fbpx

“Mesnevija”, početak trećeg sveska: Riznica tajni

“Nijedna islamska knjiga (izuzimajući, naravno, Kur’an i hadiska djela) nije tako privlačila našu ulemu, naše učene ljude, i ne samo njih, kao što je to slučaj s Mesnevijom, tim čudesnim djelom sufijske književnosti. Mesneviju su voljeli, slušali i izučavali ne samo sufije već i trgovci, zanatlije, hodže i muftije, muderrisi i pjesnici, paše i be¬go¬vi, carevi i veziri; bogati i siromašni. Bilo je takvih entuzijasta koji su iz ljubavi prema toj knjizi preduzimali takve korake koji bi i danas, u eri tehničkih čuda, bili pravi izazov za avanturiste”, napisao je hadži Šaban Gadžo, čovjek koji je veliki dio svog života proveo uz rahmetli hadži hafiza Halid-efendiju Hadžimulića, sarajevskog mesnevihana i hatiba Careve džamije u Sarajevu. Danas, uslijed nemogućnosti kazivanja Mesnevije zbog novonastalih okolnosti, magazin Stav odlučio je u dogovoru s aktuelnim mesnevihanom hadži hafizom Mehmedom Karahodžićem u ramazanskim brojevima prenijeti dio dersova iz Mesnevije održanih, počevši od kraja prošle godine, u Mevlevijskom kulturnom centru na Jekovcu

Priredio: Edib KADIĆ

“(…) On je iznad svega i uzvišen, iznad riječi huljenja onih mulhida, bezbožnika; i iznad pogrešnog vjerovanja onih mušrika koji Mu zamišljaju druga; i od pripisivanja manjkavosti koje Njemu ne dolikuju, a to od strane onih koji nemaju potpunog znanja o Njegovom biću; i od poređenja Njega s onima koji takva poređenja iznose; i od naopakog shvatanja onih koji tako pogrešno misle; i od opisa onih koji se usuđuju da Mu donose takva uzaludna i beskorisna maštanja. I Njemu upućujemo zahvalnost za slavu i za sastav Mesnevije, božanske i gospodstva dostojne knjige, jer On je taj koji pruža pomoć do uspjeha i On daje slobodu i potporu u radu. Njemu pripada pomoć za sastav i za usluge i naklonost u obilju, naročito Njegovim robovima, poznavaocima. Uprkos onima koji žele da ugase Allahovo svjetlo svojim ustima, Allah će upotpuniti svoje svjetlo, makar to mrsko bilo nevjernicima. Mi smo objavili ovu Opomenu (Kur’ani-Kerim) i Mi smo njegovi čuvari, a grijeh onoga koji ga izmijeni nakon što ga je čuo bit će pripisan onima koji su ga izmijenili. Allah sve čuje i sve zna (…).”

S ovih nekoliko ajeti-kerima koji su vezani za Kur’ani-Kerim hazreti Mevlana kao da hoće da kaže u obraćanju Gospodaru: “Gospodaru, ti znaš da je moj cilj samo Tvoje zadovoljstvo, Tvoj Vedžh (lice) i, kao što si zaštitio svoj Kitab, zaštiti i ovo od onih koji žele da ugase ovo svjetlo, koji žele da izmijene neke stvari u njemu. Ako to neko radi, grijeh će na njega ići jer vidimo kako svako poglavlje završavamo onim što je hazreti Mevlana naveo na kraju Mesnevije, gdje on govori da je to kitab koji je nadahnut od strane Allaha Uzvišenog. “Ovo nije gatanje po zvijezdama, šaranje po pijesku, niti san. Ovo je nadahnuće Hakovo, a Hak najbolje zna šta je pravo.” I završava: “(…) I neka je hvala Allahu Gospodaru svjetova.”

