fbpx

“Mesnevija”, treći svezak (19): Loši će žaliti što nisu bili dobri, a dobri će žaliti što nisu bili još bolji

U jednoj se predaji navodi da je Poslanik, s. t. a. v. s., rekao ashabima, a i nama svima: “Tražite zaštitu od doline tuge.” “Ya Resulallah, kakva je to dolina tuge?”, upitali su ashabi, a onda im je Poslanik objasnio: “To je dolina u džehennemu od koje džehennem svaki dan po 400 puta traži utočište kod Gospodara.” Kada su ga ashabi upitali ko su stanovnici te doline, Poslanik, s. a. v. s., upozorio je da će među njima biti i oni koji skupljaju znanje, ali su sve to radili da bi se predstavili kao učeni ljudi da bi pohvale priskrbili i da bi se o tome govorilo. Druga kategorija jesu ljudi koji rade stvari koje nisu kako treba, a sve da bi zadovoljili ljude koji nisu kako treba. A većina je svijeta u kojoj je ta crna strana dominantnija. A onda je na kraju Poslanik posebno podvukao kategoriju ovih učenjaka koji su najgori kod Gospodara, a to su oni koji obijaju pragove vlastodržaca

PROČITAJTE I...

Da Zetra ne bude Manjača. Da Holiday Inn ne postane Vilina vlas. Da oca i majku ne tražim po Tomašicama. Da se Sarajevo ne zove Srebrenica. Da ne vučem za rukav Amora Mašovića.

PRIDRUŽITE SE DISKUSIJI