fbpx

Nagrada „25. novembar“ za knjigu godine 2020. godine profesoru emeritusu Esadu Zgodiću

Knjiga "Naučnici i upravljanje državom" profesora Esada Zgodića, ma koliko bila obimna, ne želi biti pretenciozna i samodopadna. Ona je sublimirano traženje etičkih i humanističkih odgovora na pitanja koja muče čovječanstvo vijekovima, a možda nikad tako dramatično kao u moderno doba kome pripadamo.

 

 

U izdanju sarajevske izdavačke kuće “Slovo bosansko” objavljena je pred kraj 2020. godine trotomna knjiga “Naučnici i upravljanje državom, o scijentokratiji i scijentizaciji javnih politika” profesora Esada Zgodića. Knjiga je podijeljena na tri dijela, a napisana je na 1296 stranica (439+418+439). To impresivno djelo samo je tehnički trotomno. Inače, jedna je to knjiga o čemu svjedoče i njena poglavlja.

Nakon Uvoda, čiji je naslov Nauka i racionalizacija politike, slijede poglavlja: 1.Vrijednosti: Svrhe i etika nauke; 2. Stvarnost: Protuetičko ponašanje; 3. Normativne zamisli: Dobra država; 4. Pitanja: Što preokupira? 5. Naučna politika: Stanovište naučnika; 6. Klimatska politika: Šta se događa? 7. Energetska politika: Konsenzus i disenzus; 8. Geopolitika: Sukob oko vode; 9. Demografska politika: Rast stanovništva i sterilizacija; 10. Rasistička politika: Dekonstrukcija; 11. Politika sigurnosti: Nadziranje i kontrola uma; 12. Sekularna politika: Naučnici i religija; 13. Obrazovna politika: Kritika i htijenja; 14. Politika ljudskih prava; 15. Eugenička politika: Obećanja i sporenja; 16. Reproduktivna politika: Kontroverze; 17. Poljoprivredna politika: GM-hrana i alternative; 18. Zdravstvena politika: Istina i obmane; 19. Konzervativna politika: O siromaštvu; 20. Socijalna politika: Empatija, altruizam, solidarnost; 21. Radna politika: Vještačka inteligencija i robotizacija; 22. Scijentokratija: Mogu li naučnici zamijeniti političare? 23. Za kraj: Moć-pouka političarima.

Ovo je impresivan izazov i provokacija za svakog čitaoca. Pred nama je djelo autora iza koga je impresivna bibliografija od 32 objavljene knjige. Pa iako je ranije cijelim knjigama pisao o oblastima nauke, politike i društva kojima se sada bave samo poglavlja ovoga djela, profesor Zgodić nije podlegao izazovu neujednačenog pristupa različitim temama, nego je, naprotiv, uspio izbalansirano zadržati pažnju čitaoca na svakoj temi skoro podjednako. Izbalansiranost pristupa i uvida skoro do iznijansiranosti, zapravo je jedna značajna vrijednost Zgodićeva djela. Autor nikad ne dozvoljava, s druge strane, da njegova eventualna opredijeljenost dođe na vidjelo niti da izazove takav zaključak. Na taj način on kao da “prisiljava” čitaoca da se pozabavi svojim “predrasudama”, svojim ukupnim razumijevanjem uloge nauke u politici i politike u nauci. Rijetko se to postiže.

Knjiga profesora Zgodića nije ekskluzivno namijenjena ni naučnicima ni političarima, ni analitičarima u medijima ni “običnim” čitaocima. Ona je namijenjena svima njima, bilo da su aktivni, bilo da su potencijalni učesnici javnog života, sada ili u budućnosti.

Profesor Zgodić nije u svome djelu, bez obzira na aktuelnost tema, podlegao posvemašnjoj potrebi za dekonstrukcijom kad su u pitanju teme kojima se bavi njegova knjiga. On je održao jedan gospodstveni nivo i modernosti i tradicionalnog diskursa, nivo uvažavanja i distance, podastiranja argumenata i pro i contra. Njegova zaključivanja nisu zatvorena, a stav isključiv. On ne bježi od otvorenosti prema tuđim stavovima. On ne zazire od korištenja tuđih mišljenja i argumenata u korist one istine koja mu je potrebna i u argumentima za odbranu stavova i argumentima protiv tih stavova. Cilj mu je potraga za istinom. Impresivan je broj uvida iz svjetske literature koje je profesor Zgodić koristio u ovoj trotomnoj knjizi. On se ne libi obilato koristiti citate. Često ih koristi kao “upade” u vlastiti tekst, i to ne kao puku ilustraciju ili potvrdu teze, nego baš kao dio vlastitog teksta.

Uvažavanje nauke je neminovnost svake dobre politike, kao što je i neminovnost uvažavanje politike za prosperitet nauke. Sretne države imaju najveće harmonije između ta dva faktora prosperiteta, jedna je od suštinskih poruka ove knjige. Ona jest napisana s očitom namjerom da se njome koriste studenti, magistranti i doktoranti, naučnici i kolege, analitičari i novinari i svi oni koji žele vrlo ozbiljan i argumentiran uvid u tokove i svrhe savremene nauke i politike. To je jedna široka tematska platforma koja drži na okupu autorov snažan kritički glas o savremenim društvenim, historijskim, filozofskim i drugim pitanjima, a utemeljena je na dubokim naučnim historijama oblasti kojima se knjiga bavi. Ona nudi čitaocu, naučniku i političaru baš tu platformu s koje može inspirativno sagledavati svoju sadašnjost i budućnost.

Knjiga “Naučnici i upravljanje državom” profesora Esada Zgodića, ma koliko bila obimna, ne želi biti pretenciozna i samodopadna. Ona je sublimirano traženje etičkih i humanističkih odgovora na pitanja koja muče čovječanstvo vijekovima, a možda nikad tako dramatično kao u moderno doba kome pripadamo.

Prof. dr. Fahrudin Rizvanbegović, predsjednik žirija

PROČITAJTE I...

Da Zetra ne bude Manjača. Da Holiday Inn ne postane Vilina vlas. Da oca i majku ne tražim po Tomašicama. Da se Sarajevo ne zove Srebrenica. Da ne vučem za rukav Amora Mašovića.

PRIDRUŽITE SE DISKUSIJI

Čitajte najnovije objave na novom STAV web portalu klikom na link!