fbpx

Zolj: Nema dodatnog tereta za budžet

U ovom slučaju najveći je problem što je Federalna agencija za državnu službu, nakon što joj je poslan zahtjev iz kabineta premijera da raspiše dva konkursa, za ovo čekala petnaest dana. Tako da se ispostavilo da smo mi to uradili poslije zaključka Skupštine, što nije tačno. Tu onda počinju prozivanja i problemi”

Piše: Edib KADIĆ

 

Na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 12. oktobra 2018. godine, na inicijativu zastupnika Amela Mekića iz stranke Narod i pravda, donesen je zaključak da svi javni subjekti obustave zapošljavanje državnih službenika na neodređeno vrijeme u Kantonu Sarajevo. Prije desetak dana Mekić je u medijima reagirao na upošljavanje novih radnika u kabinetu premijera Kantona Sarajevo koje se desilo nakon ovog zaključka Skupštine KS, kazavši kako je ono pogubna, budući da se ne poštuje zaključak najvišeg zakonodavnog tijela Kantona Sarajevo.

Reagirao je i bivši premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković, istaknuvši kako zapošljavanje savjetnika pokazuje, kako tvrdi, bahatost aktualnog premijera KS Adema Zolja i njegovih rukovodilaca i šefova. “Premijer Zolj radi ono na šta smo mi upozoravali. Gomila se administracija onih odlazećih. Zaposlit će novih četvero ljudi, od čega je dvoje već zaposlio internim premještajem. To je blizu 10 hiljada KM bruto. To znači da će jedan pojedinac napraviti štetu godišnju od 120 hiljada KM. On pokazuje samo nepoštivanje zaključaka Skupštine. Neku vrstu sankcije da li može imati – ja mislim da ne može. On je izabran da zapošljava. Logično bi bilo da ga Skupština smijeni. Da su neke druge okolnosti – bilo bi posljedica za njega”, rekao je Konaković za Klix.

Ovim povodom reagirali su iz kabineta premijera Kantona Sarajevo Adema Zolja. Tvrde da kabinet premijera KS, po Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta, trenutno ima devet predviđenih radnih mjesta, a od toga, popunjenost potrebnim kadrovima već je nekoliko godina na 30 posto. “U svrhu bolje organizacije poslova i ravnomjernijeg rasporeda zadataka koje po Uredbi o osnivanju ima kabinet premijera, procijenjeno je da će novi kadrovi i njihove ekspertize biti od velike pomoći za njegovu bolju funkciju. Kada je riječ o ovim optužbama, moramo napomenuti da je kabinet premijera u maju 2018. godine raspisao javni poziv za prijem državnog službenika na mjesto stručnog saradnika za finansijske poslove, a za čim je još odavno postojala velika potreba. Nakon provedene konkursne procedure, primljena je uposlenica koja je prethodno radila u Direkciji za puteve Kantona Sarajevo, tako da se na taj način uopće nisu povećala sredstva u budžetu KS, kako to navodi gospodin Konaković”, poručuju iz kabineta.

“Vidite, do prvog novog popunjavanja u kabinetu premijera radile su samo tri osobe, šef kabineta i dvije uposlenice sa srednjom stručnom spremom. To traje već godinama jer su prijašnji premijeri smatrali da novi kadar nije potreban. Doduše, tu su bila savjetnička mjesta. Oni su bili sistematizirani i njih je premijer imenovao, tako da su bili u mandatu premijera. Poslije savjetnika više nisu primani novi ljudi. Povremeno su se angažirali neke osobe na ugovor o djelu, ali to nije adekvatan način rada. Zbog toga smo raspisali konkurs prema Agenciji za državnu službu i ta procedura traje jako dugo. Mi smo faktički prije nešto kraće od mjesec dobili od Agencije saglasnost da je završena procedura i da možemo zaposliti osobu. Igrom slučaja, primljena je osoba koja je već radila u Direkciji za puteve KS, tako da je ona bukvalno s tog budžetskog korisnika prešla kod nas, te nema nikakvog govora o dodatnom teretu na budžet”, pojašnjava premijer Zolj.

U međuvremenu, tvrdi, putem internog premještanja kao optimalnog načina angažiranja potrebnog kadra u organima uprave, primljena je uposlenica iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove na poziciju stručni savjetnik za građevinske poslove. Zolj kaže kako ni tu nema novih troškova u budžetu Kantona Sarajevo i da osoba koja prelazi na mjesto u kabinetu dolazi na plaću nižu za 30 posto.

“Ni na taj način nismo dodatno opteretili budžet. Kabinet premijera uputio je 8. oktobra 2018. godine Federalnoj agenciji za državnu službu (ADS FBiH) zahtjev za raspisivanje javnog konkursa za popunu radnih mjesta državnih službenika za pozicije stručni savjetnik za poslove iz oblasti saobraćaja i stručni saradnik za evropske integracije. Konkurs je objavljen tek 23. oktobra 2018. godine”, naglašava premijer.

