fbpx

“Mesnevija”, treći svezak (13): “Pogreška zaljubljenika bolja je od ispravnosti tuđinaca kod Voljenog”

Hasan El-Basri, r. a., poznati tabi'in, jednu je noć pošao kod svog učenika Habiba Adžemija (habib Adžemij preselio je 130. godine po Hidžri). Po ovom imenu Adžemij vidi se da nije bio Arap. Kada mu je Hasan El-Basri došao, zatekao ga je kako klanja jaciju. Htio je da mu se pridruži u namazu, ali je čuo kako on, umjesto “Elhamdulillah”, uči “Elhemdilillah”. Kaže Hasan El-Basri sam sebi: “Ako mu se pridružim u ovom namazu, propast će mi namaz”, jer pogrešno uči, pa je sam tu noć jaciju klanjao. Posjedio je tu sa svojim učenikom, vratio se kući, klanjao jaciju i legao spavati. Tu noć usnije Gospodara pa ga Hasan El-Basri pita: “Gospodaru, u čemu je Tvoj raziluk, Tvoje zadovoljstvo?”, a Gospodar mu kaže: “Vidio si Moje zadovoljstvo, ali ga nisi znao cijeniti.” “Kako to, Gospodaru?”, upita Hasan El-Basri, a Gospodar mu odgovori: “Da si klanjao s Habibom, nad tim tvojim postupkom bilo bi Moje zadovoljstvo i taj namaz bio bi bolji od svih namaza koje si do sada klanjao. Ali, ti si u obzir uzeo pravilno izgovaranje harfova, a ne čisti nijet i čisto srce”

Priredio: Edib KADIĆ

“(…) Ti spavaš, a miris tog harama kuca na zelenkasto nebo (…).” Gledaj dokle taj smrad ima odraza, kuca na ovo prvo nebo. “(…) Pratilac je tvojih odvratnih dahova (…)”, taj odvratni vonj, “(…) i diže se u nebeske sfere do primatelja mirisa (…)”, do meleka, pa i njih bihuzuri. “(…) Miris kibura (…)”, oholosti, “(…) i miris pohlepe i miris požude u govoru se ispoljavaju poput luka. Zaklinješ li se govoreći: ‘Kad sam jeo? Od crvenog i bijelog luka ja se čuvam’ (…).” Ako se ti sada tako prisutnima obratiš zakletvom, onima koji te upozoravaju na taj zadah. “(…) Dah te zakletve (…)”, kada si to izgovorio, taj dah koji je izišao, “(…) otkriva te. U noseve prisutnih udara (…)” Eh, ovo “prisutnih” bih rekao da se odnosi na one koji su u Hakkovom hadretu, oni osjete taj smrad. “(…) Mnoge dove bivaju odbijene radi tog mirisa. To pokvareno srce ispoljava se na jeziku (…).” Dakle, dova biva odbijena, baš kao što je u jednom hadisi-šerifu bila spomenuta osoba koja je dugo putovala, prašnjava, raščupana, podigla ruke k nebu i zavapila: “O, Gospodaru, o, Gospodaru!”, a jelo mu haram, piće mu haram, othranjen na haramu, pa kako da mu se Gospodar odazove na tu dovu. Dova zato biva odbijena. “(…) ‘Ihseu’ (…)”, ovo je dio ajeti-kerima, “(…) dolazi kao odgovor na tu dovu (…)”, “ihseu” u značenju “ostanite prezreni”, to dolazi kao odgovor na tu dovu ovog tipa što smo maloprije spomenuli. “(…) Štap odbijanja bit će naknada za svaku obmanu (…)” Upućuje nas na ajeti-kerim koji dolazi nakon ajeta koji govore o onima koji su zaslužili džehennem: “Zar vam ajeti Moji nisu kazivani, a vi ste ih poricali?! ‘Gospodaru naš’, reći će, ‘naši prohtjevi su bili od nas jači te smo postali narod zalutali. Gospodaru naš, izbavi nas iz nje, izbavi nas iz vatre. Ako bismo ponovo zlo radili, sami bismo sebi nepravdu učinili.’” Eh, onda dolazi ajeti-kerim s ovom riječju: “On”, Allah Uzvišeni, “ reći će: ‘Boravite u njoj prezreni i nemojte mi se obraćati.’” Da nas Allah sačuva ovoga.

