fbpx

Vrijeme je za reviziju teorije evolucije u školskim programima

Ako se na popisu 2013. godine kao vjernici izjasnilo 96,64% stanovništva Bosne i Hercegovine (50,7% muslimana, 15,19% katolika i 30,75% pravoslavaca), zar oni ne zaslužuju da se pitanje evolucije, koja je nesporno ateističko dogmatsko uporište, barem razmotri, realno sagleda i definira način njenog izučavanja? Zar nije normalno da se uvaži 3.412.512 vjernika u odnosu na 27.853 ateista i 10.816 agnostika u BiH

 • Nastanak prvog života: Nakon velikog praska iz ničega, kada je nastao naš sadašnji svijet, dobili smo na poklon prostor i vrijeme, prirodne zakone i sile, materiju i energiju, antimateriju, pa tamnu energiju, i ko zna šta još. Tadašnja planeta bila je gola i pusta bez života. Kako je iz takvog mrtvila moglo nastati ovakvo nevjerovatno bogatstvo biljnih i životinjskih vrsta koje žive u savršenom zemaljskom ekološkom sistemu? Kako je mrtva materija oživjela, ili kako se anorganska hemija pretvorila u organsku biologiju, nauka ne zna, ali vrlo izbjegava to priznati. Evolucionisti će reći da evolucija djeluje tek od pojave prvog života i da je za izučavanje nastanka života formirana posebna znanost – abiogeneza.
 • Da bi se uopće mogao pojaviti život, Zemljina pozicija u odnosu na Sunce morala je odgovarati tzv. nastanjivoj zoni, uskom području oko zvijezde, gdje nije ni prevruće ni prehladno i gdje može postojati voda u tekućem stanju (slika 2). Žuta zvijezda u sredini naše je Sunce. U horizontalnim krugovima samo je zelena zona u kojoj se nalazi Zemlja pogodna za život. Zemlja se nalazi i u centru plave zone vertikalno, koja obuhvata međuzvjezdani nastanjivi pojas, upravo u idealnoj poziciji za nastanak života (presjek zelene zone horizontalno i plave vertikalno). Ovo je prvi, tzv. svemirski preduvjet za nastanak života. Zemlja ima još nekoliko specifičnih osobina kao što su: oblik geoida, nagnutost ose i eliptična putanja, atmosfera, magnetosfera, hidrosfera, zahvaljujući čemu imamo dan i noć, godišnja doba, klimatske promjene i kruženje vode, što su tzv. zemaljski preduvjeti za život.

  Osnovna jedinica svakog života jeste ćelija, koja se sastoji od vode, proteina, masti, ugljikohidrata, nukleinskih kiselina i mineralnih soli. Za građenje ovih hemijskih spojeva potrebna su četiri elementa – vodik, azot, kisik i ugljik, koje smo dobili na poklon. Čudno, kisik i vodik su se “dogovorili”, pa je nastala voda, jedina tvar u svemiru s tri agregatna stanja (bez čega ne bi bilo kruženja vode). Ali, da bi nastao život, trebaju se formirati molekule nukleotida od kojih nastaju nukleinske kiseline koje mogu prenositi informacije za proizvodnju proteina od kojih će se kasnije graditi struktura prvog jednoćelijskog života. Glavni sastojak budućeg života jeste DNK – deoksiribonukleinska kiselina, koja u sebi pohranjuje nasljednu uputu. Ona u sebi sprema genetičke informacije, a građena je od dvaju zavojito obavijenih dugačkih lanaca nukleotida. To je poznata dvostruka spirala DNK (slika 3) s informacijama zapisanim pomoću baza: citozin, timin, guanin i adenin. Ove baze, i kad ih imamo, još su uvijek samo mrtvi hemijski spojevi. Teško nam je zamislivo kako je moguće da su u organizmu svake biljke, životinje, ali i u nama ljudima isti anorganski elementi koji, kad se slože na poseban način, postaju živi. Za znanost je i danas neobjašnjivo kako to od mrtvog sjemena stavljenog u mrtvu zemlju, zalivenog mrtvom vodom i obasjanom mrtvom energijom Sunca iznikne živa biljka koja proizvodi kisik, daje plodove itd. Na ništa od ovoga znanost nema odgovor, dok teolozi citiraju kur'anske ajete: “On iz neživog stvara živo i živo pretvara u neživo. On oživljava zemlju nakon mrtvila njezina – isto tako ćete i vi biti oživljeni”, ili: “Allah čini da zrnje i košpice prokliju. On iz neživa izvodi živo, iz živa neživo – to vam je, eto, Allah, pa kuda se onda odmećete?”

