fbpx

Radi se danonoćno, u tri smjene

Prije nego što se pojavila ova pandemija imali smo 13 sanitarnih inspektora koji su do tada bili dovoljni za kontrolu prekograničnog prometa i kontrolu roba koje pristižu u našu zemlju, a sada su na granicama 84 sanitarna inspektora i četiri koordinatora. Radi se danonoćno, u tri smjene, i to uz veliku pomoć Granične policije BiH

Razgovarao: Mirza ABAZ

Otkako je u BiH zabilježen prvi slučaj zaraze virusom korona, oformljen je krizni štab u kojem od početka aktivno učestvuju i inspekcijski organi koji su uglavnom raspoređeni na graničnim prijelazima. Sanitarni inspektori rade na prevenciji eventualnog ulaska zaraženih osoba u BiH, dok su tržišni mahom raspoređeni u unutrašnjosti i sprečavanju fluktuacije cijena za vrijeme vanrednog stanja.

Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović u razgovoru za Stav govori da se tijelo kojim rukovodi brzo prilagodilo novonastaloj situaciji te da su na raspolaganje stavili sve resurse koje posjeduju kako bi se što lakše prevazišla kriza.

Posebno se zahvaljuje, prije svega, premijeru Novaliću na svesrdnoj podršci, zatim, kako kaže, na izvanrednoj i tijesnoj saradnji s Koordinacionim tijelom BiH za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u BiH, Federalnim štabom civilne zaštite i kantonalnim štabovima civilne zaštite, te pripadnicima Granične policije BiH, Federalne uprave policije, kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova i upravama policije, kao i na saradnji s Federalnom upravom civilne zaštite, kantonalnim inspekcijskim organima, Inspektoratom RS-a i Inspektoratom Brčko distrikta, službama Vlade FBiH itd.

Također, iskoristio je priliku i da se zahvali udruženju “Pomozi.ba”, Crvenom krstu Federacije BiH, kao i Apoteci “Europharm” Mostar na doniranju zaštitnih maski i dezinfekcijskih sredstava uposlenicima Federalne uprave za inspekcijske poslove.

STAV: Kako Vi, kao direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove, gledate na trenutnu situaciju s virusom korona te kako u ovoj vanrednoj situaciji djelujete?

AJDINOVIĆ: Korona-virus problem je koji je zadesio BiH i koji smo silom prilika prinuđeni prihvatiti i suočiti se s njim u ovim teškim vremenima. Što se tiče Federalne uprave za inspekcijske poslove, mi smo sve svoje kapacitete uputili na granične prijelaze koji su, možemo slobodno kazati, prva linija fronta u borbi s ovom “nevidljivom pošasti”. Prije nego što se pojavila pandemija imali smo 13 sanitarnih inspektora koji su do tada bili dovoljni za kontrolu prekograničnog prometa i kontrolu roba koje pristižu u našu zemlju, a sada su na granicama 84 sanitarna inspektora i četiri koordinatora. Radi se danonoćno, u tri smjene, i to uz veliku pomoć Granične policije BiH. Do ovog trenutka imamo 13.841 izdatih rješenja za izolaciju na graničnim prijelazima i na Međunarodnom aerodromu Sarajevo, a nekoliko dana bilo je jako frekventno i na Međunarodnom aerodromu Tuzla, sve do obustave letova.

STAV: Kakvo je trenutno stanje na graničnim prijelazima?

AJDINOVIĆ: Najprije smo imali sanitarne inspektore na Bijači, Kamenskom, Gorici, Izačiću, Bosanskom Šamcu i Orašju, te na Međunarodnom aerodromu Sarajevo. U međuvremenu su inspektori poslani i na granične prijelaze Osoje, Velika Kladuša – Maljevac, Strmica – Bosansko Grahovo, Gabela Polje, Doljani, Klek – Neum, Neum 2 prema Dubrovniku, Ivanica i Čepikuće. Situacija varira od jednog do drugog graničnog prijelaza. Na Kamenskom, Izačiću i Orašju veliki je promet, dok je na ostalim nešto slabiji. U funkciji su i termalne kamere za detekciju lica, tj. putnika s povišenom tjelesnom temperaturom, i to na Međunarodnom aerodromu Sarajevo, te graničnim prijelazima Izačić, Orašje i Kamensko.

