fbpx

Društvo se ne gradi na falsificiranim diplomama

Suština cijele ove priče je da zaštitimo sve one poštene ljude koji su svojim radom i odricanjima došli do svojih zvanja od onih koji su to učinili prevarama, pri čemu nanose i nepopravljivu štetu cijelom našem društvu i zajednici. Moramo vratiti povjerenje u naš sistem odgoja i obrazovanja, ali i zaštititi ga od svih onih koji ga zloupotrebljavaju”, kaže federalna ministrica obrazovanja prof. dr. Elvira Dilberović

Piše: Hamza RIDŽAL

 

Uvažavajući brojne zahtjeve javnosti, Vlada Federacije BiH usvojila je na prijedlog Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke u januaru ove godine inicijativu za pokretanje revizije diploma svih uposlenih u federalnim organima uprave, federalnim institucijama, zavodima, agencijama, direkcijama i drugim organima čiji je osnivač Federacija BiH. Revizijom će, kako je tada najavljeno, biti obuhvaćeni imenovani dužnosnici, državni službenici i namještenici u ovim institucijama. Za realiziranje i koordiniranje inicijative Vlada je zadužila Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke i Federalno ministarstvo pravde, te je pozvala i vlade kantona, te gradove i općine da podrže ovu inicijativu i pridruže joj se.

Federalna ministrica obrazovanja prof. dr. Elvira Dilberović uvjerena je da ova inicijativa neće ostati samo “mrtvo slovo na papiru” i da je to proces na kojem se intenzivno radi te koji će dati i konkretne rezultate. “Predstavnici Ministarstva na čijem sam čelu i Federalnog ministarstva pravde već su održali niz sastanaka o ovom pitanju. Stoga smo i predložili da se zaduže spomenute institucije, tijela, organi uprave i upravne organizacije, javna poduzeća i ustanove te privredna društva da od obrazovnih ustanova koje su izdale diplome o stečenoj stručnoj spremi njihovih zaposlenika zatraže provjeru njihove vjerodostojnosti, i to u roku od šest mjeseci, u kojem bi bili dužni i dostavite svoje izvještaje o realizaciji provedenog. Za koordinaciju svih aktivnosti zaduženi su ovo ministarstvo i Federalno ministarstvo pravde, koji će, na kraju, sačiniti kompletnu informaciju za Vladu FBiH”, kaže Dilberović.

Kako kaže, pred svima nama je veliki zadatak, posebno što se prvi put provodi ovako obimna revizija. “Svjesna sam da nema brzih ni bezbolnih rješenja, ali za početak je potrebna volja te sinhroniziran rad, jer ‘zdrave’ ideje i rješenja trebaju sagovornike i partnere. To, prije svega, znači da moramo biti otvoreni za svako konstruktivno rješenje i mišljenje, kao i svaki konkretan prijedlog i sugestiju, posebno mjerodavnih institucija. No, stvari su se pokrenule i moramo nastaviti dalje, što ne znači da ćemo provoditi nešto što je protivno važećim zakonskim propisima ili što narušava pravnu sigurnost.

Suština cijele ove priče je da zaštitimo sve one poštene ljude koji su svojim radom i odricanjima došli do svojih zvanja od onih koji su to učinili prevarama, pri čemu nanose i nepopravljivu štetu cijelom našem društvu i zajednici. Moramo vratiti povjerenje u naš sistem odgoja i obrazovanja, ali i zaštititi ga od svih onih koji ga zloupotrebljavaju. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke trajno je  opredijeljeno za gradnju društva znanja, ali to se društvo ne gradi na falsificiranim diplomama”, poručila je Dilberović. Ona smatra da će ovim procesom Ministarstvo adekvatno odgovoriti na brojne zahtjeve ukupne javnosti s ciljem analiziranja aktuelnog stanja i uvođenja zakonitosti u oblast obrazovanja i funkcioniranja javnog sektora.

