fbpx

Semir Efendić, načelnik Općine Novi Grad Sarajevo

“Općina je ušla u proces certifikacije kako bi postala 'business friendly community'. Jedan od elemenata tog procesa jeste i formiranje Poslovnog savjeta, kojeg čine ljudi s ozbiljnim rezultatima iza sebe”

STAV: U analizi koju ste radili, građani su kazali da im je nezaposlenost najveći problem. Šta Općina može uraditi na rješavanju tog problema?

EFENDIĆ: To nije problem samo u općini Novi Grad. Nezaposlenost je vjerovatno u većini drugih općina jedan od najvećih problema. U Novom Gradu ima nešto više od 19.000 ljudi na evidenciji Biroa za zapošljavanje. To je zaista veliki broj. Zato smo se opredijelili da dio naših budžetskih sredstava usmjerimo na podsticaj privredi, razvili smo cijeli program i formirali Službu za privredu i lokalni ekonomski razvoj, koja ima svoj godišnji program. Razvili smo i kreditnu liniju s BBI bankom, iz koje je do sad plasirano oko 3 miliona maraka na području Novog Grada, a Općina sufinansira profitnu stopu. Samo će za ovu godinu potpisani ugovori iznositi dodatnih 10 miliona maraka za kredite firmama iz Novog Grada koje imaju potrebe za tim sredstvima, da li za zadržavanje postojećih ili za otvaranje novih radnih mjesta. Naša je služba mnogo uradila i na prilagođavanju i stavljanju u funkciju privrede poslovnih prostora koji su u vlasništvu Općine. Oko 1.000 ljudi radi u više od 200 prostora.

Općina je ušla u proces certifikacije kako bi postala business friendly community. Jedan od elemenata toga jeste i formiranje Poslovnog savjeta, kojeg čine ljudi s ozbiljnim rezultatima iza sebe. U savjetu su bivši ministar industrije FBiH Erdal Trhulj, direktor “Centrotransa” Safudin Čengić, koji je ujedno i predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH, direktor “Euro‑Asfalta”, direktor “Klasa” Rusmir Hrvić, direktor “Bosnaplasta” itd. Imamo respektabilnu ekipu, a Savjet će dati smjernice šta je najbolje što možemo uraditi da dodatno popravljamo stanje u privredi. Zaključeno je da imamo ozbiljan problem s tržištem rada. Firme imaju potrebu za nekim zanimanjima kojih nema na tržištu iako imamo mnogo nezaposlenih. Na osnovu toga, odlučili smo napraviti anketu kakve su potrebe firmi kako bi Općina počela sufinansirati, odnosno finansirati prekvalifikaciju za sigurnog poslodavca. Ako nam firma kaže da imaju potrebu za pet radnika određenih zanimanja, Općina će plaćati šest mjeseci rad u toj firmi kako bi prošli obuku, a firma će ih nakon toga zadržati. Imamo već uspješan primjer s firmom “Zrak”, u kojoj je na ovaj način zaposleno više od 30 mladih ljudi.

Značajno utječemo na privrednu aktivnost i proaktivnim pristupom kada je riječ o građenju. Mnogo smo uradili, vjerovatno najviše u Kantonu Sarajevo, na donošenju novih regulacionih planova i izmjeni i korekciji planova, što je omogućilo zamah u izgradnji poslovno‑stambenih objekata. Trenutno se u općini Novi Grad gradi više od 2.000 stanova i taj se trend nastavlja. Imamo i izgradnju značajnog broja poslovnih sadržaja. Vrijednost investicija prelazi 20 miliona maraka privatnih firmi u Rajlovcu, gdje će raditi oko 300 novih uposlenika. Naše olakšavanje ljudima koji žele investirati dalo je neke rezultate. Općina investira više od 15 miliona KM godišnje u kapitalne projekte. Sve ove projekte uglavnom rade građevinske firme iz Sarajeva, tako smo uspjeli podići ukupnu privrednu aktivnost. Operativni prihodi firmi sa sjedištem u Novom Gradu prelaze 3,5 milijarde maraka, što je značajan iznos i na nivou cijele Bosne i Hercegovine. Statistika kaže da je u zadnje tri godine u Novom Gradu broj uposlenih povećan za 3 i po hiljade. To su dobre stvari, ali to, naravno, nije rješenje problema. Općina ne može promijeniti cjelokupnu ekonomsku situaciju, ona u znatnoj mjeri zavisi od ekonomske situacije u državi.

STAV: Koliko na području općine Novi Grad Sarajevo posluje privrednih subjekata i koje su vam strategije za privlačenje investicija?