“(…) Bude li tvoja riječ kriva (…)”, da si nešto pogrešno rekao, “(…) a misao prava (…)”, misao koja je potekla od jednog čistog nijeta, “(…) tu pogrešnu riječ (…)”, ako si je ovako izgovorio da je nehotice izašla iz tebe, “(…) Bog će okabuliti (…).” To je radi čistog nijeta. Opet nas upućuje na hadisi-šerif: “Zaista Allah ne gleda u vaše forme, izglede i vaš govor, vaše riječi, nego on gleda u vaša srca i vaše djelovanje, vaša djela.” Hasan El-Basri, r. a., poznati tabi’in, jednu je noć pošao kod svog učenika Habiba Adžemija (habib Adžemij preselio je 130. godine po Hidžri). Po ovom imenu Adžemij vidi se da nije bio Arap. Kada mu je Hasan El-Basri došao, zatekao ga je kako klanja jaciju. Htio je da mu se pridruži u namazu, ali je čuo kako on, umjesto “Elhamdulillah”, uči “Elhemdilillah”. Kaže Hasan El-Basri sam sebi: “Ako mu se pridružim u ovom namazu, propast će mi namaz”, jer pogrešno uči, pa je sam tu noć jaciju klanjao. Posjedio je tu sa svojim učenikom, vratio se kući, klanjao jaciju i legao da spava. Tu noć usnije Gospodara, pa ga Hasan El-Basri pita: “Gospodaru, u čemu je Tvoj raziluk, Tvoje zadovoljstvo?”, a Gospodar mu kaže: “Vidio si Moje zadovoljstvo, ali ga nisi znao cijeniti.” “Kako to, Gospodaru?”, upita Hasan El-Basri, a Gospodar mu odgovori: “Da si klanjao s Habibom, nad tim tvojim postupkom bilo bi Moje zadovoljstvo i taj namaz bio bi bolji od svih namaza koje si do sada klanjao. Ali ti si u obzir uzeo pravilno izgovaranje harfova, a ne čisti nijet i čisto srce.”

Pojašnjenje o tome da je pogreška zaljubljenika bolja od ispravnosti tuđinaca kod Voljenog

“(…) Taj iskreni Bilal je u ezanu, iz nijaza (…)”, iz poniznosti svoje, “(…) umjesto hajje proučio hejje. Neki rekoše: ‘O, Poslaniče, nije pravo. Ova greška, sada, kada je gradnja započeta! (…)” Ko biva, nije nikako primjereno, gradnja države, islama i sad ovakva greška. “(…) O, Božiji Vjerovjesniče i Poslaniče, dovedi nam jednog muezzina koji će biti rječitiji. Manjkavost je na početku dina i valjanosti, neispravno izgovoriti riječi hajje alelfelah (…).” Eto, tako su se obraćali Poslaniku, s. a. v. s. Brat od Ebu Džehla, koji je tek bio primio islam, kada se prilikom osvojenja Meke hazreti Bilal popeo na Kabu da prouči ezan, prišao je Poslaniku ljutit pa mu kazao: “Pa zar nisi našao nikoga boljeg od ovog crnog gavrana?” “(…) Srdžba Pejgamberova se pokrenu i on uputi jednu-dvije naznake, skrivene blagonaklonosti (…).” Evo, kao da hazreti Mevlana gleda šta se desilo. Srdžba ga je obuzela, ali on znak blagonaklonosti upućuje prema hazreti Bilalu, pa će se obratiti ovim drugima, “(…) govoreći: ‘O, vi mizerni ljudi! Kod Boga je Bilalovo hejje bolje od stotinu hajje i hajje i kilu-kal (…)”, od vaše rekla-kazala. Vidite kako nas upozorava, ne dao Bog da ovako čovjek pogriješi prateći prav izgovor. I to treba donijeti na mjesto ko može, ali nije svako kadar. Nama je Hadži Hafiz govorio kako je u Sarač Ismailovoj džamiji, Pehlivanuši, bio jedan muezzin, Ibrahim-aga Sejfija, znamo ga mi svi, koji se s 90 godina penjao na munaru i učio ezan. Kaže nam Hadži Hafiz da su mu iz džemata neki ljudi skrenuli pažnju na neko njegovo neispravno izgovaranje slova u ezanu, pa su tražili da mu Hadži Hafiz kaže da on to pogrešno uči. On im je odgovorio: “Ne dao Bog da povrijedim čovjeka koji je, kad mi svi spavamo, a on na munari. Njegova je deredža veća od nas svih. On je Bilal našeg vremena.” Ala rahmetejle.

“(…) Ne podbadajte me, da ja vaše tajne ne otkrivam – vašeg kraja i vašeg početka (…)” Dakle, nemojte me izazivati da ja sada o vama kažem šta znam. Tako nastavlja ovo kazivanje i obraćanje hazreti Pejgamberovo, s. a. v. s., ovima koji gramatiku lijepo poznaju, svana cijenjeni, a šta je unutra. Ko kad je ta milost prekrila sve svjetove, Allah, dž. š., poslao ga iz milosti svim svjetovima. I posljednji bejt: “(…) Ako pri tebi nema prijatna daha u dovi, idi, dovu uči od čiste braće (…).” Idi sada pravim Allahovim robovima i uči od njih kako se dova uči. Ona ima uvjete, a prije toga se mora proći čišćenje. Ili bi bejt ovo mogao značiti: Idi, dovu učiti od čiste braće. Traži od njih da ti oni prouče dovu, jer nakon ovoga dolazi poglavlje Traži čista usta da ti dovu čine. Ova se dova prima.

(Nastavit će se)

PROČITAJTE I...

Da Zetra ne bude Manjača. Da Holiday Inn ne postane Vilina vlas. Da oca i majku ne tražim po Tomašicama. Da se Sarajevo ne zove Srebrenica. Da ne vučem za rukav Amora Mašovića.

PRIDRUŽITE SE DISKUSIJI

Čitajte najnovije objave na novom STAV web portalu klikom na link!