fbpx

Amina Šiljak-Jesenković: Idemo na entuzijazam i na mišiće, idemo na inat

A šta je Bošnjacima Turska? Tu bih već mogla spekulirati o nekih četiri miliona odgovora (ako kažete da nas nema toliko na popisu, znam, ali ima Bošnjaka s po dva-tri mišljenja, pa presvuku kad zatreba). A ako mene pitate, mi smo jedne drugima prijateljice

PROČITAJTE I...

Zasnovana na magmi nacionalnog bića, na buntovnoj i polivalentnoj leksičkoj podlozi, na vreloj maštovitosti i gotovo sentimentalnoj zagrcnutosti narodnog rapsoda, poezija Ćamila Sijarića traga za suštinskim mirom, u jednoj univerzalno oblikovanoj formi, osvjetljava čovjekovu sudbinu kroz najintimniju vizuru, svoj san o mogućem spokojstvu projektuje na historijsko platno vječito živih ožiljaka stradalništva i bola kao univerzalnih i odveć ponovljivih kategorija.

PRIDRUŽITE SE DISKUSIJI