fbpx

Srebrenica, negiranje i relativizacija

Izvještaj Memorijalnog centra Srebrenica urađen je na bosanskom i engleskom jeziku, te obuhvata istraživanje konteksta rata u BiH, politike “etničkog čišćenja” i ratnih zločina u istočnoj Bosni, koji su prethodili genocidu u Srebrenici, rad Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, Međunarodnog suda pravde i Suda BiH.

Memorijalni centar Srebrenica predstavio je svoj Izvještaj o negiranju genocida u Srebrenici, rezultat istraživanja aktivnosti negiranja, minimiziranja i relativiziranja zločina genocida od strane institucija i pojedinaca u Bosni i Hercegovini i inostranstvu.

Izvještaj Memorijalnog centra Srebrenica urađen je na bosanskom i engleskom jeziku, te obuhvata istraživanje konteksta rata u BiH, politike “etničkog čišćenja” i ratnih zločina u istočnoj Bosni, koji su prethodili genocidu u Srebrenici, rad Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, Međunarodnog suda pravde i Suda BiH.

Također, analizira aktivnosti zvaničnih institucija i pojedinaca u BiH i Srbiji na prikrivanju zločina genocida, detaljno istražuje nacionalističke narative koji se tiču negiranja genocida, broja žrtava i drugih poruka dominantnih u javnosti. Izvještaj obuhvata i nekoliko studija slučaja, preglede sadržaja nekoliko publikacija koje direktno negiraju genocid, a donosi i informacije o međunarodnim akterima koji su aktivno učestvovali u kampanji negiranja genocida.

Posebno zanimljiv dio Izvještaja jeste onaj u kojem se analizira negiranje Genocida u Srebrenici na Zapadu, odnosno istupi poznatih intelektualaca u vezi s tom temom. Tako u Izvještaju stoji da na Zapadu, gdje nedostaju i geopolitički interes i “historijsko-kulturno” srodstvo sa Srbijom, negiranje Genocida u Srebrenici i dalje postoji uglavnom u ekstremno ljevičarskim akademskim krugovima i medijima.

“Možda je od zapadnjačkih revizionista najpoznatiji Noam Chomsky, koji je izrazio snažno protivljenje intervenciji NATO-a koja je okončala bosanski rat. Chomsky je također tvrdio da su koncentracioni logori RS-a, u kojima su bošnjački zarobljenici ubijani, mučeni i silovani, bili tek pretrpani “izbeglički kampovi”. Chomsky je napisao predgovor za knjigu pod nazivom Politika genocida, koju su objavili revizionisti Edward Herman i David Peterson, koja negira Genocid u Srebrenici na osnovu pretjerane tvrdnje da su bosanski Srbi ubijali samo vojno sposobne muškarce.”

Također, navodi se i da je “Herman napisao brojne revizionističke članke, poput Politika Srebrenice i Srebrenički masakr je bila gigantska politička prevara, čiji je koautor John Robles. Ostali istaknuti revizionisti u ovom lijevom intelektualnom taboru negatora genocida uključuju Johna Pilgera, Michaela Parentija, Jareda Israela, Tariqa Alija, Micka Humea i Dianu Johnston.”

Memorijalni je centar načinom na koji komunicira postavio model o tome kako čistim činjenicama, naučnim pristupom i visokim akademskim standardom istraživanja mogu govoriti o Genocidu u Srebrenici, ne dopuštajući da emocije i “nacionalni narativi” utječu na ono što ova institucija ima da kaže o Genocidu, počiniocima, negatorima i odgovornim institucijama. Monica Green je bila vodeća istraživačica i autorica publikacija, a u timu koji je dao neizmjeran doprinos u realizaciji projekta bili su Hasan Hasanović, Nedim Jahić, Hikmet Karčić, Hariz Halilović, Admir Mulaosmanović, Mirnes Sokolović, Amra Begić Fazlić i Šefika Đozić.

 

PROČITAJTE I...

Da Zetra ne bude Manjača. Da Holiday Inn ne postane Vilina vlas. Da oca i majku ne tražim po Tomašicama. Da se Sarajevo ne zove Srebrenica. Da ne vučem za rukav Amora Mašovića.

PRIDRUŽITE SE DISKUSIJI

Čitajte najnovije objave na novom STAV web portalu klikom na link!