fbpx

Izgradnja Islamskog centra “Hidaje”: Investicija u budućnost Bošnjaka Münchena

Fahrudin Bradarić, predsjednik džematskog odbora, ističe da se radi o ozbiljnoj organizaciji džemata koji nije zapostavio niti jednu komponentu djelovanja, od islamskog, duhovnog, socijalnog, humanitarnog, odgojno-obrazovnog, edukacijskog, integracijskog, prevencijskog, kulturnog do društveno korisnog segmenta djelovanja. Time postavlja nove standarde u radu i pruža ideje ostalim džematima kako otvoriti nova polja vlastitog djelovanja.

 

PIŠE: Adis TANOVIĆ

Džemat “Hidaje” osnovan je 2009. godine. S radom počinje kao mekteb, kasnije prerasta u džemat koji danas broji 400 aktivnih članova, a na samim počecima broji više polaznika mektepske nastave nego članova džemata. Danas, nakon deset godina, bilježi se stalna tendencija rasta članova džemata. O vjerskom životu u džematu brinu se dvojica imama, Nusret ef. Hodžić i Abdulvehab ef. Vehabović, te muallima Emina Hodžić. Na čelu džematskog odbora jeste Fahrudin Bradarić. Ono što posebno krasi ovaj džemat jesu raznolike aktivnosti po pitanju vjerskog života, a pogotovo na polju mekteba i mektepske nastave. Ciljevi su džemata njegovanje islamskih vrijednosti i očuvanje bosanske kulturne baštine, uspostavljanje i produbljivanje dobrih međusobnih odnosa s islamskim, nemuslimanskim, gradskim i državnim organizacijama i institucijama, rad na integriranju građana islamske vjeroispovijesti s migracijskom pozadinom u njemačko društvo, savjetovanje muslimana i nemuslimana u pitanjima religijskog, socijalnog i kulturnog karaktera, te rad s djecom i omladinom u svrhu vjersko-obrazovne edukacije.

TIMSKIM RADOM DO USPJEHA

Fahrudin Bradarić, predsjednik džematskog odbora, ističe da se radi o ozbiljnoj organizaciji džemata koji nije zapostavio niti jednu komponentu djelovanja, od islamskog, duhovnog, socijalnog, humanitarnog, odgojno-obrazovnog, edukacijskog, integracijskog, prevencijskog, kulturnog do društveno korisnog segmenta djelovanja. Time postavlja nove standarde u radu i pruža ideje ostalim džematima kako otvoriti nova polja vlastitog djelovanja.

“Ključ uspjeha džemata ‘Hidaje’ nalazi se u paroli ‘timskim radom do uspjeha’, jer samo timskim radom, s jasnim ciljevima, idejama, kao i dobrom organizacijom kojom ćemo sprovesti ciljeve i ideje u djela, možemo uspjeti i ostvariti izuzetne uspjehe. Hijerarhijsko uređenje džemata postavljeno je na sljedeći način: skupština, odbor, finansijska komisija, sabornik, pravni savjetnik i timovi. Unutar džemata djeluju timovi (na čelu s koordinatorom) i radne grupe: tim za kupovinu vlastitih prostorija, mekteb, sport, tim za medije, IT tim, tim za organiziranje događaja, tim za komunikaciju s gradskim strukturama, humanitarne djelatnosti i međureligijski dijalog. Svaki sektor ima svoju autonomiju, ima svoja ovlaštenja gdje djeluje i za što je nadležan, ali i pripadajuću odgovornost.

Na svim poljima djelovanja postavljen je kadar koji je stručan za izvršavanje povjerene obaveze, a koji realizira aktivnosti koje su od značaja za zajednicu i društvo. Mnogobrojne su aktivnosti džemata koje polučuju izuzetne rezultate: redovno se održavaju mjesečne tribine, vjerska, kulturna, zdravstvena, promocije knjiga, radionice, obilježavanje važnih datuma itd. Džemat ima izuzetno dobro izgrađene odnose kako s drugim džematima i zajednicama, tako i sa zvaničnim institucijama grada Münchena, a član je krovne organizacije Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj”, govori Bradarić.

MEKTEB – OKOSNICA RADA S DJECOM I OMLADINOM

Damir ef. Babajić, koordinator nastavnog vijeća, ističe da najveći ponos ovog džemata jesu aktivnosti na polju mektepske nastave.

“To jeste njegov i osnovni cilj: vrijedan i angažiran rad s djecom i omladinom. Oko 250 djece svake godine upiše mekteb, a približan broj istih završi mektepsko obrazovanje. Ono što posebno raduje jeste da veliki broj djece uči arapsko pismo i uči u Kur'anu, te su iz tog razloga organizirani kursevi tedžvida i učenja Kur'ana kao dodatna nastava, kako za mlade, tako i za odrasle. Muallima Emina Hodžić vodi seminar Kur'ana za žene. Nastava se izvodi dvojezično, na bosanskom i njemačkom jeziku: Mektepska nastava održava se subotom u tri smjene i nedjeljom u četiri smjene, i to dvojezično, na bosanskom i njemačkom jeziku, a odvija se po planu i programu Rijaseta IZ u BiH i udžbenicima čiji je izdavač Rijaset IZ u BiH. Njihova realizacija vrši se po različitim metodama i oblicima pedagoškog rada. Na određene specifičnosti u radu mektepske nastave, koje su tipične za rad s djecom u dijaspori, pokušava se odgovoriti s vlastitim konceptom rada”, rekao je Babajić.

Babajić dodaje da su polaznici mekteba djeca uzrasta od 3 do 19 godina, podijeljena u deset grupa.

