fbpx

Slučaj “Respiratori”: Tužilaštvo nije objasnilo kako su osumnjičeni “profitirali”, odbrana tvrdi da je sve montirano

Ročište za određivanje pritvora je počelo u 20 sati u subotu, a okončano je oko tri ujutro u nedjelju. Sud će odluku o prijedlogu Tužilaštva za određivanje pritvora donijeti u toku dana.

Gržić je obrazložio da bi, u slučaju određivanja pritvora Novaliću, došle u pitanje isplate penzija, invalidnina, servisiranje unutarnjeg i vanjskog duga FBiH, transferi nižim nivoima vlasti, te druge ključne odluke i finansijski transferi koji su ključni za svakodnevni život građana.

Naime, Tužilaštvo BiH razloge za zadržavanje premijera u pritvoru vide u tome da bi on, ali i druga dvojica osumnjičenih, mogli utjecati na svjedoke, ometati istragu i uništiti dokaze. S druge strane, odbrana tvrdi da je Tužilaštvo BiH za sve vrijeme trajanja istrage prikupilo gotovo svu dokumentaciju, izvršilo pretrese u ključnim institucijama, te saslušalo ključne svjedoke, tako da smatraju da zahtjev Tužilaštva BiH nije opravdan.

Vasvija Vidović, glavna braniteljica premijera Novalića, je kazala da bi Sud BiH eventualno mogao odrediti blaže mjere u smislu zabrane kretanja i sastajanja sa određenim osobama, ali, prema njenom sudu, čak i donošenje takve mjere ne bi bilo opravdano.

Sazivanje sjednice

Tužilaštvo BiH je opširno izlagalo svoje zahtjeve za pritvor, kao i dokaze koje, prema njihovom mišljenju, ukazuju da je počinjeno krivično djelo u postupku nabavke respiratora za zdravstvene ustanove preko FUCZ-a. Prijedlog za određivanje pritvora obrazložen je na 20 stranica teksta. Međutim, odbrana tvrdi da niti jedan od njihovih navoda ne dokazuju apsolutno ništa od onoga što se premijeru i preostaloj dvojici osumnjičenih stavlja na teret.

Tužilaštvo BiH Novalića, Solaka i Hodžića tereti za udruživanje radi počinjenja krivičnog djela, zloupotrebu položaja i ovlasti, primanje nagrade, trgovinu utjecajem i pranje novca, a Solaka i Hodžića i za krivotvorenje službene isprave.

Tužilački tim je iznio tvrdnju o kontaktima premijera i Hodžića i prije nego je Srebrena malina poslala ponudu za nabavku respiratora. Međutim, u sudnici se nisu mogli čuti konkretni dokazi da je to činjeno s ciljem počinjenja krivičnog djela. Naime, odbrana je navela da su se Hodžić i Novalić vidjeli nakratko u Uredu premijera, kao što je bio slučaj i sa nekim drugim osobama sa kojima je odžavao sastanke po sličnim pitanjima.

Tužilaštvo tereti premijera Novalića da je “iako je po prethodno pripremljenom i razrađenom planu znao da će se sredstva iz budžeta FBiH iskoristiti za nabavku medicinskih sredstava – respiratora, suprotno navedenom zaključku pod tačkom 6. zaključaka Vlade sa proširene sjednice od 16. marta” sazvao hitnu sjednicu Vlade 2.aprila 2020. godine na kojoj je donesena Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve Vlade Federalnoj upravi CZ u iznosu od 4.950.000,00 KM.

Zatim ga terete da je u cilju ostvarenja krivičnog djela kao član grupe sazvao sjednicu i da se donese odluka o davanju prethodne saglasnosti CZ za nabavku materijala i opreme u uvjetima pogoršane epidemiološke situacije. Na osnovu toga je iz sredstava posebne naknade u ukupnom iznosu od 7.000.000 KM, novac prebačen CZ, a sve s ciljem, kako smatra Tužilaštvo, da se realizira zaključenje ugovora sa F.H. Srebrnom malinom.

Ukratko, Tužilaštvo smatra da je Novalić, u prethodnom dogovoru sa Solakom i Hodžićem, inicirao donošenje odluka Vlade na način da je sazvao sjednice, kako bi se namaknuo novac za Srebrenu malinu.

Vlada je, kako je podsjetila odbrana, odluke o prebacivanju novca CZ donosila jednoglasno, a Jelka Milićević ih je kao ministrica finasija “prebacila” Civilnoj zaštiti.