Uočili smo da najveća opasnost dolazi od ljudi koji žive u pograničnom pojasu i koji idu na posao iz BiH u Hrvatsku i obratno. S obzirom na to da je na snazi odluka o izolaciji svih onih koji pristižu u BiH, ti ljudi su sve donedavno bili u opasnosti da izgube svoj posao. Slična je situacija i s profesionalnim vozačima kamiona koji dopremaju robu u BiH ili ju izvoze iz naše zemlje. Srećom, osigurale su se pravne mogućnosti za te grupe, da budu zahvaćene mjerama izolacije, ali da im se ipak omogući prelazak granica kako bi nastavili raditi i zarađivati za prehranjivanje svojih porodica. U saradnji s kolegama iz Granične policije BiH organizirali smo i kontroliranje vodenog saobraćaja u neumskom akvatoriju. Dakle, nemoguće je na bilo koji način ući u BiH bez kontrole i mjera izolacije.

STAV: Imate li tačne podatke koliko je do sada propisano mjera izolacije za putnike koji su ušli u FBiH te koliko je bilo otvorenih prekršajnih naloga za one koji nisu poštovali mjere u vezi s izolacijom?

AJDINOVIĆ: U ovom trenutku izrekli smo 13.841 rješenje s mjerama izolacije za državljane BiH kao i za ostale putnike koji su ušli u našu zemlju. Imali smo i 1.275 državljana BiH s mjestom prebivališta u Republici Srpskoj, koji su u državu ušli preko graničnih prijelaza koji pripadaju Federaciji BiH. Njihove podatke uputili smo Inspektoratu RS-a kako bi oni mogli pratiti njihovo kretanje, dok smo podatke o 136 osoba poslali nadležnim organima u Brčko distriktu. Kada je riječ o podacima iz manjeg bh. entiteta, 550 osoba ušlo je u BiH na graničnim prijelazima koji pripadaju RS-u, a imaju mjesto stanovanja u FBiH. Isto tako, 34 lica s prebivalištem u FBiH ušla su u državu na teritoriji Brčko distrikta, s tim da očekujemo nove podatke od Inspektorata RS-a i Inspektorata Brčko distrikta.

Imamo jako dobru, blagovremeno ostvarenu saradnju i koordinaciju s kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova, upravama policije i kantonalnim inspekcijskim organima, koji su zaduženi za praćenje kretanja ovih ljudi i mjera izolacije, te je u tom smislu Federalnoj upravi za inspekcijske poslove dostavljeno 99 službenih zabilješki o nepoštivanju izrečenih mjera na ime većeg broja lica. Pokrenuli smo i 32 prekršajna postupka protiv onih koji su kršili mjere izolacije i njih čeka kazna od 2.000 KM uz sudski postupak koji neće biti nimalo ugodan. Podvlačim da su ovo trenutni podaci, a brojke se mijenjaju iz sekunde u sekundu.

STAV: Možete li nam ukratko reći koje su represivne mjere koje mogu poduzeti inspektori kada je u pitanju trenutna situacija s virusom korona?

AJDINOVIĆ: Postoji nekoliko mjera koje inspektori mogu poduzeti kada je riječ o prevenciji i suzbijanju širenja virusa korona. Ako govorimo o kršenju mjera izolacije, već sam spomenuo finansijsko kažnjavanje, ali tu su i krivični postupci koji će također biti pokrenuti. Već imamo nekoliko predmeta u kojima smo skoro došli do odluke o pokretanju krivičnih postupaka. Pomno pratimo i eventualne promjene u vezi s podizanjem cijena za vrijeme vanrednog stanja i do sada smo izdali 59 prekršajnih naloga s finansijskim efektom od oko 133.700,00 KM. Tačnije, izvršili smo 55 redovnih i 35 kontrolnih inspekcijskih nadzora u apotekama i drugim prodajnim objektima, te se ove inspekcijske aktivnosti odvijaju čak i vikendom i u neradne sate. Građanima obećavamo da ćemo sve uraditi kako privredni subjekti ne bi zloupotrijebili ovu situaciju s ciljem zarade na zajedničkoj muci.

