fbpx

“Tužili su nas jer nismo htjeli kršiti zakon”

“Kritike i medijski linč koji sam trpio tokom svog mandata kategorički odbacujem. Sve je to konstruirano u poznatim političkim kuhinjama i to uopće nisu bili mediji već lažni profili na društvenim mrežama i portal s plaćenim novinarom koji je imao zadatak rušiti i blatiti moju reputaciju, te reputaciju stranke kojoj pripadam”

Razgovarao: Fahrudin VOJIĆ

Almin Handanagić rodio se 1981. godine u Bihaću. Osnovno i srednje obrazovanje završio je u Cazinu. Studij na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli završava u roku, 2006. godine. Pripada grupi najboljih studenata generacije i dobitnika srebrne plakete. Iste godine započeo je svoje prvo radno iskustvo u Domu zdravlja Cazin, te položio stručni ispit i time stekao uvjete za dobijanje licence od Liječničke komore Unsko-sanskog kantona za samostalan rad kao doktor medicine.

Godine 2009. počeo je raditi u Kantonalnoj bolnici “Dr. Irfan Ljubijankić” u Bihaću. Godinu kasnije dodijeljena mu je specijalizacija iz interne medicine, koju je završio 2014. godine u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Predsjednik je gradske organizacije SDA Cazin i zastupnik u Skupštini Unsko-sanskog kantona. Oženjen je i otac je dvoje djece.

STAV: Krajem prošle godine, nakon brzinske rekonstrukcije Vlade Unsko-sanskog kantona, hitno ste smijenjeni s pozicije direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko‑sanskog kantona (ZZO USK). Gdje ste sad i šta radite?

HANDANAGIĆ: Zaposlen sam u Kantonalnoj bolnici u Bihaću, gdje radim na odsjeku kardiologije internog odjela kao specijalista interne medicine. Vratio sam se na poziciju s koje sam prije četiri godine i otišao na funkciju direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko‑sanskog kantona. S pozicije direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja USK smijenjen sam nelegalno i prije isteka mandata koji sam dobio konkursnom procedurom. Smijenjen sam na osnovu prijedloga resornog ministra koji je svoju odluku potkrijepio revizorskim izvještajem i tako zloupotrijebio položaj jer na osnovu Vladine odluke o imenovanjima razriješiti direktora prije isteka mandata može se samo ako mu finansijski izvještaj za tu godinu bude oboren ili ako je ustanova negativno poslovala. Kada su me smijenili, Zavod je ostavljen u suficitu od gotovo 5 miliona maraka, a izvještaj Zavoda zdravstvenog osiguranja USK za 2017. godinu jednoglasno usvojen u Skupštini USK. Zbog toga sam i podnio tužbu u Bihaću protiv Vlade USK i resornog ministra Hazima Kapića. Federalni revizori ocijenili su poslovanje Zavoda zdravstvenog osiguranja USK pozitivnim, a dali su mišljenje s rezervnom za javnu nabavku trakica i iglica za dijabetičare jer je bio na snazi aneks ugovora iz 2015. godine. Taj isti aneks nisam potpisao ja već moja prethodnica i, kad sam došao u ZZO USK, aneks je već bio na snazi.

STAV: Proveli ste četiri godine na poziciji direktora ZZO USK. Nisu vas štedjeli kantonalni mediji. Je li riječ o opravdanim kritikama?

HANDANAGIĆ: Kritike i medijski linč koji sam trpio tokom svog mandata kategorički odbacujem. Sve je to konstruirano u poznatim političkim kuhinjama, i to uopće nisu bili mediji već lažni profili na društvenim mrežama i portal s plaćenim novinarom koji je imao zadatak rušiti i blatiti moju reputaciju, te reputaciju stranke kojoj pripadam. Zašto to kategorički odbijam? Zato što sam rad Zavoda podigao na viši nivo, a budžet smo u četiri godine povećali gotovo za 12 miliona maraka tako što smo ažurnije prikupljali doprinose, borili se za doprinose iz inostranstva, uveli kontrole u propisivanje lijekova s esencijalne liste, kontrolirali propisivanje ortopedskih pomagala i bolovanja, gdje su urađene milionske uštede. Otvorili smo dijalog sa sindikatima u zdravstvu, kako Nezavisnim sindikatom, tako i sa Strukovnim, te smo plaće zaposlenih u zdravstvu Unsko-sanskog kantona podigli za 30%. To je prvo povećanje plaća zdravstvenih radnika u posljednjih 15 godina, a sve u sklopu mjera u cilju sprečavanja odlaska vani mladih i sposobnih kadrova.