Ovo je bio uvod na koji se sada naslanja poglavlje koje nije odvojeno od njega sa 68 bejtova. Sva je Mesnevija zgusnuta u trećem svesku. Kaže hazreti Mevlana: “(…) O Zijaul-Hak (…)”, ovo je nadimak Husamuaddinov, “(…) o Svjetlo Istine Husamuddine (…)”, govori Husamuddinu Ćelebiju, svom učeniku, muridu. To je njegov murid najbliži koji je bio sebep da ova Mesnevija potekne i da je mi danas možemo ovako slušati i, ako Bog da, napajati se na ovim ljepotama, “(…) donesi ovaj treći defter jer sunnet je postao tri puta (…).” S ovim hoće da kaže da je i Poslanik, s. a. v. s., kao što znamo, kada bi se obraćao nekoj skupini, po tri puta je znao selam nazvati. Ili, neke riječi u govoru bi znao po tri puta ponavljati da bi slušatelji to što bolje zapamtili, pa onda i on kao da hoće da kaže da su prva dva sveska Mesnevije za sobom povukla ovaj treći koji je kruna ovoga što je, biiznillah, Allah i dao da to potekne s tog izvora. “(…) Otvori riznicu tajni, u pogledu trećeg deftera ostavi izgovor (…).” Dakle, nema izgovora. Kao da mu kaže da su nakon prvog sveska napravili pauzu, po nekim je ta pauza trajala i do dvije i po godine. Eh sada, kada je riječ o trećem svesku, kaže da se otvori riznica tajni, pa nam tako govori šta će nam sve biti otvoreno u trećem svesku.

“(…) Tvoj kuvet iz Hakova kuveta potječe, ne iz krvnih sudova koji uslijed tjelesne toplote pulsiraju (…).” Opet je to govor o kapljici koja je u vezi s morem, snaga koja se ispoljava na toj kapljici, to je snaga mora. Ko to ne vidi on napada na kapljicu i nju ponižava, a nije svjestan koga je izazvao. “(…) Ova sunčeva svjetiljka koja blista ne biva od fitilja pamuka i ulja. Nebeski svod koji je tako postojan ne stoji na osnovu užeta i stuba (…).” Upućuje na ajeti-kerim u kojem se kaže: “Nebesa je stvorio bez stubova.” “(…) Kuvet Džibrila ne potječe iz kuhinje, nego iz pogleda Stvoritelja egzistencije (…).” Dakle, Džibrilova, a. s., snaga ne potječe iz kuhinje, od hrane, nego iz pogleda Hakova. Eto, vidite, to je ono što smo prošli put rekli da Hak gleda u srca arifa pa bi bilo lijepo da nas nađe u njima. “(…) Isto tako, ovaj kuvet Hakovih ebdala (…)”, ovih Allahovih robova iz duhovne hijerarhije, “(…) također je od Haka znaj, nije od hrane i tanjira. Njihova tijela također od nura su formirana, tako da su ruh i meleka nadišli (…).” A mi znamo predaje da je rečeno da je Allah, dž. š., od svog Nura izdvojio jedan Nur i to je Nuri-Muhammedija. Od kapljica tog Nura stvorio je poslanike, a od kapljica tog Nura, odnosno, od kapljica nureva svih poslanika stvorio je nureve evlija, svojih prijatelja. Preko ovoga nam može biti jasniji ovaj bejt.

“(…) Zato što si opisan svojstvima Veličanstvenog, vatru bolesti iza sebe ostavi poput Halila (…).” Drugim riječima nam govori ono što nam je i prije govorio, ti si Jusuf. Izađi iz tog bunara i pokaži svoju ljepotu zato što si opisan svojstvima Veličanstvenog. Allah je tako čovjeka stvorio pripravnim da može sva imena ponijeti. “(…) Postat će vatra i tebi hladna i spasonosna, o, ti, čijem temperamentu su elementi robovi (…).” Četiri elementa od čega je sastavljeno njegovo tijelo: voda, zemlja, zrak i vatra. “(…) Svakom temperamentu elementi su kvas, a ovaj tvoj temperament je superiorniji na svaki položaj. Ovaj tvoj temperament je od širećega svijeta, svojstvo vahdeta sada je primilo (…).” Svojstvo jedinstvenosti. Eh sada, kada je ovo rekao, a hazreti Mevlani je dobro jasno šta govori u ovim stihovima, a onda ovako kaže: “(…) O, žalosti, polje ljudskog shvatanja je vrlo usko, ljudi nemaju grla (…).”

Nemaju razvijen organ za duhovnu hranu i onda, ako je takvo svojstvo pri nama, onda uvijek možemo kazati ono što su Izraelci kazali Musau: “Daj moli Gospodara za nešto što niče iz zemlje, sočivice, krastavice, luka, leće. Mi se ne možemo strpiti na ovoj hrani.” Dakle, to je to grlo koje im nije dato i koje se nije otvorilo. “(…) O, Zijaul-Hak, tvoja sposobnost rasuđivanja i tvoja slatkoća grlo će podariti i kamenu (…).” Osim, ne dao Bog, da bude ono srce koje nam je u Kur’ani-Kerimu opisano da je tvrđe od kamena. Ako nije ovakvo, onda će, govori hazreti Mevlana Husamuddinu, tvoja sposobnost rasuđivanja i tvoja slatkoća grlo će podariti i kamenu.

