fbpx

Nedžad Ajnadžić, načelnik Općine Centar: Uradili smo i ono za što su govorili da je nemoguće

Od svih realiziranih projekata predstavljenih u izvještaju, njih više od 300, postoje i projekti za koje sam posebno emotivno vezan, a za koje su mnogi govorili da neće moći biti realizirani, te su njihovu realizaciju dovodili u pitanje zbog teških imovinsko-pravnih odnosa. Posebno mi je zadovoljstvo da smo upravo takve projekte uspjeli ostvariti uprkos svim poteškoćama na koje smo nailazili

Razgovarao: Jakub SALKIĆ

Načelnik sarajevske Općine Centar, kandidat za ovu poziciju na Lokalnim izborima 15. novembra, pozitivan je na virus korona, tako da kampanju vodi iz svoga doma, umjesto na terenu, među biračima. To, kako načelnik Nedžad Ajnadžić vjeruje, neće mnogo utjecati na stavove birača jer smatra da protekle četiri godine, koliko je na poziciji načelnika, najbolje govore o njegovom radu. Djela govore za sebe. O djelima koja stoje iza njega načelnik Ajnadžić govorio je u intervjuu za Stav, koji smo, zbog situacije u kojoj se načelnik našao, radili, naravno, pisanim putem.

STAV: Ovih dana ističe Vam mandat načelnika, koliko ste zadovoljni urađenim u protekle četiri godine?

AJNADŽIĆ: Zadovoljan sam onim što je urađeno tokom mog četverogodišnjeg mandata, a naročito time što je taj rad mjerljiv i provjerljiv. Kao odgovoran čovjek, podnio sam, u pisanoj formi, izvještaj građanima o realiziranim projektima i u najvećoj mjeri ga distribuirao kako bi građanke i građani mogli ocijeniti urađeno u odnosu na ono što sam obećao. Izvještaj nosi naziv “Djela govore”, a vjerujem da će uvažene građanke i građani sliku i utisak o mom radu vidjeti čitajući izvještaj do kojeg mogu doći u printanoj i elektronskoj formi.

Od svih realiziranih projekata predstavljenih u navedenom izvještaju, njih više od 300, postoje i projekti za koje sam posebno emotivno vezan, a za koje su mnogi govorili da neće moći biti realizirani, te su njihovu realizaciju dovodili u pitanje zbog teških imovinsko-pravnih odnosa. Posebno mi je zadovoljstvo da smo upravo takve projekte uspjeli realizirati uprkos svim poteškoćama na koje smo nailazili.

Ponosan sam što je oko 500 domaćinstava padinskih dijelova općine, Nahoreva, Nahorevskih Brda, Muharemovića i Selja, nakon nekoliko desetljeća dobilo pitku vodu. Ako dozvolite, ponosan sam da u najkraćem roku završavamo gradnju najmodernije osnovne škole u Sarajevu, na Šipu, što smo na ruševinama objekta, nastalih usljed agresorskog granatiranja Bosne i Hercegovine, izgradili lijepi objekt vrtića Razigrani dani na Koševu. Ponosan sam i na izgradnju Evropske kuće kulture i nacionalnih manjina, na nove linije kosog lifta na Ciglanama, projekta oko čije realizacije mnogi nisu bili optimistični, a naša administracija ga je uspješno ostvarila, ponosan sam na tri potpuno nove ambulante porodične medicine, četiri centra za zdravo starenje, dvadeset novih dječijih igrališta, šesnaest novih sportskih ploha, više od pedeset obnovljenih ulica…

STAV: Šta smatrate svojim najvećim dostignućem u ovom mandatu, koliko se općina Centar promijenila u proteklom četverogodišnjem periodu?

AJNADŽIĆ: U četverogodišnjem mandatnom periodu uspostavili smo potpuno novi odnos naspram zelenih površina, odnosno okoliša uopće. Izgradili smo na desetine igrališta i parkova, uredili trgove i pješačke zone. Primjera radi, u potpunosti su rekonstruirani i uređeni trgovi Susan Sontag, Jurislav Korenić, Trg Prvog korpusa Armije RBiH, Merhemića trg, parkovi Safeta Isovića, Kemala Montena, park Svjetlosti, park prekoputa Predsjedništva Bosne i Hercegovine, a realizirali smo i projekt zaštite stoljetnih platana u parkovima Mirze Delibašića i Davorina Popovića.