Također smo potpisali i kolektivni ugovor s predstavnicima Sindikata zdravstvenih radnika, čime je ovaj kanton postao peti u Federaciji BiH koji ima potpisan granski kolektivni ugovor. Prvi sam uveo kontrolu zelenih recepata, otkrio krađu budžetskih sredstava iz Zavoda zdravstvenog osiguranja USK, i to je pravi razlog za medijski linč koji sam trpio. Morao sam sudskim putem dokazivati nevinost zbog niza kleveta i konstrukcija od vlasnika lanca apoteka. Zatim, zbog kontrole u distribuciji ortopedskih pomagala, gdje smo imali komisije koje su kontrolirale ispravnost ortopedskih pomagala i tako sprečavale zloupotrebu od pojedinih ortopedskih kuća koje su korisnicima nudile druge stvari umjesto ortopedskih pomagala. Na kraju, obje ove teme bile su i predmet istraživanja novinara CIN-a i Tužilaštva jer sam lično podnio krivične prijave za sve ove zloupotrebe. Dvojica vlasnika ortopedskih kuća pritvorena su i vode se procesi u Tužilaštvu, što znači da je ZZO USK sav svoj fokus usmjerio na čuvanje sredstava budžetskih sredstava ZZO USK i moram naglasiti da pacijenti nisu trpjeli, dobijali su i dovoljan broj lijekova i ortopedskih pomagala, ali su sankcionirani oni koji su vršili zloupotrebe.

Također, ZZO USK je na sudu dobio apoteke koje nisu ispunjavale uvjete javnog poziva, a koje su bez ugovora sa ZZO USK izdavale recepte pacijentima. Tužili su nas jer mi nismo htjeli kršiti zakon, a pored same tužbe, konstantno su vršene prijetnje i pritisci na Menadžment ZZO USK. Naglašavam da su i općinski i kantonalni sudovi u ovim slučajevima donijeli presudu u korist ZZO USK. Kada vidite ove činjenice koje sam vam prezentirao i borbe koje smo vodili da bismo sačuvali sredstva ZZO USK, može vam biti jasno zbog čega su lažni profili, stranice na Facebooku i portali udarali na naš rad.

STAV: Optuživali su Vas, između ostalog, za pogodovanje u javnim nabavkama, nezakonito zapošljavanje, te zloupotrebu položaja oko implementacije e-recepata.

HANDANAGIĆ: Odgovorno tvrdim, a to su i federalni revizori u svom revizorskom izvještaju iz 2017. godine naveli, da je informatizacija zdravstva Unsko-sanskog kantona najbolji reformski proces u posljednjih 50 godina. To mogu potvrditi i zdravstveni radnici, ali i pacijenti. Tačno je da sam bio predmet istrage u vezi s implementacijom e-recepata na osnovu krivične prijave koju je podnijela uposlenica ZZO USK. Istraga je trajala godinu i završena je tako što nije bilo dokaza da je riječ o krivičnom djelu, odnosno potvrđeno je da je riječ o dobrom projektu. Naglašavam da je i na pritužbu na ovakvu odluku Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona odgovorilo na način da je i ta pritužba neosnovana. Moram istaći da je uvođenjem e-recepata omogućena apsolutna kontrola propisivanja i izdavanja zelenih recepata s esencijalne liste lijekova i načinjene su ogromne uštede u toj oblasti. Tokom mog rada nikad nisam zloupotrijebio Zakon o javnim nabavkama i nikada nikome nisam pogodovao u javnim nabavkama. Sva zapošljavanja u ZZO USK radio sam u skladu sa svojim nadležnostima koje mi je omogućio Zakon o radu i Statut ZZO USK.

Raspisivanje konkursa nije bilo obavezujuće, i to su u svom izvještaju potvrdili federalni revizori. Činjenica je da se desila greška oko angažiranja diplomiranog ekonomiste za mjesto šefa računovodstva. Angažirao sam mladu i sposobnu osobu koja nije u tom trenutku imala certifikat za računovođu, ali je bila u proceduri za dobijanje istog. Imala je ispit za šest mjeseci, te sam joj u ugovoru dao i uvjet da za šest mjeseci mora donijeti certifikat i, ako ga ne donese, da ću raskinuti ugovor. Nažalost, ona nije položila taj ispit za šest mjeseci i ja sam je razriješio s te pozicije.

STAV: Kao predsjednik Gradske organizacije SDA (GO SDA) Cazin, koliko ste zadovoljni rezultatima Vaše stranke u ovoj lokalnoj zajednici?

HANDANAGIĆ: Slobodno mogu kazati da je SDA u Cazinu itekako prisutna bez obzira na to što smo u opoziciji. Vlast čine A-SDA i SDP. Gradska organizacija SDA Cazin na nivou Gradskog vijeća percipira s deset vijećnika, te se rad Gradskog vijeća uglavnom svodi na aktivnosti vijećnika SDA u Gradskom vijeću. Pored mene, u Skupštini Unsko-sanskog kantona GO SDA Cazin participira s još jednim zastupnikom, Nijazom Hušićem, dok nas u Parlamentu Federacije BiH predstavlja zastupnik Husein Rošić. U februaru smo imali izvještajnu godišnju skupštinu GO SDA, gdje sam ja kao predsjednik članovima stranke podnio finansijski izvještaj i izvještaj o radu, te plan i program rada i djelovanja za 2019. godinu. U stalnom smo kontaktu s građanima Cazina i stojimo im na raspolaganju za rješavanje svih njihovih problema.

PROČITAJTE I...

Da Zetra ne bude Manjača. Da Holiday Inn ne postane Vilina vlas. Da oca i majku ne tražim po Tomašicama. Da se Sarajevo ne zove Srebrenica. Da ne vučem za rukav Amora Mašovića.

PRIDRUŽITE SE DISKUSIJI

Čitajte najnovije objave na novom STAV web portalu klikom na link!