fbpx

Spomeničko naslijeđe odbrambeno-oslobodilačkog rata u Mostaru: Otpor zaboravu

Generalno gledano, riječ je o vrlo jednostavnim građevinskim strukturama. Veliki broj njih izgrađen je uz džamije i mesdžide, što na sebi svojstven način dovoljno govori o općem odnosu prema spomeničkom naslijeđu. Jedan dio izgrađen je na javnim površinama. Uglavnom su idejna rješenja radili mostarski arhitekti i projektni biroi.


SVJEDOČANSTVA U DŽAMIJSKIM AVLIJAMA

Čak devet spomen-obilježja, od ukupno 21, koliko ih je izgrađeno na području Grada Mostara, nalazi se u džamijskim avlijama. Spomen-obilježje u naselju Gubavica podignuto je u haremu mjesne džamije. Izgrađeno je u obliku turbeta i ima mali šadrvan četvrtastog oblika na kojem su ugrađene četiri česme. Na četiri spomen-ploče ispisana su 64 imena ubijenih civila i poginulih vojnika ovog mjesta. U selu Žulja na ulaznim stepenicama u mjesnu džamiju postavljena je spomen-ploča s natpisom podsjećanja na sve mještane sela poginule u oslobodilačkoj borbi od 1992. do 1995, posebno na one koje su s ovog mjesta 14. juna 1992. godine četnici odveli u nepovrat. Na ploči nisu ispisana imena niti broj ubijenih civila i poginulih vojnika Armije RBiH. Spomen-obilježje u selu Rabina izgrađeno je u dvije dimenzije. U prvoj nakoso postavljenoj reljefnoj osnovi Bosne i Hercegovine podignut je više od dva metra visok ljiljan, simbol odbrane Bosne i Hercegovine u posljednjem ratu. U drugom dijelu postavljene su tri spomen-ploče, od kojih je srednja dominirajuća. Na prvoj je ispisano 9 imena poginulih vojnika rođenih u ovom selu. Na srednjoj, dominirajućoj, ispisana su 23 imena poginulih boraca Armije RBiH na području mjesne zajednice Rabina u akciji “Jesen ‘94” 11. novembra 1994. godine. Na posljednjoj spomen-ploči ispisano je 7 imena ubijenih civila iz ovog sela. Spomen-obilježje u obliku turbeta podignuto je u selu Bakračuša uz mjesni harem, a na prilaznom putu do džamije. Između dva najjužnija stuba postavljena je spomen-ploča na kojoj su ispisana imena 8 poginulih boraca Armije RBiH i 20 imena civilnih žrtava rata. Spomen-obilježje u selu Kokorina izgrađeno je u obliku turbeta. Smješteno je u avliji mjesne džamije. Na natpisnoj ploči ispisana su imena 27 poginula borca s datumima rođenja i pogibije i imena 20 civilnih žrtava rata. Uz tamošnju džamiju i u Dračevicama 2009. godine izgrađeno je spomen-obilježje u obliku turbeta. Na natpisnim pločama ispisana su imena 23 poginulih boraca ARBiH i imena civilnih žrtava rata. U avliji džamije Bosanski mudžahidi, odmah do puta koji prolazi kroz Univerzitetsko-sportsko-rekreativni centar “Midhat Hujdur Hujka”, demobilizirani borci IV muslimanske brigade 2018. godine izgradili su spomen-obilježje pripadnicima ove brigade rođenim u Mostaru. Spomen-obilježje se sastoji od dvije jednostavne građevinske strukture. Na donjem nivou betonirana je ploča kružnog oblika s utisnutim oznakama polumjeseca. Na njenom centralnom dijelu podignuta je horizontalna ploča u obliku džamijskog mihraba na kojoj su ispisana imena pripadnika ove jedinice. U avliji Bijele džamije u Vrapčićima podignuto je spomen-obilježje u obliku turbeta u znak sjećanja na šehide Vrapčića. U centralnom dijelu spomen-obilježja podignut je mali šestougaoni šadrvan, iznad kojeg dominira ljiljan. Ispred novosagrađenog mesdžida u Raštanima 2017. godine podignuto je spomen-obilježje Bošnjacima ubijenim u vrijeme Agresije od 1992. do 1995. godine. Na natpisnim pločama ispisana su imena 32 pripadnika ARBiH koji su poginuli na području Raštana i imena 13 civilnih žrtava rata.

