fbpx

Prvi krug izbora u Islamskoj zajednici

Skupština Medžlisa bira Izvršni odbor, a ovi izbori održat će se u subotu 22. decembra. Delegati džemata u tijelu za izbor sabornika u Sabor Islamske zajednice imat će izbore u nedjelju, 23. decembra, a verifikacija mandata sabornicima bit će upriličena sedmicu ili dvije kasnije, nakon što u Rijaset pristignu konačni rezultati izbora s terena. Stoga su ovi izbori veoma važni jer na njima ne samo da se bira rukovodstvo džemata i medžlisa, kao ćelija iz kojih se grana struktura Islamske zajednice, već i Sabor IZ BiH kao najviše predstavničko i zakonodavno tijelo IZ BiH s veoma širokom paletom ovlasti.

Piše: Hamza RIDŽAL

 

Sedmog decembra održan je prvi krug izbora u Islamskoj zajednici Bosne i Hercegovine, čime je ova ponajvažnija bošnjačka institucija s neprekinutim kontinuitetom trajanja dužem od jednog stoljeća ponovo potvrdila svoju demokratsku tradiciju koja nalaže da predstavnike zajednice biraju njeni članovi, vjernici, džematlije.

Prvi krug izbora u IZ BiH održava se na nivou nižih struktura Islamske zajednice, pri čemu svi članovi IZ BiH kao pripadnici džemata biraju članove džematskih odbora u svojim džematima kao ćelijama Islamske zajednice, zatim zastupnike džemata u skupštinama medžlisa, koje će izabrati izvršni odbor medžlisa kao i delegate džemata za izborno tijelo koje bira sabornike Islamske zajednice.

Aktivno biračko pravo (osoba koja može glasati) u Islamskoj zajednici ima svaki njezin član koji je navršio osamnaest godina života. Izbori u Islamskoj zajednici vrše se tajnim glasanjem između više kandidata. Radi realizacije ovog prava, džemati i medžlisi prije održavanja izbora sačinjavaju biračke spiskove na bazi evidencija o članstvu, na način da se može sa sigurnošću utvrditi, prema godinama članstva, ko ima aktivno i pasivno pravo na izborima u Islamskoj zajednici.

Kako je za Stav kazao Mensur Karadža, predsjednik Glavne izborne komisije i sekretar Rijaseta Islamske zajednice u BiH, Glavna izborna komisija još uvijek ne posjeduje konačne informacije s terena o rezultatima izbora. “Izborni proces još uvijek nije završen. Završen je proces glasanja. Trenutno traje proces verifikacije, na kojem se odlučuje i o mogućim žalbama kojih uvijek bude, pa još uvijek ne možemo reći da je okončan prvi krug izbora u IZ BiH”, rekao je Mensur Karadža.

Skupština Medžlisa bira Izvršni odbor, a ovi izbori održat će se u subotu 22. decembra. Delegati džemata u tijelu za izbor sabornika u Sabor Islamske zajednice imat će izbore u nedjelju, 23. decembra, a verifikacija mandata sabornicima bit će upriličena sedmicu ili dvije kasnije, nakon što u Rijaset pristignu konačni rezultati izbora s terena. Stoga su ovi izbori veoma važni jer na njima ne samo da se bira rukovodstvo džemata i medžlisa, kao ćelija iz kojih se grana struktura Islamske zajednice, već i Sabor IZ BiH kao najviše predstavničko i zakonodavno tijelo IZ BiH s veoma širokom paletom ovlasti.

Sabor donosi Ustav i druge propise kojima se uređuju organizacija i djelovanje organa i ustanova Islamske zajednice, određuje strategiju i pravce razvoja Islamske zajednice, daje smjernice za rad organa i ustanova za upravljanje imovinom Islamske zajednice, donosi budžet i usvaja završni račun Islamske zajednice, odobrava osnivanje udruženjā u Islamskoj zajednici, potvrđuje imenovanje i razrješenje muftija, imenuje članove Ustavnog suda Islamske zajednice, imenuje članove stalnih i povremenih saborskih komisija, razmatra i usvaja izvještaje o radu: reisul-uleme, Rijaseta i Vijeća muftija, donosi propise o službi u Islamskoj zajednici i disciplinskoj odgovornosti…

Također, članovi Sabora IZ BiH dio su tijela koje bira reisul-ulemu, vrhovnog poglavara zajednice, koji će biti izabran za godinu dana, kada aktuelnom reisu Husein-efendiji Kavazoviću istekne sedmogodišnji mandat.

PROČITAJTE I...

Da Zetra ne bude Manjača. Da Holiday Inn ne postane Vilina vlas. Da oca i majku ne tražim po Tomašicama. Da se Sarajevo ne zove Srebrenica. Da ne vučem za rukav Amora Mašovića.

PRIDRUŽITE SE DISKUSIJI

Čitajte najnovije objave na novom STAV web portalu klikom na link!