Također, važno je podsjetiti na desetine održanih ekoloških akcija čiji je cilj očuvanje okoliša i stvaranje ugodnijeg ambijenta za život svih naših sugrađana. Zasadili smo i više hiljada novih stabala drveća kako bismo doprinijeli povećanju zelenih površina na području naše lokalne zajednice. Posebno smo ponosni što smo u ovom periodu zasadili simboličnih 8.372 stabla dominantno na gradskim grobljima Bare, sv. Marko, sv. Josip, ali i na drugim lokalitetima, uspostavljajući nove drvorede, poput drvoreda platana uz novoizgrađenu cestu između porodilišta Jezero i parka Betanija.

Ponosno želim istaknuti činjenicu da će Općina Centar biti prva lokalna zajednica u Bosni i Hercegovini koja će imati uspostavljen katastar zelenih površina i drveća, što dovoljno samo po sebi govori o našem odnosu naspram zelenila koje predstavlja značajnu komponentu kvalitetnog života. Shodno svemu navedenom, princip koji smo uspostavili u našoj lokalnoj zajednici jeste da je obaveza da se za svako posječeno drvo zasade tri nova.

STAV: Jedno od važnih pitanja koje treba riješiti je stadion Koševo, je li rješenje na vidiku?

AJNADŽIĆ: Jedan od projekata naznačenih u mom izbornom programu bio je modernizacija stadiona Koševo. U tom smislu, u ovom periodu provedene su mnoge aktivnosti i veći broj javnih rasprava, kako s građanima, tako i sa sportskim i drugim stručnim asocijacijama, što je na kraju rezultiralo donošenjem Odluke o izmjenama i dopunama Regulacionog plana “Zetra – zona sporta i rekreacije”. Ovim strateškim dokumentom, koji je donijelo Općinsko vijeće, stvorene su prostorno-planske pretpostavke za modernizaciju stadiona Koševo bez atletske staze, s natkrivenim tribinama i drugim bitnim elementima kojima Sarajevo treba da bude dio evropskih gradova s modernim fudbalskim arenama.

Na tim osnovama, Općina je raspisala otvoreni međunarodni javni poziv za iskazivanje interesa investitora za ulaganje svojih sredstava u modernizaciju ovog stadiona u skladu sa standardima FIFA-e i UEFA-e za održavanje međunarodnih utakmica najvišeg ranga. Općina se u ovoj fazi opredijelila za dvije kompanije iz Melbourna i Rijada, koje su iskazale tržišni interes u skladu s uslovima iz ovog poziva. Nakon toga, došlo je do komunikacije između Općine i Uprave FK Sarajevo koja je otvorila mogućnosti da FK Sarajevo dobije na upravljanje i korištenje stadion Koševo na dugoročnoj osnovi.

Stoga su zaustavljene aktivnosti na pripremi međunarodnog javnog poziva za izbor partnera koji bi investirao svoja sredstva u modernizaciju stadiona i cijelog sportsko-rekreativnog kompleksa Koševo, a Općinsko vijeće Centar donijelo je, na prijedlog načelnika, Odluku kojom se FK Sarajevo dodjeljuje stadion na dugoročan zakup od 30 plus 15 godina po najpovoljnijim uslovima. Time bi se ovaj proslavljeni fudbalski klub motivirao da na toj dugoročnoj osnovi ulaže svoja sredstva i dinamizira daljnje aktivnosti na modernizaciji stadiona, kako bi se ispunili uslovi za organiziranje najvećih takmičenja na međunarodnoj sceni u okviru FIFA-e i UEFA-e. I dalje traju pregovori u vezi s nekim bitnim odredbama predloženog ugovora o zakupu ovog stadiona između Općine i FK Sarajevo, uz moju istinsku želju da dođe do konačnog dogovora.

