fbpx

Pokrenut postupak za prodaju nekretnina bivših institucija “Bosna Sema”

Zbog kršenja zakonskih odredbi iz ugovora o kreditu, banka je jednostrano prekinula ugovor te zatražila mjere osiguranja kako bi od “Richmond Park Educationa”, a zapravo bivših “Bosna Sema” institucija, naplatila dug viši od pet miliona konvertibilnih maraka. Pokrenuta je naplata potraživanja te započeta prodaja imovine. Prema ugovoru o kreditnom zaduženju, obrazovne institucije “Bosna Sema” bile su dužne obavijestiti banku o promjeni vlasnika, što one nisu učinile

Piše: Amina ŠEĆEROVIĆ KASLI

 

Na Općinskom sudu u Sarajevu traje postupak između obrazovnih institucija “Richmond Park Education” Sarajevo, nekadašnjih “Global Education”, javnosti poznatiji po svom prvom nazivu “Bosna Sema” obrazovne institucije, i jedne od banaka koje posluju u Bosni i Hercegovini. Ove obrazovne institucije javnosti su poznate i prema dosadašnjem pisanju da su povezane s terorističkom organizacijom FETÖ, na čijem je čelu Fethullah Gülen, a pod čijim je vodstvom izvršen pokušaj državnog udara u Turskoj.

Do sada smo u više tekstova na osnovu činjenica, odnosno ispovijesti bivših pripadnika Gülenovog sistema u Bosni i Hercegovini, pisali o povezanosti ovih obrazovnih institucija s Fethullahom Gülenom, te o opasnosti koju one predstavljaju za bosansku djecu. Naime, nije u pitanju samo borba turskih vlasti protiv FETÖ-a već je to i domaći problem sve dok iste te strukture djeluju u našoj zemlji i obrazuju našu djecu, učeći ih pozitivno o jednoj bolesnoj ideologiji.

U prošlim brojevima Stava pisali smo o kontinuiranoj promjeni vlasničke strukture ovih obrazovnih ustanova. Od svog osnivanja 1999. godine pa do danas u sudskom registru izvršeno je ukupno devetnaest promjena lica ovlaštenih za njihovo zastupanje, a samo u posljednjih godinu dana ove obrazovne institucije prvo su postale američke, pod nazivom “Global Education”, a zatim britanske, pod nazivom “Stirling Education”, odnosno “Richmond Park Schools”. Sama ova činjenica navodi nas da se zapitamo o kakvim je to ustanovama riječ. Da se ne radi baš o “čistim poslovima”, govori i trenutna situacija u kojoj su se našle.

BLOKIRANI BANKOVNI RAČUNI

Zbog kršenja zakonskih odredbi iz ugovora o kreditu, banka je jednostrano prekinula ugovor te zatražila mjere osiguranja kako bi od zaduženih “Richmond Park” naplatila dug viši od pet miliona konvertibilnih maraka. Pokrenuta je naplata potraživanja te započeta prodaja imovine “Richmond Park Educationa”. Prema ugovoru o kreditnom zaduženju, obrazovne institucije “Bosna Sema” bile su dužne obavijestiti banku o promjeni vlasnika, što one nisu učinile. Tačnije, 3. januara 2018. godine banka ih je dopisom opomenula o kršenju ugovora o poslovnoj saradnji, a zatim 16. maja 2018. godine raskinula ugovor budući da ove obrazovne institucije nisu dostavile informacije o osnivačima, a što su bile dužne učiniti.

“Banka je obavezna navedene podatke pribaviti shodno Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, Pravilniku o provođenju zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, te Odluci Agencije za bankarstvo o minimalnim standardima aktivnosti banaka na sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti”, stoji u Rješenju Kantonalnog suda u Sarajevu izdatom 12. septembra ove godine. Također, prema podacima iz Porezne uprave FBiH, “Richmond Park” obrazovne institucije imale su do 18. aprila 2018. godine neizmirene obaveze u iznosu od 44.701,00 KM, što je dodatni razlog za raskid Ugovora, jer svaka porezna obaveza vodi do blokade računa te dovodi banku u finansijski rizik i mogućnost nastanka velike štete za nju, za njene dioničare i štediše.

