fbpx

Sultan Fatihova “Ahdnama” potvrđuje da u islamu nema prisile

Zaštite ljudskih prava i sloboda koje sadrži Ahdnama vrlo bi dobro došle i danas svima onima koji su manjina ili su slabiji u odnosu na one koji su na vlasti, a koji vrlo malo poštuju prava slabijih

PROČITAJTE I...

Da Zetra ne bude Manjača. Da Holiday Inn ne postane Vilina vlas. Da oca i majku ne tražim po Tomašicama. Da se Sarajevo ne zove Srebrenica. Da ne vučem za rukav Amora Mašovića.

PRIDRUŽITE SE DISKUSIJI

KOMENTARI

  • sebajric 09.07.2019.

    Ne postoji religija koja nije došla i proširivala se agresivnom politikom nametala se ili bez sile, prisile ili dolazila dobrovoljno uz oštar mač sablje. Da kojim slučajem nije bilo osmanske inperije, invazije i 500 godina ovladavanjem teritorija balkana ili djela evrope islama sigurno je ne bi bilo u Bosni i evropi. Kao što je identično na sličan način uz krstaške ratove dolazilo kršćanstvo u Bosanu i tako širilo se evropom i svjetom. To su istorijski fakti. Pa takav najbolji primjer imate u ovom članku kako se slavi i obilježava okupacija Bosne i dolazak islama. Pročitajte ”Otvorena manifestacija Musala 2019” u kojem se još kaže kako je Sultan Mehmed Fatih je 1463. godine na poziv tadašnjih Bošnjana došao u Bosnu. A nekažu kako je taj sultan kralju Bosne i bošnjana u Jajcu odrubio glavu i 200 njegove rodbine i pratnje. Ahdnama je dokument vrijedan pažnje svakako ovisno sa kojeg se aspekta se prezentuje. https://reprezent.ba/otvorena-manifestacija-musalla-2019/

    Odgovori