“(…) Planina Tur u tedželliji (…)”, u Hakkovom pojavljivanju njoj, toj planini, “(…) planina je ta grlo stekla, tako da je vino popila, ipak vino nije podnijela (…)”, odnosno, taj napitak božanske ljubavi. “(…) Time se planina raspolutila i zdrobila, jeste li od planine vidjeli ples deve (…).” Ovo je na arapskom stih. Kaže se u predaji da je na ovu planinu palo od Allahovog Nura koliko jedan novčić, ona se sva u prah pretvorila. Znamo za ovaj događaj jer je Musa, a. s., tražio od Gospodara da mu se pokaže, pa mu je On odgovorio: “Nećeš me vidjeti, o, Musa. Ali pogledaj ono brdo pa, ako ono ostane, vidjet ćeš me.” Kada se Allah pokaza tom brdu, sravni ga sa zemljom, a Musa pade onesviješten. Kada se probudio, kaže: “Subhan, Tebi Gospodaru, ja sam prvi od mu’mina.” “(…) Zalogaj darovati u stanju je svaka osoba drugoj osobi, grlo darovati to je Božije djelo i dosta (…).” Mi to svi vidimo, jedan drugom možemo zalogaj dati i pružiti, ali grlo darovati, ovo grlo koje bi moglo da ovu hranu svari, to je Božije djelo i dosta o tome. “(…) Grlo daruje tijelu i ruhu, grlo daruje svakom organu pojedinačno. Ovo daruje kako uzvišeniji postaješ, prazneći se od taštine i varanja (…).” Kako sada na ovom putu odgoja odbacuješ od sebe ova loša svojstva samoljublja, varanja, On ti daruje stepenicu po stepenicu i uzdiže te na više položaje. “(…) Tako da nikome ne otkrivaš tajnu Sultanovu, niti šećer prosipaš pred muhe (…).” On ti to na takav način otkriva i odgaja te da ovo ne bi učinio. Sad će nam to pojasniti u idućem stihu.

“(…) Tajne veličanstva pije uho te osobe koja poput ljiljana ima sto jezika a nijema je (…).” Vidite kako je opisao tu osobu koja ima takvo uho koje pije ove tajne veličanstvene. Poput cvijeta ljiljana je, ima stotinu jezika, a nijema je. I evo opet one preporuke: “Šutite i slušajte.” A tu je i upozorenje da se tajne ne otkrivaju onima koji nisu za toga jer bi ih mogli zloupotrijebiti. Sada se postavlja pitanje: “Ovdje su sve tajne kazane, zar nam to hazreti Mevlana tajne otkriva? Kako to sada?!” Ovo su riječi, a iza riječi stoji značenje. Jer, riječju se to ne može prenijeti. To se treba otkriti, pristati na ovakav put i biti podoban da se ovako postepeno ide, svako prema svojoj predispoziciji da dođe do toga. Dakle, mi možemo doći u kontakt s velikim mudrostima, ali da ostanemo žedni pored te hladne vode života i da se nikada ne napijemo.

Jedan od učenjaka, a bio je i jedan od arifa, bio je upitan: “Toliko ima znanstvenika i učenjaka na raznim poljima u dinskim granama da pamet stane kad čujemo njihova izlaganja. Međutim, kada tražimo posljedicu na one koji to slušaju, ne vidimo neki rezultat. Zašto je to tako?” On im je odgovorio: “Oni poznaju sve što je vezano za tekst, to su takvi učenjaci, samo ne znaju šta taj tekst kazuje.” Možemo, biiznillah, svašta naučiti, citirati, napamet znati mnogo toga, biti majstori toga svega, međutim, vidite kako je ovo rekao. Oni znaju sve što je vezano za taj tekst, oni to poznaju; može biti i lanac prenosilaca i koliko je to sahih, a koliko nije. I sve to ima svoje mjesto, neuzubillah omalovažavati ove nauke, da nije toga bilo, kako bi nam ostala građa iz koje mi danas crpimo ove istine?! Međutim, oni samo ne znaju šta taj tekst zaista kazuje. Dakle, prije toga morao je da pristane na ovaj put potpune pokornosti Allahovom robu i onda je na takav način došao u vezu s morem koje stoji iza te kapije. A onda, kada se veza tako uspostavila, stvar je dobila pravi tok. Ne smije nas zbuniti ovo. Ova tajna se ne može ukrasti. Mi je možemo uzeti, naučiti, ali nju upotrijebiti, to je već nešto drugo. S druge strane, fitneluk, smutnju napraviti od toga, to se može. Zbog toga hazreti Mevlana poručuje da se tajne ne otkrivaju jer ih se može zloupotrijebiti na ovaj način zato što ne znaju s tim rukovati.

