fbpx

Senahid ‘mjesto Senahida

Halilović tvrdi da je prvo izdanje Pravopisa manjkavo jer je nastalo u ratnim uvjetima i u okvirima koje je odredila jednonacionalna komisija, tj. komisija sastavljena od pripadnika bošnjačkog naroda. Nije jasno šta je Haliloviću sporno u toj činjenici jer su Bošnjaci ionako jedini narod u Bosni i Hercegovini koji prihvata bosanski jezik kao vlastiti i koji se njime svakodnevno koristi.

Piše: Mustafa DRNIŠLIĆ

 

Nakon što je njegovo drugo, politizirano, izdanje Pravopisa bosanskog jezika naišlo na hladan prijem struke i gnušanje autentične bošnjačke javnosti, Senahid Halilović pokušava mu iznova priskrbiti legitimitet predstavljajući kritičare malicioznim, a kritike napadima na vlastitu ličnost. Međutim, u pokušaju da imputira neobjektivnost bilo kakvoj kritici, Halilović upravo pokazuje da je njegovo novi Pravopis duboko politički čin, nastao iz prizemnih i sasvim ličnih razloga i da uopće nije riječ o pravopisu bosanskog jezika nego prije mutantskog BHS-a.

Halilović tvrdi da je prvo izdanje Pravopisa manjkavo jer je nastalo u ratnim uvjetima i u okvirima koje je odredila jednonacionalna komisija, tj. komisija sastavljena od pripadnika bošnjačkog naroda. Nije jasno šta je Haliloviću sporno u toj činjenici jer su Bošnjaci ionako jedini narod u Bosni i Hercegovini koji prihvata bosanski jezik kao vlastiti i koji se njime svakodnevno koristi.

Halilović danas tvrdi da je imao zadnje namjere kada se svojevremeno prihvatio tog posla, predviđajući nova vremena, nove okolnosti i nove političke sponzore kako bi konačno mogao, kao što je to uradio u drugom izdanju, napraviti ono što stvarno misli i želi.

Opravdanja za neka svoja nova / stara rješenja Halilović upravo i traži u promijenjenim okolnostima, pa svoj revizionistički tretman glasa “h” legitimizira žalosnom činjenicu da taj glas uporno ignorira medijski dominantna manjina koja ima problem čak i s bošnjačkim nacionalnim imenom i koja se neprestano klati između prihvatanja naziva bosanski za jezik kojim govori i svoje višedecenijske odanosti srpsko-hrvatskom jeziku.

Halilovićeva objašnjenja za vlastite skandalozne postupke klize i u područje nadrealnog i tragikomičnog kada pokušava opravdati neke višestrukosti, naprimjer uvođenje riječi kava kao dubleta za riječ kahva tvrdnjom da, eto, neki njegovi poznanici kahvu nazivaju kavom?! Iz toga je sasvim jasno da Halilović pišući drugo izdanja Pravopisa nije imao u vidu jezičku praksu ogromne većine onih koji govore bosanski, dakle bošnjačkog naroda, već stečene navike određene identitarne manjine kojoj je ideološki i politički blizak, a čija je jezička praksa direktna posljedica kulturološkog nasilja bivših sistema.

Indikativno je i da je upravo ta dominantna manjina i najveći zagovaratelj postojanja tzv. zajedničkog jezika, a čiju je deklaraciju Halilović potpisao, te da ona sebe artikulira javno djelujući kroz političke stranke koje su svojevremeno napadale odluku Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da rogobatnu kovanicu BHS korištenu za predmet maternjeg jezika zamijeni ispravnim nazivom bosanski jezik. Uostalom, i sam je profesor Halilović tada stao uz naziv BHS-a, a protiv odluke Ministarstva.

Upravo zbog svega nabrojanog, nije u domenu fantastičnog zamisliti hronologiju budućih izdanja Halilovićevog pravopisa kojim bi se eventualno zatvorio taj krug, ako ga Bog dovoljno dugo poživi i ako se za to steknu povoljni politički uvjeti: Pravopis BHS jezika, Pravopis zajedničkog jezika i Pravopis srpsko-hrvatskog jezika. Živi bili pa ne vidjeli!

PROČITAJTE I...

Koriste se podrivačke metode, u specijalnom ratu poznate i kao vađenje sadržaja ispod temelja objekta koji se želi srušiti. Podrivanje se koristi rušenjem konstrukcije države kroz pravni sistem, opstruiranjem zakona i ustavnog poretka države, uspostavljanjem paralelnih paradržavnih, paravojnih, paraodgojnih, paraobrazovnih i parapolitičkih tvorevina. Potonje se u ovom trenutku koriste kao grupe za pritisak na legalne političke snage radi njihovog oslabljivanja. Grupe za pritisak jesu forma specijalnog rata koje se planski kreiraju s očekivanjem da će nastati političke krize i koriste se da bi se umanjila efikasnost legalnih političkih snaga, a u konkretnom slučaju, pod tretmanom grupa za pritisak, koje su godinama stvarane unutar nje same, trenutno se nalazi SDA. U široj slici ovdje, prije svega, govorimo o djelovanju političkih faktora Srba i Hrvata oličenim u pojavama Milorada Dodika i Dragana Čovića, koji su glavna poluga u subverzijama specijalnog rata

PRIDRUŽITE SE DISKUSIJI

Čitajte najnovije objave na novom STAV web portalu klikom na link!