fbpx

Najveći vakuf na području Srebrenice

Džamija u Slapovićima zapaljena je 1995. godine, ali nije srušena do temelja. Ostali su sačuvani masivni perimetralni zidovi, izrađeni od lomljenog kamena, kao i munara. Nakon povratka su mještani odlučili da je obnove. Godine 2008. džamija u Slapovićima je obnovljena, i to je jedina džamija na području opštine Srebrenica koja je nakon obnove uspjela zadržati stari, autentični izgled

Piše: Adem MEHMEDOVIĆ

Prije agresije na Bosnu i Hercegovinu i genocida nad Bošnjacima na području općine Srebrenica postojale su 23 džamije. Osim džamija u Luci i Slapovićima, koje su zapaljene, sve su ostale džamije minirane i do temelja porušene. Prema podacima Medžlisa Islamske zajednice Srebrenica, do sada je obnovljeno 20 džamija, a jedna je i novoizgrađena, ona u mjestu Podgaj. Prva džamija koja je obnovljena nakon rata jeste Bijela džamija. Ova je džamija obnovljena 2002. godine. Nakon obnove Bijele džamije, krenulo se u obnovu drugih porušenih džamija širom velike srebreničke teritorije. Među obnovljenim džamijama jeste i ona u naselju Slapovići, koja je proglašena i nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

U dolini rijeke Jadra, od Srebrenice udaljeno petnaestak kilometara, smješteno je naselje Slapovići. Kao i druga srebrenička naselja, Slapovići su teško stradali tokom rata. U julu 1995. godine selo je uništeno, stanovnici protjerani ili pobijeni. Tada je zapaljena i džamija.

Poslije rata su se srebrenički Bošnjaci počeli vraćati na svoja ognjišta, pa tako i u Slapoviće. Iako se nije veliki broj osoba vratio, odlučili su obnoviti džamiju. Uspjeli su u svojoj namjeri i 2008. godine je svečano otvorena obnovljena džamija.

Džamija u Slapovićima sagrađena je 1936. godine. Sagradio ju je Mula Selim Alemić, koji je, pored toga što je izgradio džamiju, uvakufio zemljište i izgradio most, vodenicu i mejtef, čime je pomogao privrednom i socijalnom razvoju područja. Uvakufio je 110 dunuma livada, pašnjaka, oranice i šume. Vakuf Mula Selima Alemića ujedno je i najveći vakuf na području opštine Srebrenica.

U vrijeme kada je džamija izgrađena Slapovići su predstavljali naseljeno mjesto čijem je džematu pripadalo osam sela: Slapovići, Bučje, Kutuzero, Bijelo Polje, Lipovac, Kasapić, Strane i Sarači.

Drugi svjetski rat džamija je uspjela preživjeti bez oštećenja, a kasnije su vršeni redovni radovi na njenom održavanju sve do početka rata 1992. godine.

Početkom rata u Bosni i Hercegovini u Slapovićima je podignuto veće izbjegličko naselje s oko 500 drvenih montažnih kuća, u kojem je utočište našlo stanovništvo istočne Bosne. Tada je aktiviran stari put kojima su bili povezani Srebrenica, Goražde i Žepa, a koji je prolazio kroz Slapoviće. U tom periodu džamija u Slapovićima je služila vjernicima, a u mejtefu je bila organizirana redovna školska nastava. Džamija je svojoj namjeni služila sve do jula 1995. godine, odnosno do pada Srebrenice, kada je zapaljena, a od objekta su ostali oštećeni vanjski zidovi i munara. Istovremeno je teško oštećena kuća imama s mejtefom, a potpuno su uništeni prateći objekti u široj zoni Slapovića – kameni most preko Zelenog Jadra, vodenica, kao i stambeni objekti.

Prvi imam džamije bio je Mula Selim Alemić, koji je umro 1938. godine. Nakon njega, efendija Jusuf Begić obavljao je dužnost imama, a poslije njegove smrti, nakon Drugog svjetskog rata, istu dužnost obavljao je Mehmed (Selman) Delić. Efendija Delić je dužnost imama obavljao sve do pada Srebrenice 11. jula 1995. godine, od kada se vodi kao nestao. Pored Delića, u genocidu u Srebrenici ubijeno je još devet imama.

Džamija u Slapovićima zapaljena je 1995. godine, ali nije srušena do temelja. Ostali su sačuvani masivni perimetralni zidovi, izrađeni od lomljenog kamena, kao i munara. Nakon povratka su mještani odlučili da obnove džamiju.

Medija Alemić, jedna od povratnica, svjedoči da se s porušene džamije tokom noći čuo ezan.

“Kada smo se vratili ovdje nakon rata, bilo je nas nekoliko žena koje smo živjele ovdje. Više puta smo čule ezan, iako je džamija porušena bila. Uvjeravali su nas da to nije moguće, ali znam šta smo čuli. Zbog toga nam je bila obaveza da obnovimo džamiju”, tvrdi Medija.

Godine 2008. izvršeni su rekonstrukcioni radovi na džamiji u Slapovićima, i to je jedina džamija na području opštine Srebrenica koja je nakon obnove uspjela zadržati stari autentični izgled. Vanjski zidovi džamije izgrađeni su od lomljenog kamena, a baza munare obložena je kamenim pločama od sedre. Prilikom obnove korišten je isti materijal kojim je džamija zidana 1936. godine.

U Slapovićima danas živi tek nekoliko osoba, uglavnom starijih. Tokom ramazana klanja se teravih-namaz, a obavezno i bajram-namaz.

PROČITAJTE I...

Da Zetra ne bude Manjača. Da Holiday Inn ne postane Vilina vlas. Da oca i majku ne tražim po Tomašicama. Da se Sarajevo ne zove Srebrenica. Da ne vučem za rukav Amora Mašovića.

PRIDRUŽITE SE DISKUSIJI