   

  1. Pitanje zašto treće je na koje znanost nema odgovor, a postavio ga je Albert Einstein: “Ne želimo samo da saznamo kako je ustrojena priroda i kako se odvijaju prirodne pojave, već i da, po mogućstvu, dostignemo cilj koji može izgledati utopistički i drzak, da saznamo zašto je priroda baš ovakva kakva je, a ne nekakva drugačija?”

  Zašto imamo svemir (savršen red), a ne njegov antonim haos (potpuni nered), zašto imamo prirodne zakone po kojima se sve nepogrešivo odvija u mikrokosmosu i makrokosmosu, ne možemo znati – možemo samo filozofski “masirati mozak” ili potražiti odgovore u vjeri.

  Uz mnogo pokušaja i pogrešaka, na mnoga pitanja “kako” znanost je dala odgovore u posljednjih oko 2.000 godina. Tako je od 350. godine pr. n. e. do 1650. godine n. e. od Platona, Aristotela i Ptolomeja, znanošću dominirao geocentrični model s četirima osnovnim sastojcima prirode (voda, vatra, zemlja i zrak). Od Kopernika, Keplera i Newtona narednih 300 godina, do početka 20. stoljeća, imamo heliocentrični sistem i vrijedili su samo Newtonovi zakoni gravitacije i smatralo se da fizika nema više šta istraživati. U posljednjoj četvrtini stoljeća, Planck je utvrdio da se zračenje emitira i apsorbira povremeno u paketima energije određene veličine. Ovi paketi energije nazvani su kvanti. Tako su udareni temelji kvantne fizike. Sljedeći korak napravio je Albert Einstein teorijom relativiteta, koji je uz Friedmana, Feynmana, Hawkinga i mnoge druge proširio spoznaju do novih i neslućenih granica. Danas je fizika u fazi traženja nove teorije svega koja bi trebala dati kompletnu sliku pojavnog svijeta i uskladiti sve postojeće teorije. I ako uspije u tome, to nas neće približiti odgovoru na pitanje zašto.

  SLIJEPA ULICA EVOLUCIJSKE MISLI

  Evolucija (latinski evolutio) znači razvitak, razvoj iz nižega u više, ili iz jednostavnog u složeno. Ali, od 1859. godine i prvog izdanja Darwinovog Porijekla vrsta pojam evolucije dobija druge konotacije i pretvorio se u simbol i oruđe materijalizma i ateizma u konfrontaciji s religijskim pogledom na svijet.

  U poglavlju Rekapitulacija i zaključak Darwin ukazuje na najozbiljniju manjkavost svoje teorije: “Po ovoj teoriji, morao je nastati beskonačan broj povezujućih članova između živućih i izumrlih stanovnika svijeta, te u svakom uzastopnom periodu između izumrlih i još starijih vrsta; zašto onda svaka geološka formacija nije prepuna takvih spojnih karika? Zašto svaka zbirka fosilnih ostataka ne pruža jasan dokaz o postupnosti i promjeni životnih oblika?” Darwin je vrlo samokritično opisao očigledne i suštinske nedostatke svoje teorije, koji ni do danas nisu otklonjeni. Takav dokaz nije moguće pronaći jer to jednostavno nije istina – ne postoje nikakve prelazne vrste. Da postoje – vidjeli bismo ih i danas, jer nema razloga, ako je evolucija istinita, da se proces formiranja novih vrsta ne odvija i sada. Zbog tog očiglednog razloga, u poglavlju Poteškoće u teoriji Darwin kaže: “Ako su jedne vrste potekle od drugih vrsta pomoću finih odstupanja, zašto posvuda ne vidimo bezbrojne prijelazne oblike? Zašto sva priroda nije u konfuziji, umjesto što su vrste, kao što vidimo, tako dobro definirane?”

