fbpx

Nama ne trebaju vojni spiskovi, svaki je bosanski patriota vojno sposoban

Nažalost, može se očekivati da vladajuća srpska politička elita pod kontrolom vladajuće elite srpske “kulture”, posebno crkve, pokuša inscenirati nešto što je perfidno sračunato s ciljem da patriote BiH kompromitira, a mrziteljima BiH donese povod i “opravdanje” za novi genocidni zločinački pohod. Patrioti BiH imaju svoju državu, u njoj imaju oružane snage i neće praviti nikakvu parastrukturu. Bh. patriotima ne trebaju nikakvi spiskovi vojno sposobnih građana, što u svojim posljednjim istupima učestalo spominje vođa srpskih ekstremista Dodik. Životi bosanskih patriota i svi oni koje je poubijala politika koju nastavlja Dodik njihov su vojni spisak. Njima ne treba nikakav klasični spisak, ni na papiru ni u elektronskoj formi. Kod njih se svi smatraju vojno sposobnim

KONTEKST ORGANIZACIJSKOG I BORBENOG JAČANJA POLICIJE ENTITETA RS

Najavljeno organiziranje rezervnih policijskih snaga u “Republici Srpskoj” treba razmatrati u kontekstu proteklih predratnih, tokomratnih i poratnih sukoba kroz proces raspada bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ). U tim geopolitičkim promjenama Srbija je ostala usamljena, oslabljena, poražena i osramoćena, jer je u SFRJ i SRJ, u cilju održanja i proširenja hegemonije protiv drugih republika i naroda koji su se željeli osloboditi te hegemonije, zločinački i genocidno upotrebljavala svoju vojsku i cjelokupan državni aparat.

Dakle, Srbija je bila i ostala glavni faktor i uzročnik sukoba na zapadnom Balkanu. S ambicijom da pod svoju hegemoniju vrati teritorije susjednih država, Srbija još uvijek i sebe i susjede drži u tenzijama s rizicima za obnovu oružanih neprijateljstava, što se najgrublje i najintenzivnije ispoljava prema Bosni i Hercegovini. Aktuelna najava osnivanja rezervnih policijskih snaga RS‑a izraz je upravo takvih težnji. Osloncem na vladajuće lidere entiteta RS-a, što direktno, što zakamuflirano, Srbija prijeti teritorijalnom integritetu BiH, uzrokujući da tinjajuća kriza eskalira u ono za šta se u Banjoj Luci pod kontrolom Beograda vrše pripreme: nabavkama naoružanja za policiju; organiziranjem rezervnog sastava policije; uključivanjem policije RS-a na vojne i policijske vježbe po planu srbijanskog MUP-a i Generalštaba Vojske Srbije; zalaganjem za ukidanje Oružanih snaga BiH; provokativnim zajedničkim nastupima Vučića i Dodika, čime se simbolički poručuje da je bh. entitet RS dio Srbije; ignoriranjem zastave i himne BiH i primjenom tih simbola Srbije; svakodnevnim izjavama Dodika protiv BiH, što čini dok je rame uz rame s Vučićem, koji šutnjom i blagim osmijesima odobrava Dodikovo neprijateljstvo prema BiH; odbacivanjem odluka Ustavnog i drugih sudova BiH; najavama referenduma za secesiju RS-a radi pripajanja Srbiji; blokadama nužnih reformi, u šta spada i zaustavljanje napretka BiH prema članstvu u NATO…

Ako bi se ažurirao, bio bi predugačak spisak aktivnosti koje pod kontrolom i usmjerenjima iz Beograda protiv države BiH provode vladajući lideri i institucije RS-a.