“(…) Božija dobrota zemlji je grlo darovala da bi vodu progutala i stotinu biljaka ponikla (…).” Vidite sada ovih primjera. Allah, dž. š., joj je dao grlo i ona to sve upije u sebe šuteći, ništa zemlja ne govori. A onda, nakon određenog vremena, samo vidimo šta nam ona daje iz sebe i kakve ljepote iz kojih se sve što je na zemlji hrani. “(…) Opet, zemljanim daruje grlo i usne (…)”, životinjama, “(…) da bi njeno rastinje jeli po želji. Kad njeno rastinje životinja pojede, ugoji se. Životinja postane zalogaj insanu i ode. Zalogaj opet sa svoje strane zemlja postane i čovjeka proguta kad se od čovjeka odvoje ruh i vid (…).” Kada je otvorio priču o grlu, vidite šta svašta govori uz to i otkriva nam ovo: “(…) Vidio sam zere (…)”, čestice, atome, “(…) sve s ustima otvorenim. Ako bih govorio o njihovoj hrani, odužilo bi se (…).” Hazreti Mevlana govori da je sve što ima na dunjaluku otvorilo usta da nešto pojede od nafake koja mu je propisana. “(…) Popudbine imaju popudbinu iz Njegova darivanja, dojiljama Njegov sveopći lutf (…)”, Njegova sveopća dobrota, “(…) je dojilja (…).” Evo primjera. Majka doji dijete i dijete uzima svoj rizk na prsima svoje majke, a Gospodar je prije toga nahranio i tu dojilju. S druge strane, duhovne dojilje, Allahovi robovi, učitelji na ovoj stazi, s kojim smo mi, inšallah, uspostavili vezu na pravi način, oni nama daju hranu onu kojom njih hrani Gospodar Uzvišeni.

“(…) On opskrbe opskrbama daje, jer kako bi pšenica ponikla bez hrane (…)?!” Znamo da je pšenica hrana i opskrbljujemo se njom, ali prije toga je i ona imala hranu pa je mogla da dođe do nas i da bude u našem rizku. “(…) Nema kraja šerhu ovog govora (…)”, nema kraja komentaru ovog govora, “(…) dio sam rekao, ti saznaj ostale dijelove (…).” Što će reći da nas je hazreti Mevlana uputio, naišaretio i ukazao na ovu stvar, a da je sada na nama da poduzmemo ovaj put, da on to ne može za nas uraditi, već to svako od nas mora sam. Ovo nemojmo zaboraviti. Sada treba uložiti trud i saznati ostale dijelove, krenuti na taj put. Opet da se vratimo na onu predaju u kojoj Džunejdu kaže njegov učenik koji dolazi i želio bi da lahko dođe do tog bisera: “Čuo sam da posjeduješ biser vanredne vrijednosti. Ili mi ga pokloni, ili mi ga prodaj.” Džunejd mu odgovara: “Da ti ga poklonim, nećeš mu znati vrijednost, da ti ga prodam, nemaš para da to kupiš. Ali ću ti reći da uradiš isto ono što sam i ja uradio. Zaroni i ti u more i strpljivo čekaj dok ne nađeš svoj biser.”

(Nastavit će se)

Prethodni članak

Neočekivani junak

PROČITAJTE I...

Da Zetra ne bude Manjača. Da Holiday Inn ne postane Vilina vlas. Da oca i majku ne tražim po Tomašicama. Da se Sarajevo ne zove Srebrenica. Da ne vučem za rukav Amora Mašovića.

PRIDRUŽITE SE DISKUSIJI

Čitajte najnovije objave na novom STAV web portalu klikom na link!