  Najbolji su primjer tzv. “živi fosili”, koji zorno pokazuju da su životinje stvorene i nisu se mijenjale stotinama miliona godina koliko postoje, kao što su fosil vilinog konjica star 150 miliona godina, fosil slijepog miša star 50 miliona godina i fosil komarca star 46 miliona godina (slika 4).

  Punih 150 godina nakon objave Porijekla vrsta bilo je za očekivati da će početak 21. stoljeća s razvojem molekularne biologije i genetike doprinijeti definitivnom dokazivanju teorije evolucije. Desilo se suprotno – nova naučna dostignuća evolucionistima su donijela samo višestruke dileme oko kojih ne mogu ni približiti stavove jer nove spoznaje o kompleksnosti života dodatno produbljuju postojeće šupljine u teoriji evolucije.

  Tako poznati evolucionist Mark Ridley u antologiji evolucijske misli Evolucija, klasici i savremene spoznaje kaže da bi “ova antologija na kraju mogla prikazati evoluciju kao gomilu proturječnih teorijskih rasprava”.

  Motoo Kimura 1991. godine naglašava probleme dviju teorija u tumačenju mutacija: “Prema neutralnoj teoriji, većina evolucijskih mutantnih supstitucija na molekularnom stupnju jesu posljedica slučajne fiksacije, koja se događa zbog uzorkovanja što ga stvara drift selekcijski neutralnih mutanata pod stalnim pritiskom mutacija. To se gledište oštro suprotstavlja tradicionalnoj neodarwinističkoj sintetičkoj teoriji evolucije, koja tvrdi da se širenje mutanata unutar vrste u procesu evolucije može dogoditi samo pomoću pozitivne prirodne selekcije.”

  1. C. Lewontin u djelu Paradoks varijacije kaže da bi “Darwin danas bio iznenađen spoznajom da prirodna selekcija može čuvati, ali i uništavati varijaciju unutar populacije. Bez znanja o genetici i osobito bez spoznaje o moći segregacije hibridnih alela, on nije mogao ni zamisliti vrste selekcije koje ustvari mogu stabilizirati naslijeđenu varijaciju. Dakle, ključni stav – mogućnost da se jedna vrsta stvori od druge –potpuno je iskonstruiran. Očito da evolucionisti nemaju ni o čemu potpuno usaglašen stav – čak ni o tome šta je prirodna selekcija (Darwin je mislio jedno, ali pogrešno, danas misle drugo, ali se ne slažu oko toga).

  Molekularni biolog J. L. Monod tvrdi da bi se “teorija evolucije morala nazvati teorijom drugog reda jer je ta teorija namijenjena objašnjavanju pojava koje nikada nisu promatrane. Evolucija nikad nije bila promatrana čak ni u najjednostavnijem obliku – onom koji moderni teoretičari zahtijevaju kao potvrdu evolucije, tj. jednostavnu diferencijaciju jedne vrste od druge. Ta pojava nikad nije viđena. Dakako, nikada se ne može dokazati nikakva rekonstrukcija te vrste, a još je gore što se nikakva rekonstrukcija te vrste ne može nikada ni oboriti. Stoga bi se moglo činiti da je cijela selekcijska teorija evolucije ekstremna intelektualna konstrukcija, posebno s gledišta epistemologije nalik na onu Karla Poppera, za kojeg – a ja se posve slažem s njim – značajka istinski znanstvene teorije nije da se ona može dokazati – nego da znanstvena teorija mora imati takvu strukturu da se može oboriti.