ELITA SRPSKE CRKVE I “KULTURE” UZROČNIK, A POLITIČKA ELITA EGZEKUTOR

Nažalost, ratnohuškačku srbijansku državnu politiku i praksu protiv BiH podržavali su i dalje podržavaju najutjecajniji autoriteti i institucije Srpske pravoslavne crkve, te autoriteti i institucije u svim drugim oblastima srbijanske “kulture” (obrazovanja, odgoja, medija, književnosti, umjetnosti…). Vladajući autoriteti i institucije srpske “kulture”, posebno crkve, kontinuirano radikaliziraju utjecaje u srpskom narodu s posljedicama oblikovanja zabluda, mitova, predrasuda i iluzornih ambicija da se Srbija teritorijalno uveća, čime se gomilaju uzroci za ponovne oružane sukobe, s još katastrofalnijim izljevima mržnje i genocidne agresivnosti prema nesrbima, posebno Bošnjacima u BiH, što bi ustvari bio nastavak oružanih sukoba iz devedesetih godina 20. stoljeća.

Mnogi ugledni analitičari iz akademskih zajednica i medija u regiji Balkana i širom svijeta cijene da se ponovni oružani sukobi na prostoru zapadnog Balkana iz godine u godinu čine sve vjerovatnijim, a da bi njihov glavni uzrok bili ideološki i politički utjecaji od vladajuće elite srpske “kulture”, posebno crkve. U tom slučaju, vladajuće političko i državno vodstvo Srbije bilo bi egzekutor zločinačke i genocidne primjene sile s ciljem postizanja ideoloških, političkih i mitologijskih iluzija što ih vladajuće elite srpske “kulture”, posebno crkve, neprekidno proizvode, produbljuju, proširuju i čine sve rizičnijim za mir.

Političke vođe Srbije i srpskog naroda nikada se neće smiriti i prestati s destrukcijom kojom ugrožavaju mir na Balkanu sve dok se ne smiri vladajuća elita srpske “kulture”, posebno crkve. Posljednjih godina 20. i prvih godina 21. stoljeća ta je elita širila, i dalje širi, odnosno produbljivala opasnu mržnju prema državi Bosni i Hercegovini i njoj lojalnim građanima. Razni društveni subjekti koji se u interesu mira zalažu za eliminiranje uzroka ponovnih ratova na Balkanu, a pri tom težište svog djelovanja usmjeravaju prema velikosrpskom političkom vodstvu, promašili su jer se političari ne mogu zaustaviti u zlu koga čine sve dok se ne dogode pozitivne promjene u osnovi srbijanskog i srpskog društva, a tu osnovu oblikuje vladajuća elita srpske “kulture”, posebno crkve, što podrazumijeva da težište zalaganja za mir treba usmjeriti s ciljem odvraćanja te elite od destrukcije koju čine.

SRPSKE PRIPREME ZA RAT I POKUŠAJI ZASTRAŠIVANJA SUSJEDA

Vladajuća ideološka elita srpske “kulture”, posebno crkve, odnosno vladajuća politička i državna elita Srbije, svojim ponašanjem i utjecajima širi strah u raznim pravcima. Svakog pojedinca u srpskom narodu drže u strahu od prezira u slučaju da odbaci njihove destruktivne, mržnjom obuzete ideološke i političke utjecaje. “Pravi i veliki” Srbi njihovi su sljedbenici, a srpski “izdajnici” jesu oni koji misle da Srbija, srpski narod, srpska “kultura” pa i crkva trebaju konačno da se emancipiraju činjenjem distance u odnosu na nacionalistički primitivizam koga sobom nosi vladajuća srpska elita u raznim segmentima organiziranja države i društva.

