fbpx

30 godina od obnove rada BZK “Preporod”

Trideset godina nakon obnavljanja "Preporoda", i dalje predano radimo na svojoj misiji, i dalje očekujući da Bošnjačka zajednica kulture "Preporod"  dobije adekvatan društveni odgovor na sve to što je bila i što jeste. "Preporod" još nema ni svoj odgovarajući društveni status ni odgovarajući način finansiranja svojeg rada i djelovanja, a njegova brojna imovina širom Bosne i Hercegovine i bivše Jugoslavije i dalje je uzurpirana, jednako kao i 1949. godine kad je nasilno otuđena. Dok ispraća još jednu važnu svoju godišnjicu, "Preporod" se i dalje nada da će se napokon barem neka od ovih pitanja riješiti.

PROČITAJTE I...

Zasnovana na magmi nacionalnog bića, na buntovnoj i polivalentnoj leksičkoj podlozi, na vreloj maštovitosti i gotovo sentimentalnoj zagrcnutosti narodnog rapsoda, poezija Ćamila Sijarića traga za suštinskim mirom, u jednoj univerzalno oblikovanoj formi, osvjetljava čovjekovu sudbinu kroz najintimniju vizuru, svoj san o mogućem spokojstvu projektuje na historijsko platno vječito živih ožiljaka stradalništva i bola kao univerzalnih i odveć ponovljivih kategorija.

PRIDRUŽITE SE DISKUSIJI