fbpx

Mi i dalje prolazimo kroz dramu i traumu našeg kolektivnog identiteta

Nesporno je da postoje čitavi organizirani krugovi koji kontinuirano rade na daljnjem destabiliziranju Bosne i Bošnjaka u ovom smislu, a i mi im u nekim slučajevima zdušno pomažemo u tome, pa se npr. iznova pitamo šta smo to mi kao narod, čak jesmo li uopće narod, a to se reflektira i onda kad je riječ o našoj književnosti i kulturi, odnosno o našem kulturnom identitetu uopće... Tako se, kao da smo kolektivno “omađijani” kakvom zlom “čarkom”, iznova pitamo kako nam se zove maternji jezik, šta je to naša književnost i kultura ili je li ona uopće naša, odričemo se nekih naših ključnih pisaca i drugih izrazito važnih ličnosti naše kulturalne ili društvene povijesti

PROČITAJTE I...

Zasnovana na magmi nacionalnog bića, na buntovnoj i polivalentnoj leksičkoj podlozi, na vreloj maštovitosti i gotovo sentimentalnoj zagrcnutosti narodnog rapsoda, poezija Ćamila Sijarića traga za suštinskim mirom, u jednoj univerzalno oblikovanoj formi, osvjetljava čovjekovu sudbinu kroz najintimniju vizuru, svoj san o mogućem spokojstvu projektuje na historijsko platno vječito živih ožiljaka stradalništva i bola kao univerzalnih i odveć ponovljivih kategorija.

PRIDRUŽITE SE DISKUSIJI

KOMENTARI

  • Amir H 13.02.2019.

    Spominje se “Bošnjaka u današnjem smislu riječi” – volio bih znati šta podrazumijeva pod Bošnjacima u današnjem smislu riječi, ali svakako želim naglasiti činjenicu da su Bošnjaci danas narod i da ih ne treba vezivati ni za jednu vjersku skupinu. Bošnjaci su sljedbenici svih vjera i nevjera koji se osjećaju kao Bošnjaci.

    Odgovori
  • Amir Čamdžić 26.02.2019.

    U tekstu članka se pominje Mehmedalija Meša Selimović i svojata se kao takozvani “bošnjački pisac”. Mislim da nije pošteno Mehmedalija Mešu Selimovića ” trpati tamo gde ne pripada”, čovek je nedvosmisleno rekao da je SRPSKI pisac, nacionalno se izjašnjavao SRBIN i red bi bio da se njegovo nacionalno SRPSKO opredeljene poštuje. Čovek je rekao da je SRBIN i SRPSKI pisac i neka bude tako.

    Odgovori