Pored straha koga u navedenom smislu produbljuju i šire unutar svog srpskog naroda, vladajući faktori srpske politike i “kulture”, posebno crkve, žele zastrašiti susjedne države i narode, što je poglavito usmjereno na BiH. Zato njihovi lideri “zveckaju”, čas oružjem, čas prijetećim izjavama protiv teritorijalnog integriteta BiH. Hvale se kako je Srbija u vojnom smislu najjača na Balkanu. Kupuju ili od Rusije “džabe” dobijaju avione, tenkove, oklopne transportere i rakete, istovremeno ističući kako nema granice na Drini. Ubrzo zatim četničke zločinačke nakaze iz Srbije i BiH okupe se oko Višegrada, pa čak i u Srebrenici, te zaprijete da će Drina ponovo biti krvava. Istovremeno kažu da su nabavili na hiljade savremenih pušaka za policiju entiteta RS-a. Paravojne kriminalne grupe iz Srbije i Rusije prijeteći špartaju po entitetu RS. Provociraju Bošnjake, svugdje, na svakom mjestu i u raznim prilikama, čak izazivajući strašne nerede na bošnjačkim vjerskim skupovima, naprimjer u Trebinju i Banjoj Luci, gdje se dogodilo i ubistvo. Zatim entitetskoj policiji postave zadatak da izgradi jake rezervne snage. To se događa uz okupljanje srpske djece od oko 15 godina da u vrijeme ferija idu na višesedmičnu vojnu obuku na terenu koji je unakažen slikama ratnih zločinaca Karadžića i Mladića.

Sve je to upakirano u politiku i praksu koju provode lideri “Republike Srpske” na čelu s Dodikom, nastavljajući ispisivanje sramnih stranica srpske političke historije u kojoj se kukavički maskira destrukcija srpske “kulture”, posebno crkve. To je unutarsrpski kukavičluk u kome srpska “kultura”, posebno crkva, svoju odgovornost za katastrofalne posljedice ratova tovari vladajućoj političkoj i vojnoj eliti, čija se krivnja za zločine i genocid ispoljava u ulozi egzekutora, koji su također kukavice koje s kukavicama iz srpske kulture, posebno crkve, odgovornost za ratove i njihove zločinačke, genocidne posljedice prebacuju na žrtve svojih zločina. Srpski se narod treba odlučiti da li će se staviti u zaštitu crnog karaktera svojih aktuelnih kukavica iz politike i “kulture”, posebno crkve, ili će se staviti na stranu svijetlih tradicija srpske kulture i historije. U tom smislu, nužna je civilizirana rasprava među Srbima. Vjerovatno je da bi u toj raspravi kukavice bile poražene.

Dok papa Franjo odlazi u područja gdje katolici s nekima ratuju ili su ratovali, bukvalno ljubeći stopala liderima zaraćenih strana, apelirajući tako da obustave neprijateljstva ili da se u njih ne vraćaju ako su ih obustavili, patrijarsi srpske crkve idu po zapadnom Balkanu na bivša ratišta i poprišta zločina srpske vojske da odobravaju zločinačku genocidnu praksu koja je posljedica utjecaja, upravo od elite srpske “kulture”, posebno crkve, odnosno odobravaju zločinačku praksu kao posljedicu srpske političke i vojne elite u ulozi egzekutora po utjecajima elite srpske “kulture”, posebno crkve. U takvim okolnostima nezamislivo je da srpski patrijarh poljubi u stopala srpske i hrvatske lidere s molbom da ne vraćaju svoje narode u ponovne oružane sukobe, pri čemu patrijarh ne bi trebao ljubiti stopala bošnjačkih lidera jer oni niti su imali, niti će ikada imati ulogu izazivača u započinjanju ili obnovi ratnih neprijateljstava.

OTPORNOST BH. PATRIOTA NA NEPRIJATELJSKE PROVOKACIJE

Vladajuća elita srpske “kulture”, posebno crkve, izopačeno misli da su patrioti BiH naivni i bezobzirni prema svojim životima, porodicama i svojoj domovini koja pripada svim njenim građanima i narodima. Bolje bi bilo da vladajuća elita srpske “kulture”, posebno crkve, zna da patrioti svoje domovine Bosne neće nasjesti na njihove prijetnje i provokacije i da neće učiniti bilo šta što bi ista ta elita srpske “kulture”, posebno crkve, mogla uzeti kao povod i opravdanje za novi oružani pohod na BiH. Dakle, treba da znaju da sudbinski identificirane građane sa svojom domovinom BiH ne mogu isprovocirati upravo zato što su ti građani odgovorni ljudi prema vrijednostima svoje domovine kao zajednice ravnopravnih građana i naroda.