STAV: Prije nekoliko dana na graničnom prijelazu Orašje uhapšen je federalni sanitarni inspektor zbog sumnje da je primao dar ili mito. Uzmemo li u obzir trenutnu situaciju, kako će Federalna uprava za inspekcijske poslove postupati ako bude i u budućnosti dolazilo do slučajeva poput ovog?

AJDINOVIĆ: Čim smo zaprimili informaciju o ovom slučaju, suspendirali smo inspektora i prepustili da se protiv njega vodi zakonom predviđen postupak. Ko god u ovakvim situacijama i pomisli na neko nečasno djelo, a kamoli da ga uradi, zaslužuje najoštrije sankcije. Dakle, odgovor je kratak i jasan. Inspektor za kojeg se utvrdi da radi nešto što nije u skladu s propisima i etikom struke bit će najoštrije sankcioniran.

STAV: Jesu li građani kooperativni u ovim trenucima, tj. prijavljuju li inspekciji kršenje uputa koje je propisao Krizni štab?

AJDINOVIĆ: Mogu reći da smo zaprimili na stotine prijava, kako onih koje se tiču kršenja mjera izolacije, tako i onih o povećanju cijena životnih namirnica. Međutim, svakodnevno imamo veliki broj poziva i upita vezano za uputstva o pitanju poštivanja naredbi Federalnog štaba civilne zaštite u pogledu mogućnosti rada određenih kategorija privrednih subjekata koji nisu eksplicitno navedeni u naredbama. Za sve pozive i upite oformljen je tim ljudi u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, koji danonoćno radi na pružanju adekvatnog odgovora građanima, vršenju inspekcijskog nadzora u oblasti tržišne i sanitarne inspekcije, te stalne komunikacije i koordinacije s Koordinacionim tijelom za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u BiH, Graničnom policijom BiH, Federalnim štabom civilne zaštite i kantonalnim štabovima civilne zaštite, Federalnom upravom civilne zaštite i Federalnom upravom policije, kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova i upravama policije, kantonalnim inspekcijskim organima, Inspektoratom RS-a i Inspektoratom Brčko distrikta, stručnim i drugim službama Vlade FBiH, epidemiolozima, ljekarima itd. Građani su nam umnogome pomogli, i to dajući nam konkretne podatke o povećanju cijena, kao i kršenju mjera izolacije, te ih pozivamo da dalje još intenzivnije komuniciraju s Federalnom upravom za inspekcijske poslove za dobrobit svih građana.

STAV: Iako ovo pitanje nije striktno u nadležnosti inspekcije, imate li informaciju kako će se djelovati u slučaju dodatnog ulaska migranata u našu zemlju i/ili njihovog nekontroliranog kretanja u BiH? Imate li informaciju kako se postupa s migrantima koji su već u BiH?

AJDINOVIĆ: U moru problema u kojima se našla BiH sigurno je jedan od onih koji se javlja u kontinuitetu migrantska kriza. Mogu poručiti, iako to nije u nadležnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove, da Ministarstvo sigurnosti BiH, policijski i drugi nadležni organi kontroliraju situaciju i s migrantima. Odredbe Federalnog štaba civilne zaštite, kojima se zabranjuju javna okupljanja, kretanja građana i rad u mnogim oblastima, svakako da su utjecale i na kretanja migranata, tako da je ova situacija utjecala i na rad policijskih službenika i svih drugih koji organiziraju poslove na zbrinjavanju ove grupe ljudi i njihovog sklanjanja s ulica. Ona mjesta koja su određena za stacioniranje migranata mislim da su na najbolji način iskorištena i da se migranti sklanjaju na sigurno dok traje ova situacija.

 

PROČITAJTE I...

Da Zetra ne bude Manjača. Da Holiday Inn ne postane Vilina vlas. Da oca i majku ne tražim po Tomašicama. Da se Sarajevo ne zove Srebrenica. Da ne vučem za rukav Amora Mašovića.

PRIDRUŽITE SE DISKUSIJI

Čitajte najnovije objave na novom STAV web portalu klikom na link!