fbpx

Sanjin Kodrić novi predsjednik BZK Preporod

Novi predsjednik “Preporoda” ističe da “svaki program, pa i ovaj, može ostati samo lista lijepih želja i namjera ukoliko ne postoje oni koji će ga ostvarivati, ali i ukoliko ne postoje i odgovarajući finansijsko-materijalni preduvjeti i druge okolnosti koje će omogućiti njegovu realizaciju.”

 

Danas je u Bošnjačkom institutu održana 13. izborna Skupština Bošnjačke zajednice kulture Preporod na kojoj su birani novi predsjednik, novi upravni, matični i nadzorni odbor te savjet i sud časti ovog udruženja. Dosadašnjeg predsjednika, prof. dr. Senadina Lavića, koji je na čelu BZK “Preporod” bio u dva četverogodišnja mandata, naslijedio je prof. dr. Sanjin Kodrić.

Organiziranje Bošnjaka u okviru nacionalne zajednice kulture “Preporod” datira od 1945. godine, međutim, uloga i važnost ovog udruženja Bošnjaka na težini i važnosti zadobiva 1990. godine kada se ono obnavlja u atmosferi revitalizacije nacionalne samobitnosti i kulture. Predsjednici najstarije danas postojeće bošnjačke ustanove kulture od 1990. godine su bili: prof. dr. Muhsin Rizvić (predsjednik od 1990. do 1993), prof. dr. Enes Duraković (1993–1994), prof. dr. Munib Maglajlić (1994–2001), prof. dr. Šaćir Filandra (2001–2010) i prof. dr. Senadin Lavić (2010–2019)

Novi predsjednik prof. dr. Sanjin Kodrić (rođen u Sarajevu 1978. godine) profesor je bošnjačke književnosti i teorije književnosti na Odsjeku za književnosti naroda Bosne i Hercegovine Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, dok je kao gostujući profesor ili po pozivu predavao na diplomskim, magistarskim i doktorskim studijima na više univerziteta u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Posebno se bavi novijom bošnjačkom i bosanskohercegovačkom književnošću (19. i 20. stoljeće), naročito u kulturalnoj perspektivi te u vezi s pitanjima interliterarnosti i interkulturalnosti, kao i teorijom historije književnosti i savremenim književnim i kulturalnim teorijama. Autor je stotinjak naučnih i brojnih stručnih radova objavljenih u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, kao i šest autorskih naučnih knjiga.

Kodrić je na skupštini iznio Okvirni program rada i djelovanja bošnjačke zajednice kulture “Preporod” u Bosni i Hercegovini (2019 – 2023) u kojem ističe:

“Iako su u bošnjačkoj i bosanskohercegovačkoj povijesti vrlo rijetka vremena za koja bi se moglo reći da su bila dovoljno svijetla i lahka, današnji trenutak jedan je od onih trenutaka kad se Bošnjaci kao narod i Bosna i Hercegovina kao njihova država iznova suočavaju s brojnim teškim i neizvjesnim izazovima, a posebno s onima političke, društvene i kulturne naravi. To su i razlozi zbog kojih je potreba za uspješnim radom i djelovanjem BZK ‘Preporod’ danas posebno izražena, odnosno u pitanju su izazovi s kojima se ‘Preporod’ mora suočiti i ponuditi odgovarajuća rješenja u svojem domenu. Pritom, u skladu s ovim i ovakvim sveukupnim stanjem Bošnjaka i Bosne i Hercegovine, ali i usljed naše vlastite – bošnjačke nedovoljne brige za neka od naših ključnih pitanja i problema, pa tako i za ‘Preporod’, i sam BZK ‘Preporod’ danas se suočava s brojnim teškim i neizvjesnim izazovima u svojem radu i djelovanju, mada to, naravno, nije prvi put ni u povijesti ‘Preporoda’, koja je neodvojiva od nimalo lagodne povijesti Bošnjaka i Bosne i Hercegovine. Ti izazovi koji se nalaze pred ‘Preporodom’ danas i takvi su da, nažalost, pojedinim svojim elementima sugeriraju i upitnost opstanka ‘Preporoda’ u budućnosti, a što se posebno odnosi na izrazito loše finansijsko-materijalne prilike te nezadovoljavajući pravni i društveni status BZK ‘Preporod’, uprkos svemu onom što je iskrena i gorljiva posvećenost, trud i zalaganje svih onih koji su ‘Preporod’ vodili do ovog trenutka.