Nažalost, može se očekivati da vladajuća srpska politička elita pod kontrolom vladajuće elite srpske “kulture”, posebno crkve, pokuša inscenirati nešto što je perfidno sračunato s ciljem da patriote BiH kompromitira, a mrziteljima BiH donese povod i “opravdanje” za novi genocidni zločinački pohod. Patrioti BiH imaju svoju državu, u njoj imaju oružane snage i neće praviti nikakvu parastrukturu, ni vojnu, ni policijsku, ni državnu, niti će praviti bilo kakve nelegalne vojne spiskove niti će se baviti ilegalnim nabavkama oružja.

U uvjetima kakvi se nameću putem raznih provokacija od srpske vladajuće elite bh. patriotima ne trebaju nikakvi spiskovi vojno sposobnih građana, što u svojim posljednjim istupima učestalo spominje vođa srpskih ekstremista Dodik. Životi bosanskih patriota i svi oni koje je poubijala politika koju nastavlja Dodik njihov su vojni spisak. Njima ne treba nikakav klasični spisak, ni na papiru ni u elektronskoj formi. Kod njih se svi smatraju vojno sposobnim. Oni imaju pravo na svoju zaštitu u svim slučajevima humanitarnih katastrofa. Računaju da su moguće humanitarne katastrofe od poplava, zemljotresa, havarija industrijskih postrojenja, požara…

Građani identificirani s vrijednostima svoje domovine BiH u svojim lokalnim sredinama imaju posebno ugledne i sposobne ljude. Njih će narod poslušati da krenu u akcije preveniranja ili otklanjanja posljedica požara, zemljotresa, industrijskih havarija, poplava…

Radi zaštite naroda u BiH ugroženog bilo kakvim humanitarnim katastrofama, pa i onima koje izaziva vladajuća elita srpske “kulture”, posebno crkve, trebali bi priteći u pomoć svi dobri ljudi iz Srbije jer je moguće da bi tada kulminirala njihova čežnja da savladaju strah koga je u njih utiskala ta elita. Po osnovu svoje ljudskosti, mnogi građani Srbije bili bi saveznici ugroženim ljudima u BiH u svakoj od mogućih humanitarnih katastrofa koje mogu nastati uslijed prirodnih nedaća, pa i onih “manje” vjerovatnih, neprirodnih, koje izaziva Dodik. Izvan tog saveza, za odgovor na humanitarne katastrofe, ostale bi četničke zločinačke bande, nakaze iznenađene u kojoj se mjeri srpski narod njima protivi u korist zaštite istine, pravde i pozitivnih strana srpske historijske, slobodarske i ljudske tradicije.

Građani identificirani s vrijednostima svoje domovine BiH organizirani su, emancipirani ljudi. Oni žele vjerovati da ne može doći do humanitarne katastrofe kakva je bila od 1992. do 1995. godine, ali sve ono što bi njih mobiliziralo u slučaju velikih humanitarnih katastrofa izazvanih poplavom, strašnim zemljotresom, još strašnijim požarom i havarijom industrijskih postrojenja, njih bi mobiliziralo i u slučaju da četničke zločinačke bande i nakaze krenu u ponovni genocid, ponovni urbicid, ponovno rušenje vjerskih objekata, ponovno silovanje nesrpskih kćeri, majki i supruga.

