fbpx

Međunarodni odnosi i korona: Je li spas u komunitarnom realizmu?

Istraživanje predstavlja značajnu polaznicu koja postulira da kada se svijet suoči sa transnacionalnim krizama, onda se nesuglasice bacaju u stranu, i prioritet se daje suradnji. Ovakav zaključak potvrđuje tezu koju zagovara Amitai Etzioni (koju nazivamo "komunitarni realizam").

PROČITAJTE I...

PRIDRUŽITE SE DISKUSIJI