fbpx

Diskriminacija u Srebrenici: Naša su djeca danima slušala himnu Sv. Save

Roditelji bošnjačke djece tražili da se promijeni predsjednica Savjeta roditelja, te da se govori o problemima, a roditelji srpske nacionalnosti napustili su sastanak. Roditelji bošnjačke nacionalnosti koji su ostali na sastanku izabrali su Mirnesa Zahirovića za novog predsjednika Savjeta roditelja umjesto Ljiljane Stevanović

Piše: Adem MEHMEDOVIĆ

U prostorijama Prve osnovne škole “Srebrenica” prije nekoliko dana održan je sastanak Savjeta roditelja osnovne škole. Savjet roditelja čine roditelji bošnjačke i srpske djece koja pohađaju Prvu osnovnu školu i sastanci su prilika da roditelji s upravom škole razgovaraju o prilikama u školi, ali i eventualnim problemima s kojima se djeca ili nastavno osoblje susreću u radu. Na početku sastanka roditelji bošnjačke djece tražili su da se dopuni dnevni red i da se izabere novi predsjednik Savjeta roditelja, te da se, kako kažu, govori o diskriminaciji učenika bošnjačke nacionalnosti.

Zbog ovih zahtjeva, roditelji srpske nacionalnosti napustili su sastanak. Roditelji bošnjačke djece smatraju da su njihova djeca diskriminirana kada je u pitanju nastavni proces. Pored činjenice da nemaju pravo na izučavanje bosanskog jezika, smatraju da su djeca diskriminirana i kada je nastavni plan i program u pitanju, tj. realizacija istog.

“To datira od 2012. godine, gdje se ne poštuje sporazum i pravo bošnjačke djece na nacionalnu grupu predmeta, pravo na bosanski jezik. To je institucionalna diskriminacija. Sada se otišlo korak dalje, vi kada uđete u školu, imate osjećaj kao da ste u nekom pravoslavnom objektu. Nema nigdje zastave Bosne i Hercegovine, ali ima RS-a, djeca uče himnu Sv. Save, što je neprihvatljivo s naše strane”, kaže Mirnes Zahirović, čiji sin pohađa prvi razred osnovne škole u Srebrenici.

Na spomenutom sastanku, nakon što su roditelji bošnjačke djece tražili da se promijeni predsjednica Savjeta roditelja, te da se govori o problemima, roditelji srpske nacionalnosti napustili su sastanak. Roditelji bošnjačke nacionalnosti koji su ostali na sastanku izabrali su Mirnesa Zahirovića za novog predsjednika Savjeta roditelja umjesto Ljiljane Stevanović.

“Na Savjet roditelja su pozvani svi roditelji koji učestvuju u radu Savjeta. Predloženo je da izaberemo novog predsjednika Savjeta. Međutim, roditelji srpske nacionalnosti napustili su sastanak. Roditelji koji su ostali izabrali su mene kao novog predsjednika Savjeta roditelja. U narednom periodu moja je obaveza da pripremim poslovnik o radu, jer to sad ne postoji, kako bismo mogli raditi normalno”, kaže Mirnes Zahirović, koji navodi da, pored diskriminacije koja je očigledna, postoji problem i kada je Savjet roditelja u pitanju.

“Jedan od problema jeste sam izbor članova Savjeta roditelja. Recimo, područna škola u Potočarima, koja ima 130 učenika, ima samo dva roditelja u Savjetu, dok, recimo, jedan roditelj iz centralne škole predstavlja sedam-osam učenika. Drugi problem jeste diskriminacija učenika bošnjačke nacionalnosti”, kaže Zahirović i dodaje da roditelji žele da se riješe nastali problemi.

“Pisali smo direktoru, tražili sastanak, ali se direktor oglušio na pozive. Mi ostajemo i dalje pri stavu da se ovi problemi mogu riješiti, ali ako ne budemo imali razumijevanja s druge strane, mi smo spremni da napravimo i dvije škole pod jednim krovom”, smatra Zahirović.

Damir Peštalić otac je troje djece koja pohađaju nastavu u Prvoj osnovnoj školi “Srebrenica” i smatra da su bošnjačka djeca diskriminirana.