EFENDIĆ: Otvoreni smo i fleksibilni u radu s investitorima. Oni uvijek imaju dodatne zahtjeve i mi pokušamo da pripremimo prostor za investiranje. Kod nas je interesantna gradnja, jer Općina Novi Grad ima dosta slobodnog građevinskog zemljišta. Nastojimo pripremiti dokumentacije, da su parcele spremne za gradnju. Primjer za to jeste Kongresni centar. Ljudi kada dođu u Bosnu da investiraju, oni imaju novac, ali su naše procedure izuzetno komplicirane da bi neko nešto počeo graditi. Mi smo uradili projekt Kongresnog centra na kojem smo potrošili gotovo tri godine da bismo pribavili povredbeno-plansku dokumentaciju, sve potrebne saglasnosti za gradnju i izmještanje infrastrukture. Sad imamo projekt koji je potpuno spreman za investitora. Onaj ko želi graditi dovoljno je da kupi to zemljište, uradi glavni projekt na osnovu idejnih projekata i preda zahtjev za dozvolu za građenje koja može biti izdata veoma brzo. On neće biti prinuđen da traži razne saglasnosti komunalnih preduzeća, da se bavi planiranjem, jer smo mi to već uradili. Imamo još nekoliko lokacija koje smo pripremili da mogu ići na ponudu za gradnju i onda investitori imaju manje problema.

STAV: Uz projekt Kongresnog centra, vrijednog 300 miliona KM, predstavljen je i projekt izgradnje luksuznog hotela kompanije “Hedef Group”.

EFENDIĆ: “Hedef Group” bavi se hotelijerstvom i ugostiteljstvom u Turskoj i oni su napravili ugovor o kupovini zemljišta na prostoru općine Novi Grad. U fazi su izrade idejnih projekata, nakon čega će nam podnijeti zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti.

Održali smo najmanje 10 sastanaka s tim investitorima, nastojeći da ih zadržimo i riješimo sve te detalje koji su njima interesantni kako bi se opredijelili da grade kod nas. Iako s Turskom imamo dobru saradnju, nismo imali dosad primjer da turske firme ulaze u ozbiljniju gradnju hotelskih kapaciteta u Sarajevu i u BiH. Ovaj hotel trebao bi biti najbolji i najluksuzniji u Sarajevu. Oni su radili već istraživanje tržišta, između ostalog, za potrebe gostiju iz Turske koji dolaze u Sarajevo. Oni smatraju da samo iz tog razloga ima dovoljno potencijala da se gradi hotel. Ugovor je potpisan. Dio sredstava već je plaćen. Očekujemo da podnesu zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti za izgradnju hotela.

STAV: Koliko imate vremena da se posvetite građanima i razgovarate s njima i koliko je općinska administracija na usluzi građanima?

EFENDIĆ: Sve što mi radimo posvećeno je građanima. Ušli smo u projekt rekonstrukcije cijelog prizemlja zgrade i proširenje kapaciteta šalter‑sale. Mi godišnje vršimo više od pola miliona ovjera u našoj šalter‑sali pored svih drugih procedura, kao što su usluge matičnog urede, prijava rođenih i umrlih, predavanja svih zahtjeva za izdavanje urbanističkih i građevinskih dozvola, boračkih i socijalnih prava. Kapacitet koji smo imali nije mogao odgovoriti na najbolji način svim potrebama građana. Zato ćemo u prizemlju napraviti veliku salu u kojoj ćemo moći udvostručiti broj službenika koji rade direktno s građanima na davanju informacija, prijemu zahtjeva i sl.

S građanima najviše volim komunicirati, ne ovdje u zgradi nego na terenu. Često izlazim u naša naselja u kojima se realiziraju naši projekti i uglavnom se tu srećem s građanima, govorimo o problemima koje oni imaju. Na osnovu zahtjeva, ono što je moguće da se rješava putem službi, mi rješavamo, a za neke najurgentnije situacije, koje zahtijevaju angažman i mene kao načelnika, odvojimo određeni dio vremena. Zaduženi smo za imovinsko-pravne odnose i tu često bez suda nema lijeka, a građani ponekad misle da mi možemo presuditi u nečiju korist. Imamo budžetskih 350.000 KM za liječenje teško oboljelih. Pored svih fondova zdravstvenog osiguranja i zakona koji se time bave, Općina Novi Grad dodatno pomaže. Imamo sredstva za jednokratne pomoći za pripadnike boračke populacije. Svi ratni vojni invalidi sa 100 posto invalidnosti od Općine imaju mjesečno 200 KM. Mislim da to nema ni u jednoj drugoj općini. U socijalnoj oblasti uspijevamo nekako odreagirati na zahtjeve građana u saradnji s drugim institucijama i s Centrom za socijalni rad. Najčešće ne možemo reagirati na zahtjeve koji su imovinsko-pravne prirode i određene infrastrukturne probleme, čija realizacija iziskuje velika ulaganja pa se mogu samo dugoročno planirati i rješavati. Građani za sve probleme znaju gdje im je općina, pa nekad budemo i ti koji riješe, nekad smo njihovi advokati, a nekad i u ime građana tražimo kod drugih službi i institucija. Drugačije je kad nastupate kao Općina, nego kao pojedinac.

