fbpx

O IZBORIMA U MOSTARU: Ne budimo pasivni, već aktivni građani

Važno je tražiti na listama kandidate koji nude jasne i konkretne smjernice kako riješiti probleme i koji za to imaju i znanje i vještinu. Svima nam je jasno da se tokom kampanje mnogo obeća a malo ispuni. Stoga je bitno posmatrati i etičnost kod kandidata. Ovo su izbori lokalnog nivoa, samim tim, kandidati su nam bliži, što znači da nam nije teško doći do informacija koliko ko savjesno radi poslove kojima se bavio prije kandidature. Raspitajte se, informirajte se o kandidatima! Nemojte da vam bude teško potrošiti nekoliko sati svog vremena da odlučite kome povjeriti svoj glas i budućnost svog djeteta

Piše: Hišam HAFIZOVIĆ

Dugo je vremena prošlo otkako su građani Mostara zadnji put glasali na lokalnim izborima – punih 12 godina, a 8 godina je prošlo otkako Mostar nema Gradsko vijeće i kako gradonačelnik vodi čitav grad s nekoliko saradnika.

Zašto je važno da izađemo na izbore? Prvi i osnovni razlog: zato što smo, bez obzira na sve nedostatke našeg društveno-političkog uređenja, demokratska zemlja. U mnogim bi zemljama svijeta i ovakvi izbori kakvi su naši za prosječnog čovjeka bili samo san. Demokratija je proces, a ne jedan izlazak na izbore. Demokratija traži aktivnog građanina koji se prema javnim poslovima odnosi s punom odgovornošću – kao neko koga interesira i sigurnost i suverenitet države, ali i sigurnost ulice u kojoj živi, rupe na putu, trotoar i škola u koju idu njegova djeca. Prvi korak u tome jeste povjeriti mandate onima koji će ih najkvalitetnije koristiti – u korist zajednice. Oni koji glasaju odlučuju, oni koji ne glasaju ne odlučuju. Sportskim žargonom rečeno, ne samo da nisu u igri nego nisu ni na klupi, već samo na tribinama.

Podacima onih koji kontinuirano ne izlaze na izbore najviše se manipulira i njihov neizlazak na izbore zloupotrebljava. Svoju prijavu na glasanje jednostavno je provjeriti na sajtu CIK-a izbori.ba unošenjem imena, prezimena i matičnog broja. Ukoliko vam je prijava negdje “zalutala”, kontaktirajte CIK!

Pred novom gradskom vlašću puno je posla. Grad i 26 godina nakon što je prestao biti ratna zona ima puno ruševina. Neke od najvidljivijih baš su u blizini ratne linije razgraničenja. Za čistoću grada brinu se 2 komunalna preduzeća, a ima ih ukupno 5. Deponija koja je trebala biti privremena pretvorila se u regionalnu. Kladionice u blizini škola i vjerskih objekata nisu zatvorene. Transparentnost rada uprave na niskom je nivou. Kanalizaciona mreža u Mostaru radi se i još nije završena. Još je dosta naselja bez vodovodne mreže. Ni vladavinom prava, radom gruntovnice, katastra, inspekcija… ne možemo se pohvaliti.

Pored problema koji su prvi izazov, puno je potencijala koji traže veliku posvećenost i rad na dodatnom razvoju. Privredni potencijali dosta su dobri, trenutno im je na razvojni put stala pandemija. Osim turizma, koji je već duže vrijeme jedna od glavnih grana realnog sektora u koju se dosta ulaže, postoji i značajna trgovina, građevinarstvo, poljoprivreda i proizvodnja u malim i srednjim preduzećima. Razvoj ili prenamjena postojećih i moguće formiranje novih poslovnih zona jesu nešto što se samo po sebi nameće. Grad Mostar jedinica je lokalne uprave s razvijenom privrednom infrastrukturom. U gradu je i jedan od najznačajnijih informatičkih fakulteta u državi. Istovremeno, potencijal informatike kao privredne grane još je uvijek slabo prepoznat. Od silnih drugih društvenih problema teško dolazi na red. Hubova ima, ali se, s obzirom na mogućnosti, komotno može osnivati još njih.

Važno je tražiti na listama kandidate koji nude jasne i konkretne smjernice kako riješiti probleme i koji za to imaju i znanje i vještinu. Svima nam je jasno da se tokom kampanje mnogo obeća a malo ispuni. Stoga je bitno posmatrati i etičnost kod kandidata. Ovo su izbori lokalnog nivoa, samim tim, kandidati su nam bliži, što znači da nam nije teško doći do informacija koliko ko savjesno radi poslove kojima se bavio prije kandidature. Raspitajte se, informirajte se o kandidatima! Nemojte da vam bude teško potrošiti nekoliko sati svog vremena da odlučite kome povjeriti svoj glas i budućnost svog djeteta. Ako se ne budemo bavili politikom, politika će se baviti nama.

Za pobjedu na izborima potrebna je i sposobnost i motivacija. Nekad pobijede oni s više prvog, nekad oni s više drugog. Izaći na izbore i glasati kvalitetno traži pripremu. Praćenje dešavanja oko sebe i dosadašnje ponašanje političkih aktera nešto je što glasač svakako mora imati u vidu tokom pripreme i odlučivanja za koga glasati. Velika većina glasača u BiH i dalje nije svjesna važnosti otvorenih lista na glasačkim listićima koje su u jednom momentu bile upitne. Razmišljalo se o modelu da glasači mandate povjeravaju strankama, a da ih one dodjeljuju onima koje same izaberu, tj. postave. Ovakve liste i dalje daju mogućnost glasačima da strankama pošalju jasnu poruku: kandidate koje smo zaokružili podržavamo, one koje nismo ili ne podržavamo ili i ne znamo ko su.

Na dan izbora dobit ćemo 2 glasačka listića. Na jednom od njih gradska je lista i taj je listić jedinstven za čitav grad. Zaokruženi glasovi na ovom listiću navjerovatnije će biti prevaga u svakom mogućem smislu i odlučiti o tome kome je povjerena većina. Na drugom glasačkom listiću lokalne su liste gradskih područja (bivših općina) i na njima zaokružujemo svoje lokalne predstavnike. Broj kandidata s ove liste koji će postati vijećnici zavisi od toga koliko glasača jedno gradsko područje ima.

Izađimo na izbore! Ne budimo pasivni, već aktivni građani!

 Autor je rođen u Sarajevu 1979. U Mostaru živi od 2005. Kao imam džemata Blagaj radi od 2006.

 

PROČITAJTE I...

Da Zetra ne bude Manjača. Da Holiday Inn ne postane Vilina vlas. Da oca i majku ne tražim po Tomašicama. Da se Sarajevo ne zove Srebrenica. Da ne vučem za rukav Amora Mašovića.

PRIDRUŽITE SE DISKUSIJI

Čitajte najnovije objave na novom STAV web portalu klikom na link!