  Vjerujem da imamo dovoljno argumenata da pokrenemo akciju koja bi za rezultat trebala imati bar toliko da se sve ozbiljne manjkavosti teorije evolucije nađu u školskim udžbenicima, a ne da se teorija evolucije izučava kao nesporna naučna istina. Paralelno treba uspostaviti mogućnost da se ravnopravno iznese vjerski stav, pogotovo u dijelu na koji znanost nema nikakav odgovor (osim ako filozofe ne unaprijedimo u znanstvenike). Znanost nema odgovore o prirodi naše duše, altruizmu, moralu, emocijama itd. Objašnjenja koja se djeci daju za taj dio jesu filozofsko-ateistička – “sve je to racionalno objašnjivo samo još ne znamo kako, ali nemojte slučajno pomisliti da bi vam religija mogla pomoći u traženju istine”.

  Teorija evolucije najmanjkavija je upravo na primjeru ljudske vrste, jer ako je evolucija stvarno naša “majka”, a majmuni naši najbliži rođaci – zar ne bismo trebali izgledati kao na slici u prilogu?!

   

  PROČITAJTE I...

  Da Zetra ne bude Manjača. Da Holiday Inn ne postane Vilina vlas. Da oca i majku ne tražim po Tomašicama. Da se Sarajevo ne zove Srebrenica. Da ne vučem za rukav Amora Mašovića.

  PRIDRUŽITE SE DISKUSIJI

  KOMENTARI

  • moje ime 24.07.2017.

   mozetel vi jednom napisat clanak il bilo koji tekst na bosanskom a ne na hrvatskom svaki put
   sramotno

   Odgovori
   • indja 28.07.2017.

    Hahhahaha, a ja mislio da je ovo srpski…. 🙂

    Odgovori
  • Katolik 28.07.2017.

   Zašto se pozivate na katolike kad oni, zajedno sa Papom, prihvataju teoriju evolucije. Ovo što radite je odvajanje BiH od zapadnoevropske civilizacije na mala vrata.

   Odgovori
  • Ime 28.07.2017.

   Preletio sam pogledom i procitao da je Teorija velikog praska “definitivno verificirana”, sto jednostavno nije istina i pokazuje da se autor razumije u nauku kao… da ne kazem. Nije problem revizije teorije evolucije, ali kad vjernici pocnu pratiti ono “Uči, čitaj u ime tvog Gospodara koji stvara”.

   Odgovori
  • Fikret Zembic 28.07.2017.

   Autor polemise sam sa sobom pitajuci se – Zar nije vazniji stav 99.9999999% onih koji su vjerovali da je Zemlja centar univerzuma od stava Galileja ili Kopernika.
   Odgovor je NIIJE! A, zasto?
   Zato sto se nauka odn. teorija ne temelji na stavu vecine, misljenju nekompetetnog novinara opće prakse, političara ili vjerskog službenika – nego na ČINJENICAMA, POKUSU i LOGIČKOM ZAKLJUČIVANJU.

   Živjela idiokracija i njen lučonoša Ejup Topić!

   Odgovori
  • Sambucus 31.07.2017.

   Vjernike se \”dočekuje na nož\” kada kritiziraju teoriju evolucije zato što cijeloj stvari obično pristupaju kao gotovo potpuni neznalice, i ovo govorim i iz ugla biologije i iz ugla logike, tj. samo papagajski izrecitiraju nekoliko pitanja i očekuju jednostavan i brz, maltene refleksan odgovor od profesora s kojim pričaju, a za pun odgovor na njihova pitanja treba vremena, a da ne spominjem da su to sve pitanja koja su mogli sami proguglati.

   Evo recimo bez uvrede za autora ovog članka, ali zaista se vidi da ne zna dovoljno o onome o čemu priča i da mu učenje evolucije u školama smeta jer ne voli ateiste, komunizam ili štoveć i zato je na internetu i u knjigama vjerojatno tražio isključivo stvari koje podržavaju njegov stav (ako ih je tražio). Evo ići ću redom:

   1) Slika na početku članka nema nikakve veze sa evolucijom i ako autor tako nju zamišlja onda pokazuje ne samo da je ne razumije, nego se i šprda s njom tj. vjerojatno sam po sebi nije otvoren za protivna mišljenja, ali ne želim ići dalje sa pretpostavkama.

