fbpx

Priče o bosanskim ženama: Ivana (Iva) Despić-Simonović

Iva Despić-Simonović imala je dvije samostalne izložbe, u Londonu i Beogradu 1927. godine. U Sarajevu nije imala samostalnu izložbu, ali je izlagala na kolektivnim izložbama u Londonu, Beogradu, Barceloni, Zagrebu, Ljubljani, Pragu, Brnu i Bratislavi. Uspjeh na međunarodnoj umjetničkoj sceni donio joj je ugled i kod kuće

PROČITAJTE I...

Zasnovana na magmi nacionalnog bića, na buntovnoj i polivalentnoj leksičkoj podlozi, na vreloj maštovitosti i gotovo sentimentalnoj zagrcnutosti narodnog rapsoda, poezija Ćamila Sijarića traga za suštinskim mirom, u jednoj univerzalno oblikovanoj formi, osvjetljava čovjekovu sudbinu kroz najintimniju vizuru, svoj san o mogućem spokojstvu projektuje na historijsko platno vječito živih ožiljaka stradalništva i bola kao univerzalnih i odveć ponovljivih kategorija.

PRIDRUŽITE SE DISKUSIJI