fbpx

Sjećanje na heroje: 25 godina od pogibije zlatnog ljiljana Jasmina Kulenovića – Havarije

Desetog januara 2020. navršava se 25. godina od pogibije rahmetli Jasmina Kulenovića – Havarije.

Rodio se 12. novembra 1957. godine u Bihaću. Početkom agresije na Bosnu i Hercegovine priključuje se kao dobrovoljac Teritorijalnoj Odbrani mjesne zajednice Luke, u kojoj je i živio. Tokom rata bio je vojnik, komandir odjeljenja, komandir čete, zamjenik komandanta bataljona te na kraju komandant bataljona.

U jednoj od prvih većih akcija dobio je nadimak HAVARIJA, jer je na borbenom zadatku u Maljevcu likvidirao veliku grupu neprijateljskih vojnika. Govorilo se kako je neprijatelju napravio pravu “havariju”, pa mu je tadašnji pomoćnik za moral i komandant brigade Mujo Demirović dao ovaj nadimak, koji je postao više od običnog nadimka, jer je to bilo i ime 5. čete kojom je Jasmin Kulenović komandovao. Ova izviđačko-diverzantska četa učestvovala je u svim većim borbama u zoni odgovornosti Petog korpusa izvršavajući pritom najteže i najopasnije zadatke.

Jasmin Kulenović – Havarija više je puta ranjavan te nekoliko puta nagrađivan, a 18. marta 1994. godine, dok je obavljao dužnost komandanta jednog od bataljona 501. slavne brdske brigade, 5. korpusa AR-BiH, dodijeljen mu je i “Zlatni ljiljan”.

Ovaj hrabri borac i starješina izgubio je život 10. januara 1995. godine na velikokladuškom dijelu ratišta u borbama s paravojnim formacijama izdajnika Fikreta Abdića. Posthumno je dobio čin majora Armije Republike Bosne i Hercegovine.

PROČITAJTE I...

Da Zetra ne bude Manjača. Da Holiday Inn ne postane Vilina vlas. Da oca i majku ne tražim po Tomašicama. Da se Sarajevo ne zove Srebrenica. Da ne vučem za rukav Amora Mašovića.

PRIDRUŽITE SE DISKUSIJI

Čitajte najnovije objave na novom STAV web portalu klikom na link!