Advokat Kapo je podsjetio da je sve što se “ovim ljudima stavlja na teret” urađeno uz apsolutnu saglasnost i potpis ministrice finasija.

– Na sjednici 2. aprila Milićević je bila predlagač i izvjestilac, a 9. aprila ponovo izvjestilac na sjednici Vlade da je zaključen ugovor o nabavci respiratora 3. aprila – rekao je Kapo te podsjetio da je ministrica aktivno učestvovala u obrazlaganju potrebe da se novac prebaci Civilnoj zaštiti. S tim u vezi, smatra odbrana, ne može se govoriti da je Novalić kao član organizirane grupe, po tvrdnji Tužilaštva, pripremao teren za “pranje novca”.

Tužioci su u ovom slučaju, navodeći dokaze, premijera u više navrata tretirali kao individuu odgovornu za odluke Vlade FBiH, na šta je odbrana reagirala objašnjavajući i citirajući zakonske propise koji jasno kažu da premijer ne može imati individualnu odgovornost, s obzirom da Vlada FBiH donosi odluke kao kolektivni organ, a premijer kao ovlaštena osoba ih potpisuje, čak i onda kada na sjednicama ne glasa za usvajanje tih odluka.

Svjedoci bez imena

Tužilaštvo BiH se u više navrata, objašnjavajući navodna krivična djela, pozivalo na neimenovane svjedoke koje su ispitali, na šta je reagirala advokatica Vidović, tvrdeći da u svojoj dugogodišnjoj advokatskoj karijeri prvi put svjedoči takvoj situaciji, da se svjedoci ne imenuju, te je ustvrdila da je to moguće isključivo u slučaju zaštićenih svjedoka, što ovdje nije slučaj.

Tokom obrazlaganja navodnog krivičnog djela, Tužilaštvo BiH nije do kraja razjasnilo šta je zapravo bio krajnji cilj osumnjičenih, koje oni smatraju za kriminalnu grupu, pa tako se nije moglo čuti ni kakvu su to konkretnu imovinsku korist navodno priskrbili udruživanjem i nabavkom respiratora. Advokatica Vidović je kazala kako je nevjerovatno da se Tužilaštvo još nije bavilo finansijskom istragom u ovom slučaju.

Tužilaštvo svoje tvrdje da se radilo o krivičnim djelima zasniva i na Viber prepisci premijera Novalića i osobe E. K., a vjerovatno se radi o Editi Kalajdžić, sekretarki Vlade.

– Tako u komunikaciji na Viber grupi od dana 24.03.2020 godine, u 20.52 koje se odnose na pripreme za nabavku medicinskih sredstava i robe, osumnjičeni (Novalić) na znanje prosljeđuje poruku koju je prethodno dobio: “Morate brzo reagovati na 150.000 testova, jer će ih neko drugi kupiti. Ja sam rekla da ih se rezervira za nas, i sa Solakom. Nemamo vremena za gubljenje”. Nakon čega slijedi poruka osumnjičenog: “Solak će morati preuzeti vlast. Respiratori i testovi moraju umiriti stanovništvo. Ovo (pandemija, op. a.) se zamahuje”. U 20.53 učesnik Viber komunikacije E.K. odgovara: “Da. Ujutro u devet zovite Pehara, Čerkeza, Solaka i Jelku… Moramo hitno reagirati. Moramo mi preuzeti…Dati Solaku krila i izmjeniti Štab CZ”. Novalić odgovara: “Ma dat ćemo mu al’ otkud toliko mekušaca oko nas. Svi u nekim akcijskim filmovima a Jelka mu zgrabila vlast, a Zakon ovlastio njega. Da ja sad imam 20 miliona na Razvojnoj, ja bih to aktivirao i frontalno podijelio po Federaciji i umirio sve. Ovo su bezkičmenjaci ili ljudi bez ideja”. Komunikacija je na temu nastavljena u smislu promjene sastava Štaba civilne zaštite i davanja ovlasti načelniku štaba, tačnije osumnjičenom Solaku – stoji u obrazloženju Tužilaštva.

Odbrana je podsjetila kako je Štab CZ na početku činio 20 ljudi te da je bio preglomazan i neefikasan te da je s toga reduciran i to su te izmjene o kojima se govori u Viber porukama. Također, ministrica Milićević je ostala na čelu Štaba CZ.