“Ono što je interesantno jeste da je ovo, možda, rijedak primjer džemata koji ima mektepsku igraonu i predškolsku grupu u mektebu, koja polučuje izuzetne rezultate. Tim muallima, koji čine nastavničko vijeće, sastoji se od sedam članova: Abdulvehab ef. Vehabović, Besima Imamović, mr. sc. Damir ef. Babajić, Emina Hodžić, Hajrija Kismetović, Monika Džinić i Nusret ef. Hodžić. Muallimi su osobe raznih profila, od doktoranada islamske teologije, svršenika islamskih fakulteta, profesora šerijatskog prava, diplomiranih pedagoga i psihologa, diplomiranih nastavnika razredne nastave i predškolskog odgoja do inžinjera raznih smjerova. Veliki broj muallima jesu ‘civilni muallimi’.

Jedan je od rijetkih mekteba koji je u radu involvirao roditelje. U tu svrhu oformili su ‘roditeljsko vijeće’ koje se sastoji od po dva roditelja iz svake grupe. Pored redovnih aktivnosti, akcent je stavljen na mekteb i mektepsku nastavu, kao i na rad s mladim ljudima, što i čini okosnicu džemata. Mnogobrojni su sadržaji realizirani na polju mekteba i rada s omladinom (omladinske tribine, druženja, razne vrste radionica, ‘Zimovanje 2018’, studijsko putovanje u BiH). Vannastavne aktivnosti: na polju mektepske nastave redovno se održavaju kulturne i obrazovne manifestacije, sportski susreti, izleti, ekskurzije, mini predstave, razne radionice, obilježavanje datuma koji su od značaja Islamske zajednice i države Bosne i Hercegovine”, zaključio je Babajić.

IZGRADNJA ISLAMSKOG CENTRA

Monika Džinić naglašava da je u augustu 2019. godine završena kupovina zemljišta za izgradnju Islamskog centra “Hidaje” u Münchenu.

“Zemljište se nalazi u centralnom dijelu Münchena, u blizini glavnih gradskih saobraćajnica i javnog prijevoza. Poseban šarm položaju daje blizina velikog gradskog parka (Westpark), koji je idealan za naše mektepske izlete i džematske aktivnosti u prirodi. Za arhitektonsko rješenje i izgradnju objekta angažirana ja renomirana arhitektonska kuća ‘Haack + Höpfner’. Idejno rješenje izrađeno je i predato na odobravanje u gradski zavod za urbanizam. Nakon pozitivnog rješenja (sredinom 2020. godine), kreće se u apliciranje za građevinsku dozvolu, kao i pripremama za gradnju objekta. Kupljeno zemljište proteže se na 751 m2, a sami objekt trebao bi zauzimati površinu oko 200 m2, na tri etaže, što nam daje skoro 600 m2 korisne površine. U samom objektu bit će smještene prostorije za klanjanje (mesdžid), multifunkcionalne učionice i sale za predavanja, uredi i džematski restoran. Pri tome ne treba zaboraviti i ostalih 500 m2 zemljišta koje će biti lijepo i funkcionalno uređeno s fontanom i velikom terasom. Izgradnja Islamskog kulturnog centra u Münchenu je od velikog značaja za muslimane ovog grada. Životno okruženje muslimana u Münchenu i uopće u dijaspori nameće i sasvim drugačije oblike i potrebe islamskog aspekta svakodnevice naših života”, rekla je Džinić.

“Primarna funkcija centra bila bi obavljanje namaza i odvijanje mektepske nastave. Kao što je rečeno ranije, mekteb je osovina djelovanja našeg džemata, a veliki broj polaznika mektepske nastave, kao i veliki raspon uzrasta mekteblija zahtijevaju adekvatne prostorije i prateće sadržaje. Nadalje, Islamski centar bi (i dalje) nudio sljedeće sadržaje, koji bi upotpunjavali vjerski život muslimana, kao što su redovna predavanja, mevludi, vjenčanja… Kao što i sam naziv kaže, kulturni aspekt centra spada također u prioritetne ciljeve rada. Redovne raznolike promocije knjiga, te saradnja, kao i međusobna gostovanja sa sličnim udruženjima iz domovine i dijaspore samo su dio sadržaja ovog aspekta djelovanja. Sektor omladine našeg džemata iznimno je važan u našem djelovanju. I nakon okončanog pohađanja mekteba, omladinci i omladinke djeluju vrlo aktivno. Kroz redovna druženja i sportske aktivnosti jako su povezani s omladinom ostalih bošnjačkih džemata u Münchenu i regiji.

U mlađim naraštajima leži ogroman kapacitet da naprave korak dalje u ulozi koju bošnjačka dijaspora i muslimani općenito imaju u ovom društvu. Islamski centar odigrao bi u tom procesu veliku ulogu. Saradnja s gradskim institucijama i integracija u društvo od presudnog je značaja za svakodnevni život muslimana. Kroz predstavnike našeg džemata u Vijeću stranaca pri gradskoj upravi mnoga pitanja iz islamske svakodnevice su do sada riješena na naše zadovoljstvo (npr. obavljanje namaza u školama i fakultetima, nošenje burkinija na gradskim bazenima i sl.). U sklopu ovog, međureligijski dijalog spada u redovne aktivnosti našeg džemata. Islamski kulturni centar ‘Hidaje’ vidimo kao mjesto susreta, druženja i dijaloga, gdje su dobrodošli svi da gradimo ljepšu i uspješniju budućnost svih ljudi na ovim prostorima”, zaključila je Džinić.

PROČITAJTE I...

Da Zetra ne bude Manjača. Da Holiday Inn ne postane Vilina vlas. Da oca i majku ne tražim po Tomašicama. Da se Sarajevo ne zove Srebrenica. Da ne vučem za rukav Amora Mašovića.

PRIDRUŽITE SE DISKUSIJI