Nakon što su bankovni računi “Richmond Park Educationa” bili blokirani, institucije su uložile žalbu, za šta je na Općinskom sudu u Sarajevu doneseno prvostepeno rješenje u korist “Richmond Park Educationa”. S obzirom na to da se radilo o za nju neprihvatljivoj odluci, banka je uložila žalbu, koja je na Kantonalnom sudu u Sarajevu prihvaćena kao osnovana te je prvostepeno rješenje poništeno. Postupak je vraćen prvostepenom sudu, gdje se očekuje nova odluka koja će zadovoljavati zahtjeve pravila pravničkog postupka. “U ponovnom postupku prvostepeni sud će, nakon što otkloni počinjene povrede postupka, pravilnom ocjenom već izvedenih, a po potrebi i novih dokaza, donijeti novu na zakonu zasnovanu odluku za koju će dati potpune i valjane razloge koji bi zadovoljavali zahtjeve pravila parničkog postupka”, stoji u Rješenju Kantonalnog suda.

Advokat Anel Kurtović doktorand Pravnog fakulteta u Sarajevu, koji svoje mišljenje daje kao pravni stručnjak, a koji s Majom Sadović zastupa banku u ovom predmetu, ističe da je izuzetno važna činjenica to što je riječ o institucijama koje u okviru svog poslovanja posjeduju devet obrazovnih institucija, te imaju pravo da obrazuju djecu od osnovnog do fakultetskog obrazovanja. Mišljenja je da je “Richmond Park Education” prekršio nekoliko zakona u Bosni i Hercegovini, a jedan od najvažnijih, koji je donesen kao uvjet koji je pred našu zemlju stavila Evropska unija, jeste Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti. Ovim zakonom tačno su definirane obaveze različitih pravnih subjekata u vezi sa sprečavanjem terorizma i pranja novca.

DA LI ZNAMO KO SU STVARNI OSNIVAČI INSTITUCIJA

Prema Kurtovićevom mišljenju, “Richmond Park Education” prekršio je odredbe ovog zakona više puta. Naime, prema članu 4. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, jedni od “obveznika” koji su dužni ovaj zakon primjenjivati jesu i banke. Nadalje, u članu 8. stav 1. navedeno je: “Obveznik koji ne može provesti mjere iz člana 7. stav (1) tač. a), b) i c) ovog zakona ne smije uspostaviti poslovni odnos ili izvršiti transakciju, odnosno mora prekinuti već uspostavljeni odnos.”

Članom 7. stav 1. tačka b. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti banka je obavezana da utvrdi stvarnog vlasnika. Osim toga, Kurtović navodi da je članovima 7, 8, 16. i 54. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti propisano da su sve banke i druge ovlaštene institucije dužne prikupljati određene informacije i dokumentaciju o klijentima kako prije zasnivanja ugovornog odnosa, tako i poslije. Postoji veliki broj informacija / podataka i dokumentacije koje su banke kao i druge ovlaštene institucije u obavezi prikupljati od klijenata, a među njima su i informacije / podaci “o nazivu i sjedištu osnivača i stvarnim vlasnicima klijenata”.

“Što se tiče drugih zakona koji su, prema mom mišljenju, prekršeni, a odnose se direktno na pravo obavljanja djelatnosti u obrazovanju, to su Zakon o ustanovama KS, Zakon o srednjem obrazovanju KS, zatim Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju KS te Zakon o visokom obrazovanju KS, koji nesporno potvrđuju obavezu dostavljanja podataka o osnivačima društva, kao i o načinu finansiranja obrazovnih institucija. Tako su članom 6. Zakona o ustanovama KS propisani obaveza postojanja relevantnih podataka o osnivačima, kao i izvori i način osiguranja sredstava za rad ustanova. Slično je propisano i drugim zakonima, i to Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju KS, Zakonom o srednjem obrazovanju KS i Zakonom o visokom obrazovanju KS. Kod statusnih promjena svi zakoni propisuju isto, te da se odredbe ovih zakona primjenjuju jednako kao i kod osnivanja obrazovnih institucija. ‘Richmond Park Education’ promijenio je u posljednjih šest godina više puta osnivače, kao i lica ovlaštena za zastupanje. S obzirom na to da djelatnosti obrazovanja predstavljaju djelatnosti koje su od posebnog značaja i interesa za Kanton Sarajevo, nadležna ministarstva obavezna su imati relevantne podatke ko je stvarni vlasnik obrazovnih institucija”, kaže Kurtović, ističući da se postavlja pitanje jesu li nadležna ministarstva obaviještena i da li su ikada kontrolirala ispunjavaju li novi vlasnici obrazovnih institucija uvjete predviđene zakonom.