Tužilaštvo je citiralo još neke Viber poruke u kojima šef Ureda premijera i premijer i Solak razmjenjuju poruke o tome kada stižu respiratori i šta se dešava sa dozvolom za Srebrenu malinu u Agenciji za lijekove. Tvrdi se i kako su premijer te drugi brisali neke poruke iz Vibera, što je po ocjeni Tužilaštva indikativno. Odbrana tvrdi da premijer nije izbrisao niti jednu poruku.

– Kako će se ljudi na Viber grupi dogovarati o kriminalu od 10 miliona, dajte da se stavimo u realne okvire. Nikad nisam vidjela predmet sa ovoliko nejasnoća i apstraktnih tvrdnji – kazala je Vidović.

Odbrana je više puta skrenula pažnju da novac koji je bio prebačen FUCZ-u ni u kom slučaju nije mogao biti prebačen bez saglasnosti ministrice finansija FBiH Jelke Milićević, a što je Tužilaštvo BiH tokom cjelokupnog izlaganja propustilo spomenuti. Novalićevi advokati su kazali kako je Vlada donosila odluke o prebacivanju novca CZ za nabavke tokom pandemije te da nije bilo precizirano da je to za respiratore. Između ostalog, više puta su ponovili da je Milićević bila ta koja je na sjednici Vlade predložila i obrazložila zašto se novac treba prebaciti CZ za nabavke. Vlada je sve usvojila jednoglasno, podsjećali su.

– Što ne reče Tužilaštvo ko je izvršio transfer novca? Pa to je učinila Milićević. Da je bilo sporno Ministarstvo finasija je bilo dužno takvu transakciju odbiti – kazala je Vidović na ročištu.

Uloga Đenana Salčina

Odbrana je također sugerirala da ova istraga ni na koji način ne tretira direktora Agencije za javne nabavke BiH Đenana Salčina, koji je, prema njihovom mišljenju, bio ključna osoba koja je u ime Agencije dala tumačenje na koji način se mogu vršiti ove nabavke. Tužioci su u jednom momentu samo spomenuli da je postojalo saopćenje, odnosno uputa Agencije, ali je tužioc Džermin Pašić rekao da on to ne želi posebno obrazlagati. Tužilaštvo smatra da u vezi s nabavkom repiratora nije na ispravan način korištena olakšica za nabavke, a koju predviđa zakon o javnim nabavkama.

Osim toga, na početku svoga izlaganja advokatica Vidović je kazala da je Tužilaštvo BiH u ovom slučaju prekršilo zakon zadržavajući u pritvoru trojicu osumnjičenih na način da je istekao zakonski rok u kojem su im mogli zadržati, te da u okviru tog roka nisu uputili Sudu BiH zahtjev za određivanje pritvora. Naime, tužioci su još u prostorijama SIPA-e u četvrtak navečer ispitali osumnjičene i od tog momenta je počeo teći rok od 24 sata kojeg je Tužilaštvo BiH imalo na raspolaganju, a zahtjev je upućen tek u subotu popodne.

Budući da se Tužilaštvo BiH pozivalo na to da bi javnost mogla biti uznemirena ukoliko se osumnjičeni puste na slobodu, Vidović je upozorila da je takav zahtjev sa stanovišta ranije odluke Ustavnog suda BiH neprihvatljiv jer se time, između ostalog, sugerira da Tužilaštvo BiH nije u stanju da radi svoj posao neovisno od pritiska javnosti. Odbrana smatra da Tužilaštvo BiH manipulira tezom o narušavanju reda i mira u slučaju puštanja na slobodu osumnjičenih.

Advokat odbrane Muhidin Kapo je kazao da se u ovom predmetu radi o montiranom političkom procesu, te da je indikativno da se Tužilaštvo BiH nije bavilo ulogom ministrice finansija FBiH i komandantice Kriznog štaba civilne zaštite Jelke Milićević u procesu nabavki tokom pandemije.

Advokatica Vidović je po okončanju ročišta za određivanje pritvora novinarima kazala da su navodi Tužilaštva potpuno paušalni i da nisu zasnovani na dokazima.

