fbpx

Prestrojavanje pred buru: Dayton je na samrti

Ogromne promjene dešavaju se i na međunarodnoj političkoj sceni i nije nikakva posebna mudrost ukazati na činjenicu da će se sljedećih nekoliko godina Bosna i Hercegovina i Bošnjaci naći pred teškim iskušenjima. Bila bi veleizdaja da Bošnjaci takva iskušenja dočekaju sa slabih pozicija, političkih ili bilo kakvih drugih, bez legitimnog ili uopće bilo kakvog načina da samostalno djeluju i odlučuju o svojoj sudbini i budućnosti svoje države

PROČITAJTE I...

Koriste se podrivačke metode, u specijalnom ratu poznate i kao vađenje sadržaja ispod temelja objekta koji se želi srušiti. Podrivanje se koristi rušenjem konstrukcije države kroz pravni sistem, opstruiranjem zakona i ustavnog poretka države, uspostavljanjem paralelnih paradržavnih, paravojnih, paraodgojnih, paraobrazovnih i parapolitičkih tvorevina. Potonje se u ovom trenutku koriste kao grupe za pritisak na legalne političke snage radi njihovog oslabljivanja. Grupe za pritisak jesu forma specijalnog rata koje se planski kreiraju s očekivanjem da će nastati političke krize i koriste se da bi se umanjila efikasnost legalnih političkih snaga, a u konkretnom slučaju, pod tretmanom grupa za pritisak, koje su godinama stvarane unutar nje same, trenutno se nalazi SDA. U široj slici ovdje, prije svega, govorimo o djelovanju političkih faktora Srba i Hrvata oličenim u pojavama Milorada Dodika i Dragana Čovića, koji su glavna poluga u subverzijama specijalnog rata

PRIDRUŽITE SE DISKUSIJI

KOMENTARI

 • Jurista 10.04.2019.

  Želim da kažem da je analiza istinska i apsolutno je na sociološki način utvrđen trenutni društveno-politički kontekst u kojem Bošnjaci žive sa svim izazovima po njihovu egzistenciju kao i historijski kontekst društveno-političkih okolnosti u kojima su Bošnjaci vodili bitku za opstanak.
  Želim reći da je potrebno da uradite dubinsku sociološku analizu razloga zašto i zbog čega se pojavila hegemonistička nacionalistička politika naših susjeda i na kojim ideološkim principima se ona gradi i razvija i refleksije iste na genocide i ratne zločine koji su izvršeni prema Bošnjacima.
  Prilikom analize se može uzeti u obzir stav jednog filozofa koji kaže da mentalne karakteristike jednog naroda uvjetuju i prirodu njegovog ratovanja. Posebno uzeti u obzir činjenicu da li je svijest Bošnjaka ili političkih predstavnika koji dolaze iz stranaka lijevog bloka ili predstavnika liberalizma kao političke ideologije ili socijalističkih ideja funkcionalna da razumije trenutne okolnosti pod kojima žive Bošnjaci i navedeni historijski kontekst? Ili sve to razumije ali zbog određenih uskih interesa to zanemaruju?
  Smatram da je zadnja analiza potrebna jer današnja kvazi bošnjačka elita nema ni snage ni moći da takvo šta uradi.

  Odgovori