fbpx

Srebrenički cvijet: „Priča će živjeti dok ima onih koji će je tkati“

Ove je godine magazin Stav, u saradnji s poslovnim partnerima izdavača Simurg medije, od Udruženja “Gračaničko keranje” naručio “Srebreničke cvjetove”. Naši čitaoci mogli su ih dobiti kao poklon u određenom broju primjeraka ovog dvobroja Stava

PROČITAJTE I...

Tokom rata i genocida u Srebrenici, majci Kadi Ramić ubijena su četiri sina - Sabit, Dževad, Džemo i Mehmedalija. Više od 25 godina Kada je tugovala i živjela od uspomena na svoje sinove. Kako je govorila, svaki dan je “gledala staze po kojima su se oni kao djeca igrali

PRIDRUŽITE SE DISKUSIJI