Krivična djela nisu ni opisana

– Krivična djela, recimo pranje novca, ne samo da nisu potkrijepljena dokazima nego štaviše nisu ni opisana. Ono što sam ja na ročištu govorila, uostalom kao i druge kolege, jeste da Tužilaštvo ne posmatra događaj u kontekstu vremena u kome se on desio niti ga posmatra u kontekstu propisa koji regulišu rad državnog organa. Kako ste čuli, ono što je rekao u sudnici premijer Novalić je zaista istina, pokazuje se eklatantno nepoznavanje propisa o funkcioniranju Vlade, organa uprave i drugih državnih organa. Tužilaštvo tvrdi da Agencija za javne nabavke nema pravo da daje mišljenja, a to je u suštini njen osnovni zadatak. Mnoge tvrdnje koje je iznijelo Tužilaštvo, po mome mišljenju, ne stoje. Vidi se da u istrazi pojedini, veoma značajni akteri, ja bih rekla čak i inicijatori ovakvog postupka Vlade, kao što je direktor Agencije za javne nabavke zaobiđen, što je vlo čudno. Glavna tužiteljica se sastaje sa tim čovjekom i svjedokom, što je praktično, po mome iskustvu, i po onome kako ja znam kao neko ko je radio u vladi, on je eklatantno doprinio razvoju ovog događaja – rekla je Vidović.

Cijeli ovaj postupak, dodala je, a imajući u vidu kontekst cijelih dešavanja trenutno u BiH, “jedan postupak koji je veoma zabrinjavajući, koji vidi se da se ne temelji na dokazima, a zabrinjavajuće je i ako Sud donese rješenje o pritvoru, može doći do vrlo zabrinjavajućih poremećaja, ako ne i blokade Vlade”.

– Premijer je u vezi s daljnjim odlukama Vlade bio vrlo korektan, on je preko mene prenio poruku Vladi da se Milićević ovlasti, da napravimo punomoć, međutim Vlada je to odbila. Ali imate problem propisa koji to regulišu. Ta mogućnost jeste predviđena za zasjedanja Vlade, problem potpisivanja finasijskih dokumenata je taj da traži dva potpisa – premijera i ministra finasija. Posljedice političke mogu biti veoma ozbiljne. Ja ne bih sada ulazila u to, ali ulazimo u nešto što je vrlo opasno. Ovdje pravosuđe ne smije pogriješiti. Vidjet ćemo kakva će odluka biti – rekla je Vidović.

“Gola priča” bez dokaza

Advokat Fahrudina Solaka Kadrija Kolić također je ustvrdio da su oosumnjičeni nezakonito zadržani i da je “probijen rok” budući da su oni, kako tvrde odbrane već u SIPA-i bili u nadležnosti Tužilaštva, koje je čak i najavilo da će za njih biti predložen pritvor. On je rekao da Tužilaštvo ima samo “golu priču”, bez ikakvih dokaza.

Kazao je da je Tužilaštvo dosad u odnosu na Solaka imalo četiri različite kvalifikacije navodnih krivičnih djela, jednu u naredbi o provođenju istrage, drugu tokom pretresa, treću kad je uhapšen, te četvrtu koja je u prijedlogu za pritvor.

Osvrnuo se i na saopćenje Tužilaštva da su respiratori neupotrebljivi, zbog čega je on reagirao prema Sudu, te kazao da je Tužilaštvo time najgrublje prekšilo Solakova prava, odnosno pretpostavku nevinosti.

– Na pitanje zašto su objavili dokaz o kojem nije raspravljano, kazali su da oni imaju svoj mediaplan. S mediaplanom mogu da se slikaju ako je u suprotnosti sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, presumpcijom nevinosti i zakonom o krivičnom postupku – rekao je Kolić.

On se također osvrnuo na proširenu sjednicu Vlade od 16. marta, kada su, prema navodima Tužilaštva, stvorene pretpostavke za počinjenje navodnog krivičnog djela.

– Na toj sjednici najglasniji su bili pravnici – ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara i direktor Agencije za javne nabavke Đenan Salčin. Oni su, ako ovdje ima krivičnog djela, podsticali na činjenje krivičnog djela. A ja tvrdim da nema elemenata bića krivičnog djela – kazao je Kolić.

On je naveo brojne članke u kojima se govori o kako vanrednoj situaciji se radilo, kako je potražnja za respiratorima bila ogromna, kako ih je bilo nemoguće nabaviti itd. Podsjetio je da je od Suda tražio da naredi pretres Zavoda za javno zdravstvo i Federalni štab civilne zaštite i izuzmu dokumenti koje Tužilaštvo nije izuzelo. Između ostalog i mail koji je direktor ZZJFBiH-a Davor Pehar poslao Solaku, sa specifikacijama opreme od 25. marta. Naveo je i da je Solak dobrovoljno predao svu dokumentaciju, da nijedan svjedok nije potvrdio bilo kakav pokušaj utjecaja na njih, da je Solaku oduzet telefon tek kad je uhapšen, te da je nudio tužiocu Džerminu pašiću da potpiše izjavu kojom se obavezuje na saradnju, a na šta tužilac, kako je naveo nije pristao.