TURBETA NA JAVNIM POVRŠINAMA

Na ulazu u selo Pijesci 2012. godine podignuto je spomen-obilježje u obliku turbeta. U centralnom dijelu spomen-obilježja podignut je nišan na kojem su ispisana imena 13 žrtava ovog sela, ubijenih 1992. Spomenik su podigli Mirsad i Amela Rahimić s djecom Anisom i Azeminom. Ovo je jedino spomen-obilježje čiju je gradnju finansirala jedna porodica, sva ostala izgrađena su kao zajednički projekti grupe ljudi, organizacija i udruženja. U naselju Gornji Vranjevići podignuto je spomen-obilježje u obliku turbeta pored prilaznog puta i nekadašnje zgrade osnovne škole. U centralnom dijelu podignut je postament na kojem su prikazane otvorene stranice knjige gdje su ispisana imena 14 poginulih boraca ARBiH, imena četverice nestalih pripadnika ARBiH, imena 14 ubijenih civila i imena dvojice nestalih civila. Slično takvo spomen-obilježje 2012. godine podignuto je i u naselju Gnojnice, nedaleko od mjesne džamije i preko puta zgrade bivše osnovne škole. U samom središtu postavljena je spomen-ploča na kojoj su ispisana imena 60 poginulih boraca Armije RBiH i 17 imena civilnih žrtava rata. Na lokalitetu Veline Gomile, smještenom između sela Kamene i Žulja, u znak sjećanja i zahvalnosti na 82 poginula i nestala borca Armije RBiH u akciji “Jesen ‘94”, Jedinstvena organizacija boraca Stolac, Jedinstvena organizacija boraca Čapljina, Ratni vojni invalidi općine Jugoistog 2008. godine izgradili su spomen-obilježje u simbolu turbeta. Otkriveno je 11. novembra, na 14. godišnjicu neuspješne akcije vođene za oslobođenje šireg područja Mostara. Imena poginulih ispisana su na kockastom postamentu s četirima mermernim pločama. U Kampusu Univerzitetsko-sportsko-rekreativnog centra “Midhat Hujdur Hujka”, bivšoj kasarni Sjeverni logor, Patriotska liga Gacko 2014. godine izgradila je spomen-obilježje u obliku turbeta posvećeno poginulim pripadnicima Armije RBiH i MUP-a rođenim u Gacku i gatačkim selima, a koji su svoje živote ostavili na ratištima u i oko Mostara.

U centru spomen-obilježja podignut je nišan, a iza njega postavljene dvije mermerne ploče na kojima su ispisana imena 69 poginulih boraca Armije RBiH. Odmah do njega, u istim dimenzijama, spomen-obilježje 2019. godine izgradila je i Patriotska liga Nevesinje, odnosno demobilizirani borci samostalnog bataljona istoimenog naziva. Kamen temeljac za oba ova turbeta postavljen je davne 1997. godine. Na ulazu u bivšu kasarnu Sjeverni logor 30. juna 2011. godine otkriveno je spomen-obilježje Midhatu Hujduru Hujki i njegovim saborcima koji su na ovom mjestu poginuli u borbama za deblokadu Mostara 30. juna 1993. godine. S Hujkom su od minobacačke granate poginuli: Ćamil Džubur, Armin Ćišić Rambo, Zoran Imamović Popaj, Sabahudin Balavac Švabo, Faris Kalaba, Jusuf Zvizdić, Ramiz Husnić, Mujo Jelovac, Ramiz Dedić, Jusuf Jelovac Jabo i Ifet Logo. Spomen-obilježje izgrađeno je uz upravnu zgradu “BH Telecoma”. Sredstva za izgradnju trubeta i spomen-ploče osigurao je menadžment “BH Telecoma”, a projektirao ga je Biro Stari Grad. Ovo je umjetnički najljepše spomen-obilježje izgrađeno u Mostaru nakon Agresije na Bosnu i Hercegovinu.