   2) Autor iznosi Jurićev stav, bez da iznosi Jurićev razlog za iznošenje takvog stava tako da ne znam šta da napišem za to, uopće. Navedite argument, a ne nečiju nasumičnu izjavu, onda ću stav moći uzeti u obzir. Autor je vjerojatno pokušao izvesti argument iz autoriteta, jednu logičku zabludu (pogledati ovdje: http://rationalwiki.org/wiki/Argument_from_authority )

   3) Autor daje neki mali historijat antievolucijske misli na ovim prostorima – irelevantno.

   4) Autor kao razlog za izbacivanje evolucije iz obrazovnog sistema i sl. navodi činjenicu da su ljudi u BiH većinom vjernici. To je irelevantno, Katolička Crkva svakako prihvata evoluciju kao istinitu, a pripadnici ostalih religija također nemaju nužno problem s evolucijom (inače evolucija se uopće ne kosi sa mogućnošću postojanja Boga, ali eto). Također, ovo je argumentum ad populum, potražite na rationalwiki lijepo je ukratko objašnjeno.

   5) Šta je Karl Marx rekao za evoluciju je sasvim nebitno i ne narušava njenu istinitost. Karl Marx nema nikakve veze s evolucijom osim što je imao nekakvo mišljenje o njoj, kao i autor članka.

   6) Evolucija nema nikakve veze s komunističkom ideologijom. Izučava se u gotovo svim dijelovima svijeta, uključujući i one gdje komunizma nikada nije bilo niti će ga, nadam se, ikada biti.

   7) Ako ne želite da vas se naziva debilima onda se obrazujte prije nego što nešto kažete i pokušajte biti intelektualni (zadubite se u materiju koju izučavate, budite hrabri i pogledajte stvari i iz drugog ugla, kao intelektualac moraš biti u stanju da zastupaš i suprotnu stranu od svoje). Ni ja nisam intelektualac, da se razumijemo.

   8) Ateisti često jesu *upci i žao mi je što te sadržaj na tim stranicama vrijeđa. To nisu moji stavovi. Međutim, isto tako na nekim stranicama možeš sadržaj koji ismijava ateiste, hinduse itd. Mene te stvari ponekada povrijede, ali šta se može. Niko me ne tjera da to gledam, blokiraj prijatelje koji to lajkaju i mirna Bosna.

   9) Stvaranje iz ničega i nastanak života (abiogeneza) nisu evolucija pa se neću doticati toga, mada bi i tu bilo stvari za ispričati.

   10) Posljednje poglavlje članka: fosilizacija je težak proces, neće se svaka jedinka i svaka prelazna forma uvijek očuvati, proguglajte fossilization; prijelazne forme *vidimo* i danas, svako živo biće danas je potencijalna prelazna forma u novu vrstu; vrste nisu toliko dobro definirane koliko mislite, pogledajte varijacije boja krzna kod tigrova ili king cheetah obojenje kod geparda, a za dijelove tijela polidaktilne mačke; živi fosili ne obaraju evoluciju, uopće, krokodili su se recimo vrlo malo mijenjali jer imaju maltene savršenu kombinaciju osobina za okoliš u kojem žive i način života koji vode (plivajući tenkovi sa zubima koji mogu prespavati sušne sezone), izumrli bi jedino kada bi sutra Nil presušio zauvijek, a to se neće desiti; nažalost ne znam genetiku dovoljno da bih razumjela što je Kimura pokušavao reći; da, prirodna selekcija može uništavati varijaciju, npr. ako se rodi albino jedinka vjerojatno će biti pojedena prije nego stvori potomstvo, ne vidim kako je to problem za evoluciju; evolucija *jeste* promatrana, i to u prirodi umjesto laboratoriju, pogledaj ovdje: http://news.nationalgeographic.com/news/2010/09/100901-science-animals-evolution-australia-lizard-skink-live-birth-eggs/