Ipak, kako kaže Dilberović, poznato je da su kantoni u Federaciji BiH nadležni za utvrđivanje obrazovne politike, uključujući donošenje propisa o obrazovanju i osiguranju kvalitete obrazovanja. Također, nadležni su i za utvrđivanje propisa kojima se utvrđuju uvjeti koje odgojno-obrazovne ustanove trebaju ispuniti da bi uopće radile. Pored navedenog, kantonalnim propisima utvrđuju se i uvjeti da bi određeni kandidat u svojstvu vanrednog učenika ili studenta mogao steći određeno obrazovanje, odnosno steći stručno zvanje ili zanimanje. Primjera radi, kantonalnim zakonima o srednjem obrazovanju utvrđuje se obaveza pohađanja konsultativno‑instruktivne nastave za predmete koje je kandidat obavezan polagati. Kantonalna ministarstva obrazovanja dužna su i vršiti nadzor nad primjenom kantonalnih propisa kojima se uređuje obrazovanje i u tu svrhu djeluju i kantonalne prosvjetne inspekcije, a svaki kanton ima i svoje propise, odnosno zakone o prosvjetnoj inspekciji.

“Kao što se iz navedenog može zaključiti, pitanje nadzora nad radom odgojno-obrazovnih ustanova je u nadležnosti kantona. I, upravo, fragmentirane nadležnosti u obrazovanju često se pojavljuju kao prepreka uspostavi transparentnog, nekorumpiranog i kvalitetnog obrazovanja u Federaciji BiH. Stoga se ovo pitanje revizije diploma već našlo i na sjednici Koordinacije ministara obrazovanja i nauke / znanosti u FBiH, koja je održana krajem prošlog mjeseca u Mostaru. Kao predsjedavajućoj Koordinacije, izuzetno mi je bilo važno da se spomenuta inicijativa, po hitnom postupku, predstavi i razmotri na ovom tijelu, a prisutni kantonalni ministri dali su nam bezrezervnu podršku te iskazali spremnost za provođenje revizije diploma i na kantonalnom nivou, a prema modelu koji bude dogovoren i primijenjen u Federaciji, a u skladu s njihovim nadležnostima. To nam je vrlo važno jer su kantoni, kao kreatori i nositelji obrazovnih politika upravo i odgovorni za uspostavu transparentnog, nekorumpiranog i kvalitetnog obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine”, istaknula je Dilberović.

Ona podsjeća javnost da je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke i u proteklom periodu, u skladu sa svojim mandatom koordinirajućeg i savjetodavnog ministarstva na federalnom nivou, davalo izvjesne preporuke i izrađivalo određene dokumente koji su trebali poslužiti kao osnova da se u saradnji s kantonalnim obrazovnim vlastima doprinese poboljšanju kvaliteta obrazovanja i smanje negativne pojave kao što je korupcija u obrazovanju. Jedan takav dokument je Program mjera za prevenciju korupcije u visokom obrazovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine. Transparentnost, zakonitost i poštivanje procedura za bolje visoko obrazovanje, koji je Ministarstvo obrazovanja izradilo u 2012. godini, a koji je usvojila Vlada Federacije BiH. “Navedenim dokumentom utvrđeno je 66 konkretnih mjera, a kao implementatori aktivnosti u okviru tih mjera navedeni su: ministarstva obrazovanja (Federalno i kantonalna), sve visokoškolske ustanove, studentske organizacije, državna revizija, kantonalni sudovi, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH. Osim samih mjera, predstavljene su i smjernice koje bi bile vodilja za dobru praksu. Navedeni dokument je, također, javno promoviran i distribuiran svim ključnim akterima u oblasti visokog obrazovanja”, navela je Dilberović.

Korupcija je, podsjeća ministrica, društveni problem od najvećeg značaja, osobito za društva u tranziciji poput našeg, i treba poraditi, prije svega, na razvoju preventivnih mjera, a što se tiče represivnih mjera, one su predviđene krivičnim zakonom. “Problem korupcije može se uspješno riješiti samo intersektorskom saradnjom, kao i neprestanom kampanjom o štetnosti korupcije za cijelu zajednicu, osobito kroz obrazovni sistem, kojim trebaju biti definirane mjere i postupci osiguranja kvaliteta na svim nivoima”, ističe Dilberović.

Prethodni članak

Guja u njedrima AMUSA

Sljedeći članak

Premalo i života i ljudi

PROČITAJTE I...

Da Zetra ne bude Manjača. Da Holiday Inn ne postane Vilina vlas. Da oca i majku ne tražim po Tomašicama. Da se Sarajevo ne zove Srebrenica. Da ne vučem za rukav Amora Mašovića.

PRIDRUŽITE SE DISKUSIJI

Čitajte najnovije objave na novom STAV web portalu klikom na link!