Prema riječima premijera Zolja, u ovom slučaju najveći je problem što je Federalna agencija za državnu službu, nakon što joj je poslan zahtjev iz kabineta premijera da raspiše dva konkursa, za ovo čekala petnaest dana. “Tako da se ispostavilo da smo mi to uradili poslije zaključka Skupštine, što nije tačno. Tu onda počinju prozivanja i problemi. Mi ćemo oba konkursa koja su objavljena preko Federalne agencije za državnu službu sad-zasad poništiti pa ćemo vidjeti šta će se dalje dešavati. Vidite, treba kazati da u kabinetu premijera mi obuhvatamo širok dijapazon različitih poslova. Tu se kontroliraju svi procesi unutar Kantona Sarajevo i u mom su fokusu, kao premijera, kapitalni projekti na kojima se radi. Upravo zbog toga je bila ova namjera da uposlimo ljude koji će pratiti realizaciju projekata, inicirati sastanke i biti tu uz mene kako bi se moglo pratiti sve do u detalje.

Kabinet postoji kako bi opsluživao poslovne potrebe premijera. Polazeći samo od činjenice da premijer predsjedava Vladom KS i da upravlja tim procesima, to samo po sebi povlači da ga kabinet mora pratiti u svim oblastima. Veliki broj inicijativa dolazi na adresu premijera, a one se realiziraju kroz različita ministarstva. Moramo sve to pratiti”, objašnjava Zolj, te dodaje da se na osnovu ove teme vidi jedan diletantski pristup ovom pitanju i prisutnost nepoznavanja osnovnih zakonskih propisa, jer, zaključak stupa na snagu danom donošenja, a njegova retroaktivna primjena može biti jako upitna.

“Niti Zakon o radu FBiH, niti Zakon o državnoj službi, a ni drugi pravilnici kojima se predviđa način zapošljavanja ne zabranjuju zapošljavanje, a akti kao ovaj u Skupštini jesu klasični primjer politikantstva. Pravobranilaštvo KS nam je usmeno iznijelo svoj stav da zaključak koji je donijela Vlada KS, a koji se odnosi na zapošljavanje u KS nakon 12. oktobra, nije u suprotnosti sa zaključkom Skupštine. Od njih smo već tražili da se i pisanim putem izjasne o tome”, pojašnjava Zolj.

Kada je riječ o samim projektima i inicijativama, Zolj tvrdi da skoro svaki problem koji je prisutan u Kantonu Sarajevo dođe na ruke premijera. “Ja zaista želim da pratim sve ovo kako bi se ovi projekti što bolje i efikasnije riješili. Znamo da neke stvari već godinama nisu rješavane, a mogle su. Imate tu kapitalne projekte realizacije svih longitudinala i transverzala. Dalje, zgrada Akademije scenskih umjetnosti koja se godinama pravi i gdje se stalno nešto čeka. Tu je i reforma iz oblasti zdravstva. Mi svakih petnaest dana imamo sastanke i o tome obavještavamo javnost.

Evo, uzet ću za primjer, često nam dolaze pritužbe s pedijatrije da oni ne mogu stići pružiti uslugu, zbog čega sam pokrenuo inicijativu da se organiziraju dežure u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo. Posebna stavka koja će tek sada doći do ekspanzije, ako krenemo putem Evropske unije, jeste ta što se iz kabineta koordinira ovim procesom prema svim ministarstvima i službama. U svakom trenutku imamo veliki broj aktivnih procesa i za sve to potrebni su ljudi koji će raditi na ovim procesima i rješavati ove probleme. Neki od tih procesa čekaju već godinama da se realiziraju, upravo zbog nedostatka stručnog kadra”, konstatirao je premijer Kantona Sarajevo Adem Zolj.

PROČITAJTE I...

Koriste se podrivačke metode, u specijalnom ratu poznate i kao vađenje sadržaja ispod temelja objekta koji se želi srušiti. Podrivanje se koristi rušenjem konstrukcije države kroz pravni sistem, opstruiranjem zakona i ustavnog poretka države, uspostavljanjem paralelnih paradržavnih, paravojnih, paraodgojnih, paraobrazovnih i parapolitičkih tvorevina. Potonje se u ovom trenutku koriste kao grupe za pritisak na legalne političke snage radi njihovog oslabljivanja. Grupe za pritisak jesu forma specijalnog rata koje se planski kreiraju s očekivanjem da će nastati političke krize i koriste se da bi se umanjila efikasnost legalnih političkih snaga, a u konkretnom slučaju, pod tretmanom grupa za pritisak, koje su godinama stvarane unutar nje same, trenutno se nalazi SDA. U široj slici ovdje, prije svega, govorimo o djelovanju političkih faktora Srba i Hrvata oličenim u pojavama Milorada Dodika i Dragana Čovića, koji su glavna poluga u subverzijama specijalnog rata

PRIDRUŽITE SE DISKUSIJI

Čitajte najnovije objave na novom STAV web portalu klikom na link!