fbpx

Izgradnja Islamskog centra “Hidaje”: Investicija u budućnost Bošnjaka Münchena

Fahrudin Bradarić, predsjednik džematskog odbora, ističe da se radi o ozbiljnoj organizaciji džemata koji nije zapostavio niti jednu komponentu djelovanja, od islamskog, duhovnog, socijalnog, humanitarnog, odgojno-obrazovnog, edukacijskog, integracijskog, prevencijskog, kulturnog do društveno korisnog segmenta djelovanja. Time postavlja nove standarde u radu i pruža ideje ostalim džematima kako otvoriti nova polja vlastitog djelovanja.

 

PIŠE: Adis TANOVIĆ

Džemat “Hidaje” osnovan je 2009. godine. S radom počinje kao mekteb, kasnije prerasta u džemat koji danas broji 400 aktivnih članova, a na samim počecima broji više polaznika mektepske nastave nego članova džemata. Danas, nakon deset godina, bilježi se stalna tendencija rasta članova džemata. O vjerskom životu u džematu brinu se dvojica imama, Nusret ef. Hodžić i Abdulvehab ef. Vehabović, te muallima Emina Hodžić. Na čelu džematskog odbora jeste Fahrudin Bradarić. Ono što posebno krasi ovaj džemat jesu raznolike aktivnosti po pitanju vjerskog života, a pogotovo na polju mekteba i mektepske nastave. Ciljevi su džemata njegovanje islamskih vrijednosti i očuvanje bosanske kulturne baštine, uspostavljanje i produbljivanje dobrih međusobnih odnosa s islamskim, nemuslimanskim, gradskim i državnim organizacijama i institucijama, rad na integriranju građana islamske vjeroispovijesti s migracijskom pozadinom u njemačko društvo, savjetovanje muslimana i nemuslimana u pitanjima religijskog, socijalnog i kulturnog karaktera, te rad s djecom i omladinom u svrhu vjersko-obrazovne edukacije.

TIMSKIM RADOM DO USPJEHA

Fahrudin Bradarić, predsjednik džematskog odbora, ističe da se radi o ozbiljnoj organizaciji džemata koji nije zapostavio niti jednu komponentu djelovanja, od islamskog, duhovnog, socijalnog, humanitarnog, odgojno-obrazovnog, edukacijskog, integracijskog, prevencijskog, kulturnog do društveno korisnog segmenta djelovanja. Time postavlja nove standarde u radu i pruža ideje ostalim džematima kako otvoriti nova polja vlastitog djelovanja.

“Ključ uspjeha džemata ‘Hidaje’ nalazi se u paroli ‘timskim radom do uspjeha’, jer samo timskim radom, s jasnim ciljevima, idejama, kao i dobrom organizacijom kojom ćemo sprovesti ciljeve i ideje u djela, možemo uspjeti i ostvariti izuzetne uspjehe. Hijerarhijsko uređenje džemata postavljeno je na sljedeći način: skupština, odbor, finansijska komisija, sabornik, pravni savjetnik i timovi. Unutar džemata djeluju timovi (na čelu s koordinatorom) i radne grupe: tim za kupovinu vlastitih prostorija, mekteb, sport, tim za medije, IT tim, tim za organiziranje događaja, tim za komunikaciju s gradskim strukturama, humanitarne djelatnosti i međureligijski dijalog. Svaki sektor ima svoju autonomiju, ima svoja ovlaštenja gdje djeluje i za što je nadležan, ali i pripadajuću odgovornost.

Na svim poljima djelovanja postavljen je kadar koji je stručan za izvršavanje povjerene obaveze, a koji realizira aktivnosti koje su od značaja za zajednicu i društvo. Mnogobrojne su aktivnosti džemata koje polučuju izuzetne rezultate: redovno se održavaju mjesečne tribine, vjerska, kulturna, zdravstvena, promocije knjiga, radionice, obilježavanje važnih datuma itd. Džemat ima izuzetno dobro izgrađene odnose kako s drugim džematima i zajednicama, tako i sa zvaničnim institucijama grada Münchena, a član je krovne organizacije Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj”, govori Bradarić.

MEKTEB – OKOSNICA RADA S DJECOM I OMLADINOM

Damir ef. Babajić, koordinator nastavnog vijeća, ističe da najveći ponos ovog džemata jesu aktivnosti na polju mektepske nastave.

“To jeste njegov i osnovni cilj: vrijedan i angažiran rad s djecom i omladinom. Oko 250 djece svake godine upiše mekteb, a približan broj istih završi mektepsko obrazovanje. Ono što posebno raduje jeste da veliki broj djece uči arapsko pismo i uči u Kur’anu, te su iz tog razloga organizirani kursevi tedžvida i učenja Kur’ana kao dodatna nastava, kako za mlade, tako i za odrasle. Muallima Emina Hodžić vodi seminar Kur’ana za žene. Nastava se izvodi dvojezično, na bosanskom i njemačkom jeziku: Mektepska nastava održava se subotom u tri smjene i nedjeljom u četiri smjene, i to dvojezično, na bosanskom i njemačkom jeziku, a odvija se po planu i programu Rijaseta IZ u BiH i udžbenicima čiji je izdavač Rijaset IZ u BiH. Njihova realizacija vrši se po različitim metodama i oblicima pedagoškog rada. Na određene specifičnosti u radu mektepske nastave, koje su tipične za rad s djecom u dijaspori, pokušava se odgovoriti s vlastitim konceptom rada”, rekao je Babajić.

Babajić dodaje da su polaznici mekteba djeca uzrasta od 3 do 19 godina, podijeljena u deset grupa.

