A šta je Bošnjacima Turska? Tu bih već mogla spekulirati o nekih četiri miliona odgovora (ako kažete da nas nema toliko na popisu, znam, ali ima Bošnjaka s po dva-tri mišljenja, pa presvuku kad zatreba). A ako mene pitate, mi smo jedne drugima prijateljice