Kao jednu od važnih činjenica, Kurtović navodi da je “Richmond Park Education” promijenio vlasnika koji je sada offshore kompanija s veoma malim osnivačkim kapitalom. Takve kompanije najčešće se otvaraju radi zaštite identiteta njihovog osnivača, te se osnovano postavlja pitanje kako mi u Bosni i Hercegovini možemo znati ko su stvarni vlasnici ovih institucija.

“S obzirom na to da je riječ o offshore kompanijama, a Zakonom o ustanovama i drugim navedenim zakonima propisano je da osnivač mora osigurati sredstva za funkcioniranje ovih obrazovnih ustanova, postavlja se i pitanje kako se kontrolira njihovo finansiranje i odakle novac dolazi. Ovo je pitanje veoma bitno jer je nesporno da su računi ovih institucija bili blokirani, odnosno da su imali ili imaju porezna dugovanja, što znači da vjerovatno nisu likvidni u svom poslovanju, te je neophodno utvrditi odakle, od koga i kako se ove institucije finansiraju, a naročito s obzirom na to da je, kako sam već naveo, riječ o offshore kompanijama, kod kojih stvarni identitet vlasnika nije poznat. S tim u vezi, nesporno je da je ‘Richomond Park Education’ prekršio nekoliko zakona u Bosni i Hercegovini, te je moj klijent, u skladu s ugovorima i obavezom postupanja po zakonu, ovu obavezu raskinuo”, objašnjava Kurtović.

Prema saznanjima Stava, nekretnine ovih obrazovnih institucija prijavljene su pod hipoteku u još jednom kreditu, zbog čega je također pokrenut sudski postupak. Turistička agencija “Fidan Tour”, za koju se također tvrdi da je povezana s FETÖ-om, sklopila je s bankom 2013. godine ugovor o poslovnoj suradnji u kojoj je za kredit od milion i po konvertibilnih maraka kao hipotekarni jamac prikazala nekretnine tadašnjih “Bosna Sema” obrazovnih institucija. “Fidan Tour” je također prekršio ugovor s bankom, te joj trenutno duguje šest stotina hiljada konvertibilnih maraka, zbog čega je pokrenut i sudski postupak.

Cijeneći prema postupcima koji se vode na sudu protiv ovih obrazovnih ustanova, kao i na osnovu stručnog mišljenja advokata, te dosadašnjih pisanja o ovim institucijama, još se jednom postavlja pitanje ko i kako obrazuje našu djecu, te koliko su nadležne institucije s tim upoznate.

Vlasnik milionskih nekretnina firma s osnivačkim kapitalom od 12.000 eura

Na svečanom predstavljanju “Stirling Educationa” u Vijećnici u martu ove godine spomenuta je “Stirling Education Fund” kao međunarodna grupa za obrazovanje. Kao osnivač “Richmond Park Educationa” u sudskom registru navodi se “Stirling Holdco 2 LLC” iz Luksemburga. U registrima u Luksemburgu stoji da je firma osnovana u novembru 2017. godine s kapitalom od 12.000 eura. Također, tu je i “Stirling Holdco 1”. Sve su one povezane sa “Stirling Education Fund”, a kojim upravlja “Stirling GP”. Ime koje se spominje u ove četiri firme jeste Mohammed Iqbal. Ipak, priči ni tu nije kraj. Naime, kao vlasnik “Stirling GP-a” navodi se “MBU Capital Limited” sa sjedištem u Engleskoj. Osnivač “MBU Capital Limiteda” također je Mohammed Iqbal, a izvršni direktor Mark Cooper, odnosno izvršni direktor “Stirling Educationa” u Bosni i Hercegovini.

PROČITAJTE I...

Da Zetra ne bude Manjača. Da Holiday Inn ne postane Vilina vlas. Da oca i majku ne tražim po Tomašicama. Da se Sarajevo ne zove Srebrenica. Da ne vučem za rukav Amora Mašovića.

PRIDRUŽITE SE DISKUSIJI

Čitajte najnovije objave na novom STAV web portalu klikom na link!