fbpx

Prvomajska priča: Mato, jel si videl kak je gospon Sead lepo obrezal voćke

Ako padnem sa drveta i razbijem glavu na hrvatskoj zemlji, ako izdahnem, hoće li moj zadnji pogled biti uprt u 'hrvatsko' Nebo? Uplaših se, jer, teško je shvatiti čije je Nebo. Što sve čovjek neće čuti i kud se sve neće popeti za šesto kuna, a Srbi bi mogli na to slobodno dodati – mali se najeo otave!

PROČITAJTE I...

Zasnovana na magmi nacionalnog bića, na buntovnoj i polivalentnoj leksičkoj podlozi, na vreloj maštovitosti i gotovo sentimentalnoj zagrcnutosti narodnog rapsoda, poezija Ćamila Sijarića traga za suštinskim mirom, u jednoj univerzalno oblikovanoj formi, osvjetljava čovjekovu sudbinu kroz najintimniju vizuru, svoj san o mogućem spokojstvu projektuje na historijsko platno vječito živih ožiljaka stradalništva i bola kao univerzalnih i odveć ponovljivih kategorija.

PRIDRUŽITE SE DISKUSIJI