektno i opravdano da državljani Bosne i Hercegovine osjećaju da zaslužuju bilo kakve privilegije, u smislu prava, sloboda i usluga, u odnosu na nepoznata lica koja su ilegalno ušla u Bosnu i Hercegovinu.

Svijet je lopta šarena! Dom je ondje gdje je srce! Građani svijeta, ujedinite se! A da je psihologinja Šaćirović sasvim ozbiljna, potvrđuje i to da, radi pacifiziranja migranata, preporučuje uključivanje migranata u privredne tokove s ciljem održavanja privrednog sistema, solidarnu integraciju koja podrazumijeva prihvatanje i solidariziranje centralnih vrijednosti te kulturnu integraciju.

Naravno, kao i u prvom slučaju, sve su ovo kodne riječi, upakirani ideološki termini koji podrazumijevaju zaustavljanje nelegalnih migranata u Bosni i Hercegovini, iako je to protiv njihove volje, kondicioniranje lokalnog stanovništva da takvo stanje prihvati kao novu normalnost, omogućavanje migrantima potpune slobode kretanja, osiguravanje jednakih prava i privilegija s državljanima Bosne i Hercegovine, integraciju koja ne podrazumijeva prilagođavanje migranata kulturi i vrijednostima domicilnog stanovništva nego “solidarnu” razmjenu vrijednosti gdje bi se i domicilno društvo prilagodilo strancima, a sve pod uvijenom prijetnjom antisocijalnim ponašanjem, tj. eskalacijom migrantskog nasilja.

PROČITAJTE I...

Da Zetra ne bude Manjača. Da Holiday Inn ne postane Vilina vlas. Da oca i majku ne tražim po Tomašicama. Da se Sarajevo ne zove Srebrenica. Da ne vučem za rukav Amora Mašovića.

PRIDRUŽITE SE DISKUSIJI

Čitajte najnovije objave na novom STAV web portalu klikom na link!