U SLUČAJU KATASTROFE, PATRIOTSKE SNAGE BILE BI JEDINSTVENE

Vjerovatno je da se u slučajevima humanitarnih katastrofa izazvanih prirodnim nepogodama, pa i onim koje izazva Dodik, niko u redovima bosanskih patriotskih snaga ne bi ponašao onako kako to odgovara vladajućoj srpskoj “kulturnoj”, posebno crkvenoj i političkoj eliti, pa da kaže: “Nikšiću, Konakoviću, Šepiću, Kukiću, Kasumoviću, Kojoviću, Ćudićko, Radončiću…, nemojte skupa s Izetbegovićem odgovarati na humanitarnu katastrofu izazvanu strašnim poplavama, strašnim požarima, strašnim zemljotresima, strašnim havarijama industrijskih postrojenja…” Uzgred treba konstatirati da bi u slučaju takvih humanitarnih katastrofa priča u stilu “nemojte u koaliciju s ovom ili onom patriotskom strankom” bila ugašena. Svi bi lideri političkih stranaka pokazali jedinstvo i iznenadili Dodika, koji u aktuelnom političkom nejedinstvu bošnjačkih lidera ima ohrabrenje da intenzivira svoje neprijateljstvo protiv BiH, pored ostalog, i zato što Dodiku i njegovim sljedbenicima bh. patriotsko nejedinstvo daje veće izglede za uspjeh u slučaju ponovnog rata, čak i u slučaju razvoja situacije s neprijateljskim ambicijama da bez rata ostvare ciljeve razbijanja BiH. Dobro bi bilo da, preventivno, u toj konstataciji sami sebe pronađu svi nikšići, konakovići, kasumovići, kukići, radončići, mašići, kojevići, ćudićke

U dugačak spisak teških apsurda svrstava se ponašanje vođa bh. socijaldemokratije čiju ideološku i političku vertikalu u zadnjih nekoliko decenija čini izjednačavanje odgovornosti za uzroke i posljedice rata u BiH. Taj apsurd, ili slikovitije, ta glupost bila je i ostala suprotstavljena patriotskom identitetu članova i simpatizera socijaldemokratije, zbog čega je ta ideološka i politička lijeva linija kontinuirano slabila, što je tendencija koja i dalje traje, i to na štetu države BiH, upravo zato što je socijaldemokratija sa svojim izvornim vrijednostima vrlo korisna za svako, pa i bh. društvo i državu. U historiji socijaldemokratije u svim vremenima i na svim prostorima u svijetu gdje je postojala i gdje postoji nije počinjen veći apsurd, slikovitije rečeno, nije počinjena veća glupost od političkog stava koga u aktuelno vrijeme zastupa vrh bh. socijaldemokratije na čelu s Nikšićem i njemu sličnim, da se ne sarađuje s nacionalnim strankama. U prijevodu, taj stav znači: “Nećemo Bosne i Hercegovine.” Apsurd je u tome što su lideri socijaldemokratije patrioti BiH, a ponašaju se štetno za BiH.

VELIKOSRPSKI “DAN D”

Pokazali su kako neće s “nacionalistima” u formiranju vlasti po rezultatima izbora 2018. godine. Taj apsurd, slikovitije, ta glupost kojoj se najviše raduju istinski neprijatelji BiH, uvjerljiv je pokazatelj o uspjesima postignutim metodama specijalnog rata, jer se putem takvog rata proizvodi svijest koja se prikazuje da je u korist BiH, dok ustvari uništava temelje BiH, pored ostalog i tako što neprijateljima daje izgleda da će uspjeti srušiti BiH i da trebaju pojačati svoju upornost u tom pravcu. Upravo to potvrđuje aktuelna radikalizacija neprijateljstva prema BiH.

Eto, i u tom kontekstu, da bi eksploatirala rezultate postignute specijalnim ratom, srpska politička elita nahuškana od strane vladajuće elite srpske “kulture”, posebno crkve, objavila je da će formirati rezervnu policiju entiteta “Republika Srpska”. Vjerovatno cijene da im se približava “dan D” u kome će im trebati i rezervna policija da bi postigli ciljeve protiv BiH.

PROČITAJTE I...