CENTRALNA SPOMEN-OBILJEŽJA

Za četiri spomen-obilježja može se reći da nose kvalifikaciju centralnih obilježja određenog područja ili grupe naselja. U naselju Podveležje 1997. godine, nedaleko od mjesne džamije, ambulante, pošte, škole i sportskog igrališta, izgrađeno je impozantno spomen-obilježje u obliku turbeta. Spomen-obilježje je smješteno na širokom popločanom prostoru. U centralnom dijelu spomen-obilježja podignut je četvrtasti nišan. Na njemu su u horizontalnom slogu ispisani kur'anski ajeti. S četiriju strana i na tlocrtnoj površini postamenta ispisano je 107 imena poginulih boraca Armije RBiH rođenih u Podveležju. Na prvom pristupnom nivou u podnožju obilježja ispisana su 63 imena civilnih žrtava rata s područja Podveležja, s godinama rođenja, mjestom i godinom pogibije. U Blagaju je uz glavni put na samom ulazu u blagajsku čaršiju, u dijelu mjesnog harema, 2002. godine izgrađeno spomen-obilježje u obliku turbeta. Njega čine provizorij turbeta na sedam okruglih stubova i imitacijom kupole izgrađene od inoksa. U centru turbeta izgrađena je česma u imitaciji vrela. Oko provizorija turbeta postavljeno je 12 ploča na kojima su ispisana imena 378 poginulih i nestalih pripadnika Armije RBiH, među kojima su 22 zlatna ljiljana. Idejni projekt spomen-obilježja u Blagaju izradio je arhitekt Nihad Babović iz Sarajeva. Na širem platou lokaliteta Zavorak uz harem i džamiju u Potocima 2000. godine izgrađen je memorijalni centar posvećen poginulim borcima Armije RBiH i pripadnicima MUP-a RBiH. U lijepo kultiviranoj zelenoj površini, gdje je posađeno nekoliko impresivnih stabala, izgrađen je atrij s ugrađenim plastičnim stolicama. U centralnom dijelu atrija podignuto je spomen-obilježje u obliku turbeta, gdje je podignut i visoki stup u obliku ljiljana, koji u isto vrijeme simbolizira i nišan. Na njemu su ugrađene četiri česme. Dva metra od turbeta podignuta je spomen-ploča na kojoj su ispisana imena 155 boraca ARBiH koji su poginuli tokom Agresije na Bosnu i Hercegovinu na području Bijelog Polja od 1992. do 1995. godine. U lijevom uglu memorijalnog centra postavljena je i tabla s fotografijama poginulih boraca ARBiH. Cijeli prostor popločan je betonskom galanterijom. Na istočnoj strani izgrađena je i betonska bina za održavanje raznih programa. U centru Donje Drežnice, pored zgrade osnovne škole, ambulante, sportskog igrališta, 2008. godine izgrađen je Memorijalni centar šehidima i poginulim borcima ARBiH. Centar je ograđen ogradom od kovanog željeza s dvije kapije. Ulazni portal ozidan je od fino tesanog kamena. Iznad njega je postavljen znak Samostalnog bataljona “Drežnica” isklesan od kamena. U centralnom dijelu centra izgrađen je atrij sa stolicama. U pročelju su izgrađeni spomen-obilježje u obliku turbeta, spomen-soba i šadrvan. Spomen-soba je prilagođena za unutrašnje i vanjske postavke i izložbe. U njoj su izloženi razni eksponati, oružje i oruđe iz odbrambeno-oslobodilačkog rata. Na spomen-ploči ispisano je 58 imena poginulih, umrlih i nestalih boraca Armije RBiH iz Donje i Gornje Drežnice i 8 imena pripadnika Armije RBiH iz drugih jedinica koji su poginuli na području Drežnice.

SPOMEN-OBILJEŽJE “PET ZLATNIH LJILJANA”

Jedino spomen-obilježje koje nema dominantno elemente islamsko-orijentalne arhitekture jeste spomen-obilježje “Pet zlatnih ljiljana”. Izgrađeno je 2006. godine na samom ulazu u selo Kružanj. Ograđeno je fino tesanim kamenom u imitaciji ograde karakteristične za Podveležje. Na prilazu spomeniku izgrađen je “svijet Srebrenice”. U sredini kružnice podignut je nišan s ispisanim ajetom karakterističnim za obilježavanje šehidskih mezarova. Ispred njega, na malom postamentu, izgrađena je imitacija otvorene knjige na kojoj su ispisane patriotske poruke o očuvanju Bosne i Hercegovine. U ravnomjernim razmacima zidom označene kružnice postavljeni su niski postamenti na kojima su ispisana imena: Nurif Dedić, Halil Ćorić, Ramo Džiho, Elvedin Omanović i Amel Vejzović. Cijeli ovaj prostor ograđen je i željeznom kovanom ogradom s lijepom kapijom. Idejno rješenje spomen-obilježja uradila je arhitekta Sadeta Džiho.

Spomen-sobe borcima Armije RBiH izgrađene su u Blagaju i mostarskom naselju Donja Mahala. U Mahali je podignuta i šehidska spomen-česma. Na širem i užem području Mostara postavljeni su deseci spomen-ploča, kako istaknutim pojedincima, tako i civilnim žrtvama rata, među kojima su: Spomen-ploča na mjestu pogibije generala Arifa Pašalića nedaleko od mosta u Drežnici, spomen-ploča u Vrapčićima podignuta u sjećanje na postrojavanje jedinica ARBiH i MUP-a RBiH u akciji deblokade bjelopoljske kotline, spomen-ploča šehidima Livča, zatim spomen-ploča šehidima Humi postavljena u dvorištu džamije, spomen-ploča šehidima Podgorani postavljena u dvorištu džamije, spomen-ploča poginulim pripadnicima Armije RBiH u naselju Kočine-Masline, spomen-obilježje civilnim žrtvama na Uborku i Sutini i ploča civilnim žrtvama u naselju Zalik. Spomen-ploča logorašima Mostara postavljena je na svlačionici FK “Lokomotiva” u Vrapčićima.

PROČITAJTE I...

Da Zetra ne bude Manjača. Da Holiday Inn ne postane Vilina vlas. Da oca i majku ne tražim po Tomašicama. Da se Sarajevo ne zove Srebrenica. Da ne vučem za rukav Amora Mašovića.

PRIDRUŽITE SE DISKUSIJI