“Ovo je multietnička škola, gdje se djeca druže. To je naše opredjeljenje. Ono što me dotiče kao roditelja jeste da oni koji su zaduženi da unaprijede zajedništvo, nažalost, čine suprotno. Ovdje se godinama zatvaraju oči pred tom činjenicom i konstantno se radi na tome da je dominantna jedna strana. Ono što mi želimo jeste da svako dijete osjeća pripadnost školi, da je to njegovo mjesto gdje je dobro došao, da u toj školi svako ima pravo na ono što mu pripada. To podrazumijeva da svako dijete ima pravo na svoj jezik, svoju nacionalnu grupu predmeta, svoju tradiciju, vjeru. Mi pokušavamo da to riješimo unutar škole. Želimo da menadžment škole informira nadležno ministarstvo o tome kakva je škola ovdje, da je to multietnička škola. Zakoni su jasni, pravilnici su jasni, samo to treba implementirati. To mi tražimo, i da škola bude mjesto svih učenika”, kaže Peštalić, koji dodaje da sva dešavanja neće imati utjecaja na odnose među djecom.

“Na odnose djece ovo neće utjecati. Ovdje je problem nastavnih jedinica koje se predaju na način na koji ne moraju, to znači utječe na djecu. Naša su djeca danima bila pogođena time da slušaju himnu Sv. Save. Nije problem da se govori o vjerama, da djeca znaju i upoznaju jedni druge, ali zna se način kako to treba”, mišljenja je Peštalić.

Jedan od roditelja čija djeca pohađaju nastavu u Prvoj osnovnoj školi “Srebrenica” jeste i Sead Jahić, koji kaže da će roditelji biti istrajni u rješavanju problema njihove djece.

“Mi vjerujemo da se svi problemi mogu riješiti ukoliko bude sluha od uprave škole i nastavnog osoblja. U procesu obrazovanja u Srebrenici svima je poznato da je ovdje bio potpisan određeni sporazum 2012/2013. godine u kojem je bila zastupljena nacionalna grupa predmeta. To je funkcioniralo nekoliko godina i nije bilo nekih problema. U posljednje vrijeme taj sporazum je u potpunosti ignoriran i kroz nastavni proces je došlo do narušavanja sporazuma. U zadnje vrijeme i do puštanja određenih vjerskih sadržaja, gdje su djeca bila primorana da slušaju, uče i ponavljaju. To je izazvalo našu reakciju. Mi smo pokušali da s upravom škole riješimo te probleme, slali smo zahtjeve, ali su se oglušili na naše upite. Mi želimo da sarađujemo s upravom škole, da ukažemo na probleme naše djece”, kaže Jahić.

S druge strane, direktor Prve osnovne škole “Srebrenica” Dragi Jovanović smatra da bošnjačka djeca nisu diskriminirana.

“Nema razloga da roditelji bošnjačke djece budu zabrinuti, ili u strahu od diskriminacije. Ovdje se radi po planu i programu Republike Srpske i radi se po programu Pedagoškog zavoda iz Tuzle u područnim školama, gdje se izučava nacionalna grupa predmeta. Takvi programi su prošli kroz sve komisije na nivou BiH. Ja ne mogu da vjerujem da je neko nacionalno povrijeđen što se sluša himna Republike Srpske, što je na školi zastava RS-a, takve nekakve tvrdnje ne mogu prihvatiti. Učiteljice kažu da djeca nisu slušala himnu Sv. Save. Radili su himnu kao nastavnu jedinicu, kako se sluša himna, ali djeca nisu primoravana da slušaju i recituju himnu Sv. Save”, kaže Jovanović i smatra da se sve razgovorom može riješiti.

“Na sastanku Savjeta roditelja pokrenuta je inicijativa za smjenu predsjednika Savjeta, roditelji srpske nacionalnosti napustili su sastanak, ostali su roditelji bošnjačke djece, i šta su oni uradili, ne znam. Mislim da trebamo da sjednemo i da se dogovaramo”, zaključuje Jovanović.

Do 2012. godine osnovna škola u Srebrenici nosila je naziv Osnovna škola “Petar Petrović Njegoš”. Na inicijativu roditelja bošnjačke djece, 2012. godine naziv škole je promijenjen u Prva osnovna škola “Srebrenica”.

PROČITAJTE I...

Da Zetra ne bude Manjača. Da Holiday Inn ne postane Vilina vlas. Da oca i majku ne tražim po Tomašicama. Da se Sarajevo ne zove Srebrenica. Da ne vučem za rukav Amora Mašovića.

PRIDRUŽITE SE DISKUSIJI