Na činjenicu da se Tužilaštvo poziva na potencijalno uznemirenje javnosti Kolić je kazao da “ako Sud u zadnjih 10 godina u mnogo težim slučajevima nije odredilo pritvor po ovoj tački, ima li potrebe da dalje obrazlaže?”.

Solak je kazao da otkako je došao na funkciju prije šest godina sve radi u skladu sa zakonom i da su kad je preuzeo FUCZ “imali samo jednu lopatu”, a sad su opremljeni najsavremenijom opremom.

– Sve što se od mene bude tražilo ja ću ispuniti i odazvati se na svaki poziv – kazao je Solak.

“Navodno vještačenje respiratora”

Advokatica Fikreta Hodžića Mirna Delalić je kazala kako je ona odmah na početku rekla da nema elemenata krivičnog djela, te da i dalje to tvrdi. Kazala je i da početkom marta Hodžić nije poznavao ni Novalića niti Solaka.

Ukazala je i da su tvrdnje Tužilaštva kontradiktorne, jer kako je citirala “prvo navodi da je Hodžić neistinito prikazao da ima dozvolu za nabavku medicinske opreme”, a onda navodi kako su “Solak i Novalić znali da Srebrena malina nije ispunjavala uslove za dobijanje dozvole”.

Također, Tužilaštvo navodi da su oni počinjenjem krivičnih djela “stekli zasad samo njima poznatu korist, ali ne manju od milion KM”.

Pobrojala je poznate podatke koji proizilaze iz dokumenata koliko je uplaćeno na račun firme u Kini, koliko je koštao prevoz, i koliko je trenutni dug Srebrene maline za PDV.

– Jasno je da je dobit ovog društva manja od pet posto – kazala je Delalić.

Kazala je i da Tužilaštvo nije navelo koji je uopće bio cilj navodnog udruživanja i kome je taj novac otišao.

– Nije nikom, jer nije bilo “tala” – zaključila je Delalić.

Ona se posebno osvrnula na , kako je rekla, navodno vještačenje respiratora koje je obavio dr. Ismt Suljević. Kazala je da on to vještačenje nije ni mogao obaviti jer nigdje nije ni upisan kao vještak.

– Osim toga što nije ni na jednoj listi vještaka, on uopće nije mogao biti angažovan, jer je prije tog navodnog vještačenja iznosio svoje lično mišljenje u medijima. Ovdje nije rađeno vještačenje, nego usporedba dvije vrste respiratora – kazala je Delalić.

Za tvrdnje da su postojale dvije vrste ugovora kazala je da se radi o tehničkoj grešci.

Kazala je da ne postoje dokazi o udruživanju, te da tužilaštvo to samo paušalno navodi bez ikakvih dokaza.

– Ne kaže ko je koga udruživao, na koji način? Na koji način je Fikret Hodžić počinio zloupotrebu položaja, ni to se ne navodi. Svi uposlenici Srebrene maline su saslušani u SIPA-i i njihove brojeve telefona je inspektorima dostavio upravo Hodžić. Tok novca je jasan, a Tužilaštvo kaže da tek treba da se finansijskim vještačenjem utvrdi, dakle sa kojim se nije ni počelo, ali se vrlo slobodno tvrdi da je počinjeno krivično djelo – rekla je Delalić.

Kada je u pitanju uznemirenje javnosti, kazala je da je Tužilaštvo to koje je uznemirilo javnost jer se stalno iznose informacije o predmetu i stalno ih neko komentariše, “a to nisu naši branjenici”.

Ročište za određivanje pritvora je počelo u 20 sati u subotu, a okončano je oko tri ujutro u nedjelju.

Sud će odluku o prijedlogu Tužilaštva za određivanje pritvora donijeti u toku dana.

PROČITAJTE I...

Da Zetra ne bude Manjača. Da Holiday Inn ne postane Vilina vlas. Da oca i majku ne tražim po Tomašicama. Da se Sarajevo ne zove Srebrenica. Da ne vučem za rukav Amora Mašovića.

PRIDRUŽITE SE DISKUSIJI