Uzevši u obzir ovakvo što, naredno razdoblje bit će vjerovatno i od presudne važnosti za daljnji rad i djelovanje BZK ‘Preporod’, tj. bit će to, dakle, vrijeme daljnje borbe za nastavak njegova postojanja ili za sam njegov opstanak. Takvo što iznimno težak teret i golemu odgovornost stavlja i pred novo rukovodstvo te sljedećeg predsjednika BZK ‘Preporod’, ali i pred njegovo sveukupno članstvo, kojeg se, naravno, ove prilike dokraja tiču, naročito onda kad se u obzir uzme to da je ‘Preporod’ zajednica i da tek kao zajednica može i treba rješavati sve svoje probleme i odgovarati na sve svoje izazove. Međutim, uprkos svim ovim teškoćama koje se danas pred njim nalaze, BZK ‘Preporod’ mora opstati i nastaviti svoje suštinsko poslanje, štaviše ‘Preporod’ se mora dalje razvijati i ispunjavati sve ono što su njegove zadaće. I novo rukovodstvo BZK ‘Preporod’, a posebno sljedeći predsjednik na njegovu čelu, morat će nastaviti odande dokle su došli njihovi časni prethodnici i odatle na svoj način krenuti dalje, kao što su to radili i oni prije njih, svako sa svojim teškoćama i izazovima.”

Kodrić je u tom smislu za naredno razdoblje zacrtao nekoliko ključnih tačaka koje planira realizirati: Unutrašnja reorganizacija, jačanje institucionalnih kapaciteta i poboljšanje finansijsko-materijalnog stanja BZK “Preporod”; “Živa kultura” i intenzivna prisutnost BZK “Preporod” u kulturnom i društvenom životu Bošnjaka i Bosne i Hercegovine; Institut za bošnjačke studije – temeljni naučnoistraživački projekti; Izdavačka djelatnost; Biblioteka Instituta za bošnjačke studije i Galerija BZK “Preporod”; Bošnjačka kuća znanja – digitalni repozitorij kulture Bošnjaka i internetski portal BZK “Preporod”; Naučni skup Bosanskohercegovačka država i Bošnjaci i drugi naučni skupovi; Konkurs za najbolje literarne i likovne radove učenika osnovnih škola u Bosni i Hercegovini i drugi kulturno-obrazovni projekti i programi; “Preporodova” nagrada za najbolji dramski tekst na bosanskom jeziku i druge nagrade i priznanja; Fond “Muhsin Rizvić”.

Na koncu novi predsjednik “Preporoda” ističe da “svaki program, pa i ovaj, može ostati samo lista lijepih želja i namjera ukoliko ne postoje oni koji će ga ostvarivati, ali i ukoliko ne postoje i odgovarajući finansijsko-materijalni preduvjeti i druge okolnosti koje će omogućiti njegovu realizaciju.”

Na Svečanoj skupštini nastupio je Mješoviti hor BZK “Preporod” Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine pod vodstvom profesora muzičke kulture Fikreta Piskavice.

PROČITAJTE I...

Da Zetra ne bude Manjača. Da Holiday Inn ne postane Vilina vlas. Da oca i majku ne tražim po Tomašicama. Da se Sarajevo ne zove Srebrenica. Da ne vučem za rukav Amora Mašovića.

PRIDRUŽITE SE DISKUSIJI

Čitajte najnovije objave na novom STAV web portalu klikom na link!