   11) Nema potrebe da se traže manjkavosti u izučavanju evolucije u školama jer se ona jedva i izučava tu. Vi provedete osam godina osnovne i četiri godine srednje škole učeći kako je čovjek nastao od gline, a provedete sve skupa 5-6 časova u 12 godina učeći samu kost i kožu evolucije, iz zastarjelih udžbenika u kojima nije lijepo i slikovito objašnjena nego su uvijek crno-bijele slike iz pedesetih godina. Ako ništa drugo, trebalo bi napraviti reviziju u smislu da se modernizira njeno učenje i uskladi sa današnjim saznanjima jer je sadašnje stanje žalosno. Ne vidim ni razlog zašto autor misli da se ona podučava kao nepobitna činjenica, kod mene su se profesori maltene izvinjavali što moraju preći i preko tog gradiva i gledali su da budu neutralni. Ako ćete izbacivati evoluciju iz škole jer se ne slaže s vašom religijskom dogmom onda recite profesorima biologije i da podučavaju kako jedno krilo muhe sadrži otrov a drugo protivotrov, ili kako bi djevojke trebale čuvati nevinost jer im je Bog dao himen pa eto koja bi mu druga svrha mogla biti osim toga da se zna je li polizana ili nepolizana bombona u pitanju.

   Znam da pametujem, ali to zaista radim iz najbolje namjere. Autoru predlažem da pročešlja rationalwiki i potraži pojmove poput argumentum ad populum, da uzme nekoliko knjiga o evoluciji ili pogleda sadržaj na internetu (krenite od jednostavnih stvari, ne miješajte evoluciju i abiogenezu), možete potražiti i sadržaj koji objašnjava evoluciju iz ugla religije. Evolucija nije samo stvar ateista i ateizma, zapravo nema nikakve veze s nama nego nam je prišivena jer se nauka danas i dalje asocira sa ateizmom. Evolucija se ne kosi sa postojanjem Boga, a na kraju krajeva ni abiogeneza.

   Eto autore, halali 😀 Ako neko ima pitanja, postavite, odgovorit ću.

   Odgovori
   • segrt 02.08.2017.

    Auh, zakuco. Svaka cast, majstore!

    Odgovori
  • Adela 31.07.2017.

   Kakve gluposti. Evolucija je činjenica, a tome svjedoče rudimentarni organi ili činjenica da bakterije u novijim generacijama postaju otpornije na antibiotike dakle evoluiraju.

   Odgovori
  • SVOJE IME 31.07.2017.

   Glupljeg i neinformisanijeg teksta odavno ne procitah.

   Odgovori
  • Dino 01.08.2017.

   “Teorija evolucije najmanjkavija je upravo na primjeru ljudske vrste, jer ako je evolucija stvarno naša “majka”, a majmuni naši najbliži rođaci – zar ne bismo trebali izgledati kao na slici u prilogu?!”
   Hahahahaha 🙂
   Ako ljudi i majmuni imaju zajedničkog pretka, to po vama znači da trebamo svi izgledati kao majmuni?
   Kad smo već kod vjere i teorije evolucije, zašto se malo ne bismo podsjetili na Ibn Haldunovo izučavanje evolucije, nešto što se dugo zvalo “Muhamedanska teorija evolucije”?
   Uostalom, zašto se malo ne bi izučavala škola, pa da se ne pišu ovakvi smiješni tekstovi. Ne znam otkud me na ovom stavu.

   Odgovori
  • BigDickFeynman 02.08.2017.

   Ejube, lubavi moja i Stavaši… ne nije vrijeme za reviziju teorije evolucije u ŠP. http://analiziraj.ba/2017/07/05/teorija-evolucije-dobro-dosli-u-novo-mracno-doba/

   Odgovori