fbpx

Sarajevo između Savojskog, Luburića i Karadžića

U Sarajevu se pet stoljeća živi i umire i bori s višeglavim zlom. Ne može ga se svesti samo na jedan period zato što to nekome iz ideoloških, nacionalnih ili političkih razloga odgovara. Nema među žrtvama manje važnih, nemaju Luburićeve žrtve, nemaju žrtve fašizma iz Drugog svjetskog rata “veću vrijednost” (ali ni “manju”) od drugih sarajevskih žrtava kroz njegovu povijest, uključujući i žrtve fašizma iz perioda Agresije.

PROČITAJTE I...

Da Zetra ne bude Manjača. Da Holiday Inn ne postane Vilina vlas. Da oca i majku ne tražim po Tomašicama. Da se Sarajevo ne zove Srebrenica. Da ne vučem za rukav Amora Mašovića.

PRIDRUŽITE SE DISKUSIJI