 STAV: Vi ste među najmlađim načelnicima u BiH. Koja je Vaša vizija razvoja Općine?

EFENEDIĆ: Strategija razvoja Općine Novi Grad obuhvata period do 2020. godine i ona sadrži naše planove u raznim oblastima društvenog života u našoj općini. Bitno je da u narednom periodu riješimo saobraćaj u mirovanju. Imamo naselja koja nemaju dovoljan broj mjesta za parking u odnosu na broj vozila. Moramo se baviti privredom i postići veću dinamiku nego sada, koliko god možemo utjecati da se poveća broj zaposlenih, a smanji nezaposlenost. Svi projekti koji se tiču naših najmlađih, od obrazovanja do rekreativnog prostora u našim naseljima, zelenih površina, tu imamo dovoljno prostora za rad, za popravljanje, za uljepšavanje i, naravno, projekti koje smo već započeli dobro bi bilo da završimo.

 STAV: U strategiji piše da je “vizija Općine Novi Grad Sarajevo da do 2020. godine postane najdinamičnija općina Kantona Sarajevo”?

EFENDIĆ: Ja mislim da smo mi to već postigli.

STAV: Koliko je izražen problem nelegalne gradnje u Vašoj Općini i kako se borite s njim?

EFENDIĆ: Mi imamo problem što je u određenom vremenu izgrađen veliki broj objekata u našim padinskim naseljima. Imamo opredjeljenje društva u cjelini da se nađe način da se objekti koji mogu zadrže, da im se da dokumentacija, da oni budu legalni, i mi provodimo to. Mislim da smo općina s najviše takvih objekata. Donijeli smo i neke dodatne odluke kako bismo građanima olakšali plaćanje. Građani mogu plaćati rentu na period od sedam godina. Radilo se dosta na regulacionim planovima kojima se također omogućava legalizacija objekata. Trenutno nema velikih problema s novom gradnjom. Sada se ljudi opredijele da pribave dozvolu prilikom gradnje.

STAV: Kopredsjednik ste organizacije Udruženja gradova turskog svijeta. Koje su Vaše aktivnosti u toj organizaciji?

EFENDIĆ: Krajem maja Općina Novi Grad bit će domaćin Skupštine Udruženja. To je internacionalno udruženje sa sjedištem u Turskoj. Oko 1.200 gradova i općina su članice. Mi ovdje očekujemo zasjedanje Skupštine Udruženja sa 150 do 200 gradonačelnika općina iz Turske, Bugarske, Rumunije, Makedonije, Azerbejdžana i drugih kavkaskih zemalja. Bit će to veliki događaj. Kod nas još nije bilo skupova na kojima je sudjelovalo više od 150 gradonačelnika. Pripremili smo trodnevni program, jer je to veliki događaj za našu općinu, za naš grad, prilika za prezentaciju, promociju naših svih potencijala i za uspostavljanje kontakata.

PROČITAJTE I...

Koriste se podrivačke metode, u specijalnom ratu poznate i kao vađenje sadržaja ispod temelja objekta koji se želi srušiti. Podrivanje se koristi rušenjem konstrukcije države kroz pravni sistem, opstruiranjem zakona i ustavnog poretka države, uspostavljanjem paralelnih paradržavnih, paravojnih, paraodgojnih, paraobrazovnih i parapolitičkih tvorevina. Potonje se u ovom trenutku koriste kao grupe za pritisak na legalne političke snage radi njihovog oslabljivanja. Grupe za pritisak jesu forma specijalnog rata koje se planski kreiraju s očekivanjem da će nastati političke krize i koriste se da bi se umanjila efikasnost legalnih političkih snaga, a u konkretnom slučaju, pod tretmanom grupa za pritisak, koje su godinama stvarane unutar nje same, trenutno se nalazi SDA. U široj slici ovdje, prije svega, govorimo o djelovanju političkih faktora Srba i Hrvata oličenim u pojavama Milorada Dodika i Dragana Čovića, koji su glavna poluga u subverzijama specijalnog rata

PRIDRUŽITE SE DISKUSIJI

Čitajte najnovije objave na novom STAV web portalu klikom na link!