Istovremeno, želim istaknuti da je u ovom mandatnom periodu u modernizaciju stadiona uloženo više sredstava nego u cijelom periodu nakon rekonstrukcije i pripreme stadiona za Olimpijske igre 1984. godine i u vremenu od 1995. do 2016. godine. Činjenica je da je Općina obnovila LED semafor, obezbijedila rasvjetu od 1776 luxa, koja omogućuje održavanje međunarodnih utakmica, da je izgrađen sistem sigurnosti na stadionu s centralnom sigurnosnom sobom, da je izgrađena VIP loža, Mix zona, da su, uz saradnju s Nogometnim savezom BiH, postavljeni brojčanici na sve ulaze, što je doprinijelo stvaranju uslova za održavanje međunarodnih utakmica.

STAV: Počeli su radovi na Prvoj transverzali. Međutim, još nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi u nekoliko pojedinačnih slučajeva. Između ostalih, tu je i problem firme Penny plus. Može li proces eksproprijacije teći brže i koliko je tu do Općine?

AJNADŽIĆ: Proces eksproprijacije ide najbrže što je moguće. Ovaj infrastrukturalni projekt ipak je krenuo, a to je ono što je najvažnije. Prva transverzala najveći je infrastrukturalni cestovni projekt i logično je da se stiče percepcija da ponekad ide sporo, zbog iznimno komplikovanih imovinsko-pravnih odnosa koji podrazumijevaju velike novce i puno interesa, tako da stranke često koriste pravo na žalbu na rješenja o eksproprijaciji, kako pred Federalnom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove, tako i pokretanjem sporova pred nadležnim sudom u Sarajevu. Bez obzira na sve, zadovoljni smo. Svakog dana na trasi Prve transverzale, prema mom mišljenju, trebala bi biti pojačavana brzina realizacije.

U kojoj sam mjeri kao načelnik najveći značaj i prioritet u radu posvetio rješavanju imovinsko-pravnih pitanja upravo na trasi Prve transverzale najbolje govori činjenica da je Općina Centar u posljednjih devet mjeseci, i pored komplikovanih imovinsko-pravnih problema i sporova, uspješno donijela više desetina pravomoćnih rješenja na potezu Kranjčevićeva – Braće Begić – do poslovnog kompleksa firme Penny. Nekako se zaboravlja činjenica da je Općina već riješila imovinsko-pravne odnose i izdala građevinsku dozvolu za izgradnju Prve transverzale na potezu Bare – Šip – Kobilja Glava, na kojem je u toku izvođenje radova.

Trenutno je u fazi rješavanje imovinsko-pravnih odnosa s firmom Penny. Nadamo se da ćemo i ovaj problem riješiti u najkraćem mogućem roku. Ali želim skrenuti pažnju na to da proces izgradnje Prve transverzale vodi i uređuje Vlada Kantona Sarajevo (finansiranje izgradnje, raspisivanje javnog tendera i izbor izvođača radova, kao i nadzor na realizaciji ovih poslova putem Direkcije za ceste KS i Zavoda za izgradnju KS), a ne Općina Centar, koja je, očigledno na najkompleksnijoj dionici, zbog broja ranije izgrađenih stambenih i poslovnih objekata, uspješno riješila složene imovinsko-pravne poslove, te nakon što je donijela rješenja o uklanjanju brojnih objekata, izdala i građevinsku dozvolu za jednu od faza na potezu Kranjčevićeva – Tešanjska.

Bez obzira na to, kao i do sada, snažno ćemo, rješavajući imovinsko-pravne probleme, s posebnim intenzitetom u radu, podržavati realizaciji projekta izgradnje Prve transverzale, koji treba značajno rasteretiti saobraćaj u centru grada, posebno na području općine Centar.

STAV: Kampanja za izbore u punom je jeku. Šta građani mogu očekivati od Vas u narednom mandatu ako Vas izaberu?

AJNADŽIĆ: Ako budem izabran na lokalnim izborima, građani općine Centar mogu očekivati kontinuitet u radu, apsolutnu predanost poslu, posvećenost rješavanju njihovih problema i stvaranje povoljnog ambijenta za život svih građana, baš ono čemu su svjedočili i u proteklom mandatu.