Koriste se podrivačke metode, u specijalnom ratu poznate i kao vađenje sadržaja ispod temelja objekta koji se želi srušiti. Podrivanje se koristi rušenjem konstrukcije države kroz pravni sistem, opstruiranjem zakona i ustavnog poretka države, uspostavljanjem paralelnih paradržavnih, paravojnih, paraodgojnih, paraobrazovnih i parapolitičkih tvorevina. Potonje se u ovom trenutku koriste kao grupe za pritisak na legalne političke snage radi njihovog oslabljivanja. Grupe za pritisak jesu forma specijalnog rata koje se planski kreiraju s očekivanjem da će nastati političke krize i koriste se da bi se umanjila efikasnost legalnih političkih snaga, a u konkretnom slučaju, pod tretmanom grupa za pritisak, koje su godinama stvarane unutar nje same, trenutno se nalazi SDA. U široj slici ovdje, prije svega, govorimo o djelovanju političkih faktora Srba i Hrvata oličenim u pojavama Milorada Dodika i Dragana Čovića, koji su glavna poluga u subverzijama specijalnog rata

Odgovori na Amir Čamdžić Poništi odgovor

KOMENTARI

 • Amir Čamdžić 22.04.2019.

  Mislim da ste u strašnoj zabludi, da će u slučaju toga što pominjete biti najmanje 70 odsto ljudi koji će pobjeći što dalje od svega upravo onako kao što su učinili i oni najpametniji tokom 1991 i 1992 godine, koji su se danas snašli jako dobro žive a ne ko one budale što su ostale , ko za nešto se borile a posle toga ostale bez fabrika i radnih mjesta i danas i godinama unazad masovno bježe ko gdje stigne samo što dalje “od proklete avlije” u kojoj ne mogu zaraditi ni za hljeba.

  Odgovori
 • Amir Čamdžić 22.04.2019.

  Najveća je budala i dušmanin i sebi i svojoj porodici ko bude čekao da ponovo doživi onu strašnu glad ko 1993 i 1994 godine, kada su ljudi bukvalno umirali od gladi i da nije Amerikanac nametnuo mir sa Hrvatima, teško da bi ko dočekao 1995 godinu, sve bi to glad “pokosila”, glad, strašna glad, ko god ju je doživjeo, vjerujte neće je više čekati, ne, ne. Gora je glad i od metka i od granate.

  Odgovori
 • Amir Čamdžić 22.04.2019.

  Upravo vaša politika uništavanja privrede, fabrika i uopšte svega od čega ljudi treba da zarađuju i žive su najveći činioci “specijalnog rata” koji će uništiti svaki moral i ljubav za “prokletu avliju”. Vaša politika nepravde i uništavanja svake perspektive za egzistenciju stvara strašnu mržnju prema “prokletoj avliji” u kojoj se ne može ni za hljeba zaraditi.

  Odgovori
 • Amir Čamdžić 22.04.2019.

  Ljudi su išli “na linije” i gladni i slano obučeni i jadni pod brigom šta će im djeca jesti, pa na “liniji” dobiju tanjur leće i četvrt umanjenih do maksimuma hljeba, koji je više vekna nego hljeb i onda posrču leću a “četvrt hljeba” čuvaju i nose djeci kada se “vrate” iako se vrate, ako ne poginu, da djeca jedu, da ne pomru od gladi. I nakon takve bijede koju su ljudi doživjeli opet ste tim ljudima uništili fabrike i radna mjesta, da opet budu bijeda , da ne mogu ni za hljeba zaraditi, sram vas i stid bilo i opet očekujte da će neko za vaše ugojene guzice da ponovo ide? A sada u miru mora da bi zaradio za hljeba ići svugdje po svijetu, samo ne može zaraditi u “prokletoj avliji”, gladnoj i nepravednoj dušmanici i zloj maćehi.

  Odgovori

Čitajte najnovije objave na novom STAV web portalu klikom na link!