“Ono što je interesantno jeste da je ovo, možda, rijedak primjer džemata koji ima mektepsku igraonu i predškolsku grupu u mektebu, koja polučuje izuzetne rezultate. Tim muallima, koji čine nastavničko vijeće, sastoji se od sedam članova: Abdulvehab ef. Vehabović, Besima Imamović, mr. sc. Damir ef. Babajić, Emina Hodžić, Hajrija Kismetović, Monika Džinić i Nusret ef. Hodžić. Muallimi su osobe raznih profila, od doktoranada islamske teologije, svršenika islamskih fakulteta, profesora šerijatskog prava, diplomiranih pedagoga i psihologa, diplomiranih nastavnika razredne nastave i predškolskog odgoja do inžinjera raznih smjerova. Veliki broj muallima jesu ‘civilni muallimi’.

Jedan je od rijetkih mekteba koji je u radu involvirao roditelje. U tu svrhu oformili su ‘roditeljsko vijeće’ koje se sastoji od po dva roditelja iz svake grupe. Pored redovnih aktivnosti, akcent je stavljen na mekteb i mektepsku nastavu, kao i na rad s mladim ljudima, što i čini okosnicu džemata. Mnogobrojni su sadržaji realizirani na polju mekteba i rada s omladinom (omladinske tribine, druženja, razne vrste radionica, ‘Zimovanje 2018’, studijsko putovanje u BiH). Vannastavne aktivnosti: na polju mektepske nastave redovno se održavaju kulturne i obrazovne manifestacije, sportski susreti, izleti, ekskurzije, mini predstave, razne radionice, obilježavanje datuma koji su od značaja Islamske zajednice i države Bosne i Hercegovine”, zaključio je Babajić.

IZGRADNJA ISLAMSKOG CENTRA

Monika Džinić naglašava da je u augustu 2019. godine završena kupovina zemljišta za izgradnju Islamskog centra “Hidaje” u Münchenu.

“Zemljište se nalazi u centralnom dijelu Münchena, u blizini glavnih gradskih saobraćajnica i javnog prijevoza. Poseban šarm položaju daje blizina velikog gradskog parka (Westpark), koji je idealan za naše mektepske izlete i džematske aktivnosti u prirodi. Za arhitektonsko rješenje i izgradnju objekta angažirana ja renomirana arhitektonska kuća ‘Haack + Höpfner’. Idejno rješenje izrađeno je i predato na odobravanje u gradski zavod za urbanizam. Nakon pozitivnog rješenja (sredinom 2020. godine), kreće se u apliciranje za građevinsku dozvolu, kao i pripremama za gradnju objekta. Kupljeno zemljište proteže se na 751 m2, a sami objekt trebao bi zauzimati površinu oko 200 m2, na tri etaže, što nam daje skoro 600 m2 korisne površine. U samom objektu bit će smještene prostorije za klanjanje (mesdžid), multifunkcionalne učionice i sale za predavanja, uredi i džematski restoran. Pri tome ne treba zaboraviti i ostalih 500 m2 zemljišta koje će biti lijepo i funkcionalno uređeno s fontanom i velikom terasom. Izgradnja Islamskog kulturnog centra u Münchenu je od velikog značaja za muslimane ovog grada. Životno okruženje muslimana u Münchenu i uopće u dijaspori nameće i sasvim drugačije oblike i potrebe islamskog aspekta svakodnevice naših života”, rekla je Džinić.

“Primarna funkcija centra bila bi obavljanje namaza i odvijanje mektepske nastave. Kao što je rečeno ranije, mekteb je osovina djelovanja našeg džemata, a veliki broj polaznika mektepske nastave, kao i veliki raspon uzrasta mekteblija zahtijevaju adekvatne prostorije i prateće sadržaje. Nadalje, Islamski centar bi (i dalje) nudio sljedeće sadržaje, koji bi upotpunjavali vjerski život muslimana, kao što su redovna predavanja, mevludi, vjenčanja… Kao što i sam naziv kaže, kulturni aspekt centra spada također u prioritetne ciljeve rada. Redovne raznolike promocije knjiga, te saradnja, kao i međusobna gostovanja sa sličnim udruženjima iz domovine i dijaspore samo su dio sadržaja ovog aspekta djelovanja. Sektor omladine našeg džemata iznimno je važan u našem djelovanju. I nakon okončanog pohađanja mekteba, omladinci i omladinke djeluju vrlo aktivno. Kroz redovna druženja i sportske aktivnosti jako su povezani s omladinom ostalih bošnjačkih džemata u Münchenu i regiji.

U mlađim naraštajima leži ogroman kapacitet da naprave korak dalje u ulozi koju bošnjačka dijaspora i muslimani općenito imaju u ovom društvu. Islamski centar odigrao bi u tom procesu veliku ulogu. Saradnja s gradskim institucijama i integracija u društvo od presudnog je značaja za svakodnevni život muslimana. Kroz predstavnike našeg džemata u Vijeću stranaca pri gradskoj upravi mnoga pitanja iz islamske svakodnevice su do sada riješena na naše zadovoljstvo (npr. obavljanje namaza u školama i fakultetima, nošenje burkinija na gradskim bazenima i sl.). U sklopu ovog, međureligijski dijalog spada u redovne aktivnosti našeg džemata. Islamski kulturni centar ‘Hidaje’ vidimo kao mjesto susreta, druženja i dijaloga, gdje su dobrodošli svi da gradimo ljepšu i uspješniju budućnost svih ljudi na ovim prostorima”, zaključila je Džinić.

PROČITAJTE I...

Da Zetra ne bude Manjača. Da Holiday Inn ne postane Vilina vlas. Da oca i majku ne tražim po Tomašicama. Da se Sarajevo ne zove Srebrenica. Da ne vučem za rukav Amora Mašovića.

PRIDRUŽITE SE DISKUSIJI

Čitajte najnovije objave na novom STAV web portalu klikom na link!