Također, građani mogu očekivati realizaciju projekata ponuđenih u mom izbornom programu. Osim završetka izgradnje osnovne škole na Šipu i Evropske kuće kulture i nacionalnih manjina u 2021. godini, odnosno u prvoj godini novog mandata, dozvolite da istaknem nekoliko posebno vrijednih projekata, iako mi ih je teško izdvojiti u odnosu na veliki broj drugih koje sam našim građanima ponudio u izbornom programu, a to su: izgradnja četiri objekta – centra za mlade i centra za zdravo odrastanje u mjesnim zajednicama Soukbunar, Šip, Breka, Hrastovi; izgradnja najvećeg IT parka u Bosni i Hercegovini na lokalitetu Šip; izgradnja sportskih objekata (sportske dvorane Višnjik i Koševsko brdo); izgradnja natkrivene pijace Ciglane; izgradnja podzemnih javnih garaža: Merhemića trg, Park prof. dr. Nijaz Duraković, Trg kulture Jurislav Korenić, Sportski centar FIS, plato Olimpijskog stadiona Koševo i lokalitet pored Narodnog pozorišta; uređenje najvećeg gradskog parka Betanija s evropskim golf-igralištem, biciklističkim stazama i šetnicama, a od zime 2021. godine i uređenom stazom za sankanje i skijanje u centru grada; izgradnja škole u prirodi, izrada planske i projektne dokumentacije kao osnove za ulaganje stranog i domaćeg kapitala u izgradnju žičare kabinskog tipa na lokalitetu “Betanija – Nahorevo / Nahorevska Brda” i “Skenderija – Vranjače”; rekonstrukcija Trga Djece Sarajeva i šetnice od Parkuše do Marijin Dvora na osnovu projekta “bosanski ćilim” arhitekte Amira Vuka Zeca…

STAV: Šta mislite o protukandidatima?

AJNADŽIĆ: O protukandidatima ne mislim ništa loše, a njihove programe analiziram. Niti jedan od njih nema program koji je primjeren stvarnim potrebama građana općine Centar. Građani su ti koji odlučuju i neka oni 15. novembra odaberu.

Zamolio bih uvažene građanke i građane da pročitaju brošuru “Djela govore”, u kojoj sam predstavio realizirane projekte Općine Centar, kao i moj Izborni program za period 2020–2024. Naravno, oni će imati priliku da uporede ove rezultate i izborni program s izbornim programima drugih kandidata, i na osnovu toga donijeti odluku kome će povjeriti svoj glas 15. novembra 2020. godine.

STAV: Shvataju li građani razliku između realnih planova i nerealnih obećanja?

AJNADŽIĆ: Nažalost, mnogo je nerealnih obećanja i ne planiram se držati tog diskursa. Građanima ću obećavati samo ono što je realno, ali, u konačnici, odgovorno tvrdim da je ova administracija uradila čak i ono što su smatrali nemogućim.

PROČITAJTE I...

Koriste se podrivačke metode, u specijalnom ratu poznate i kao vađenje sadržaja ispod temelja objekta koji se želi srušiti. Podrivanje se koristi rušenjem konstrukcije države kroz pravni sistem, opstruiranjem zakona i ustavnog poretka države, uspostavljanjem paralelnih paradržavnih, paravojnih, paraodgojnih, paraobrazovnih i parapolitičkih tvorevina. Potonje se u ovom trenutku koriste kao grupe za pritisak na legalne političke snage radi njihovog oslabljivanja. Grupe za pritisak jesu forma specijalnog rata koje se planski kreiraju s očekivanjem da će nastati političke krize i koriste se da bi se umanjila efikasnost legalnih političkih snaga, a u konkretnom slučaju, pod tretmanom grupa za pritisak, koje su godinama stvarane unutar nje same, trenutno se nalazi SDA. U široj slici ovdje, prije svega, govorimo o djelovanju političkih faktora Srba i Hrvata oličenim u pojavama Milorada Dodika i Dragana Čovića, koji su glavna poluga u subverzijama specijalnog rata

PRIDRUŽITE SE DISKUSIJI