fbpx

Mevlud u kulturi bosanskohercegovačkih muslimana

Izložbu čini 15 panela koji predstavljaju autore mevluda u Bosni i Hercegovini: Ali-dede Bošnjaka, Sulejmana Čelebija, Saliha Gaševića, Muharema Dizdarevića, Arifa Sarajliju, Safet-bega Bašagića, hafiza Seida Zenunovića, Musu Ćazima Ćatića, Sejfullaha Prohu, Rešada Kadića, Ešrefa Kovačevića i Mustafu Jelovca. Rukopisi i štampana djela ovih autora čuvaju se u fondovima Biblioteke.

U povodu nastupanja mjeseca rebiu-l-evvela, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini nizom sadržaja i na različitim nivoima obilježava mjesec rođenja Allahovog poslanika Muhameda, a.s. Gazi Husrev-begova biblioteka, također, u skladu sa preporukama Rijaseta, poštujući preporuke u vezi sa pandemijom korona virusa, daje svoj doprinos realizaciji ovog projekta predstavljanjem online izložbe ”Mevlud u kulturi bosanskohercegovačkih muslimana“.

Izložbu čini 15 panela koji predstavljaju autore mevluda u Bosni i Hercegovini: Ali-dede Bošnjaka, Sulejmana Čelebija, Saliha Gaševića, Muharema Dizdarevića, Arifa Sarajliju, Safet-bega Bašagića, hafiza Seida Zenunovića, Musu Ćazima Ćatića, Sejfullaha Prohu, Rešada Kadića, Ešrefa Kovačevića i Mustafu Jelovca. Rukopisi i štampana djela ovih autora čuvaju se u fondovima Biblioteke. Izložbeni paneli obogaćeni su i drugom građom iz fondova Gazi Husrev-begove biblioteke, kao što su rukopisi i zbirke mevluda, arhivski dokumenti koji se odnose na obilježavanje mevluda u BiH, te muzejski eksponati koji su tradicionalno bili nezaobilazni dio mevludskih svečanosti. Autori izložbe su uposlenici Gazi Husrev-begove biblioteke.

Izložba ima za cilj ukazati na duboko ukorijenjenu tradiciju učenja mevluda na prostorima Bosne i Hercegovine, koja je prema dosadašnjim saznanjima započela već u 16. stoljeću sa mevludom Ali-dede Bošnjaka. Mevlud se na našim prostorima učio i uči u raznim prilikama, ali prvenstveno tokom hidžretskog mjeseca rebiu-l-evvela, odnosno 12. dana ovog mjeseca, kada se rodio posljednji Allahov poslanik, Muhammed, a.s. Izložba ”Mevlud u kulturi bosanskohercegovačkih muslimana“ je retrospektiva onoga što su Bošnjaci napisali o pejgamberu Muhammedu, a.s., a uvidom u sadržaj novijih izdanja mevluda evidentno je kako inspiracija još traje i lijepe riječi o Allahovom Poslaniku još se ispisuju.

Izložbu je moguće pregledati na ovom linku. Radi boljeg prikaza na mobitelu, potrebno je instalirati Prezi Viewer aplikaciju:

– Android – Prezi Viewer

– Iphone – Prezi Viewer

– ili pregledajte u Chrome pregledniku koristeći ovaj link.

PROČITAJTE I...

Da Zetra ne bude Manjača. Da Holiday Inn ne postane Vilina vlas. Da oca i majku ne tražim po Tomašicama. Da se Sarajevo ne zove Srebrenica. Da ne vučem za rukav Amora Mašovića.

PRIDRUŽITE SE DISKUSIJI

Čitajte najnovije objave na novom STAV web portalu klikom na link!