fbpx

I tata bi, sine: Privatnoj BPS-ovoj Fondaciji “Pravednost” milion maraka

Ministri za boračka pitanja u Vladi Kantona Sarajevo, koje je na tu dužnost imenovala Bosanskohercegovačka patriotska stranka Sefera Halilovića, odobrili su skoro milion maraka za projekte za koje je aplicirala Fondacija “Pravednost”, čiji je osnivač sin Sefera Halilovića. Uglavnom je riječ o plaćanju advokatskih usluga optuženim za ratne zločine, te otkupu dokumentacije, arhivske građe i izradi ekspertiza koje se koriste tokom suđenja

Ministri za boračka pitanja u Vladi Kantona Sarajevo, koje je na tu dužnost imenovala stranka Sefera Halilovića BPS (Bosanskohercegovačka patriotska stranka), u proteklih pet godina odobrili su skoro milion maraka za projekte za koje je aplicirala Fondacija “Pravednost”, čiji je osnivač sin Sefera Halilovića, poslanik u Skupštini Kantona Sarajevo Semir Halilović. Jedan od osnivača Fondacije bio je i Sead Gajević, danas predsjednik Glavnog odbora BPS-a.

Član Predsjedništva ove stranke Adnan Velagić bio je 2017. godine i član UO Fondacije. Generalni sekretar BPS-a Zaim Backović naplatio je od Fondacije 20 hiljada maraka za izradu ekspertize. Član Predsjedništva BPS-a Muharem Fišo, aktuelni ministar za boračka pitanja u Vladi Kantona Sarajevo, 2016. godine je odobrio Fondaciji 290 hiljada maraka iz budžeta Kantona Sarajevo za njihove projekte. Uglavnom je riječ o plaćanju advokatskih usluga optuženima za ratne zločine, te otkupu dokumentacije, arhivske građe i izradi ekspertiza koje se koriste tokom suđenja.

Fondacija za zaštitu historijskih činjenica “Pravednost” upisana je 2. septembra 2013. godine u Registar fondacija FBiH. Zastupa je direktorica Medina Delalić. Odlukom Skupštine Fondacije, za članove Upravnog odbora imenovani su Smajo Halilović, Semir Halilović, Sead Gajević i Nusret Halilović. Dvije godine kasnije, 1. aprila 2015. mijenja se sjedište Fondacije, a, umjesto Nusreta Halilovića, Semira Halilovića i Seada Gajevića, novi članovi Upravnog odbora postaju Maja Kundačina, Anisa Medar i Nermina Dučić.

Desetog novembra iste godine Nerminu Dučić razrješava se dužnosti članice Upravnog odbora, kojeg, nakon svih promjena, čine Smajo Halilović, Anisa Medar i Maja Kundačina. U julu prošle godine objavljeno je kako Odbor čine Adnan Velagić, Mesud Hero, Anisa Medar i Maja Kundačina. Skoro svi članovi Fondacije pripadnici su Bosanskohercegovačke patriotske stranke, čiji je prvi čovjek umirovljeni general Armije BiH Sefer Halilović.

OD TRUSINE DO SILOSA

Samo tri mjeseca nakon što je osnovana Fondacija, tadašnji ministar za boračka pitanja u Vladi Kantona Sarajevo Faid Hećo (BPS) donosi odluku o prihvatanju projekta – odobravanja sredstava za pružanje pravne pomoći u korist osumnjičenih i optuženih bivših pripadnika Armije BiH. Odobreno je 200 hiljada maraka za tri projekta. Prvi je finansijska podrška učesnicima rata u sudskim procesima (100 hiljada maraka), zatim otkup dokumenata audio i vizualne građe za bazu podataka (80 hiljada maraka) te organiziranje naučnog skupa “Karakter Armije BiH i rata kroz prizmu presuda ICTY” (20 hiljada maraka).

Za projekt “Finansijska podrška učesnicima odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992–1995 u toku sudskih postupaka koji se odnose na njihovo učešće u ratu u BiH i angažiranje istražitelja i drugih lica koja predstavljaju suradnike u toku pripremanja odbrane” te 2013. godine potrošeno je 95 hiljada maraka. Novac je podijelilo 16 osoba protiv kojih su se u tim trenucima vodili sudski procesi. Optuženi u slučaju “Trusina” Edin Džeko dobio je sedam hiljada maraka, Nihad Bojadžić pet, a Dževad Salčin, Mensur Memić i Senad Hakalović po dvije hiljade maraka. Po dvije hiljade maraka su dobili i Mustafa Đelilović, Bećir Hujić, Halid Čović, Fadil Čović, Mirsad Šabić, Nezir Kazić, Nermin Kalember i Šerif Mešanović, optuženi u slučaju “Silos”. Edhem Godinjak, optužen za zločine u Trnovu, dobio je pet hiljada maraka, a osumnjičeni u istom slučaju Edin Hamzić hiljadu maraka.

Tarik Šišić i Emir Drakovac, optuženi za slučaj “Kukavice”, dobili su po tri hiljade maraka. Osumnjičeni u slučaju “Kasetići” Ahmed Sadiković i Admir Kalem dobili su tri hiljade maraka. Advokatica Vasvija Vidović inkasirala je 15 hiljada maraka za dva slučaja: “Trnovo” i “Igman”. Od Emira Morine otkupljena je za pet hiljada maraka građa za potrebe predmeta “Silos”. Hajrudin Osmanagić prodao je za 15 hiljada maraka građu za potrebe predmeta “Silos”, “Trusina” i “Jablanica”, a Dževad Kovač naplatio je 10 hiljada maraka za građu neophodnu za predmet “Trnovo”.

Osim ove, za još 54.500 maraka otkupljena je građa i od nekoliko drugih osoba. Dževadu Kovaču plaćeno je 10 hiljada maraka za ekspertizu potrebnu za predmete “Trusina”, “Grabovica” i “Uzdol”. Petnaest hiljada vrijedila je ekspertiza i materijali Hajrudina Osmanagića u vezi s formiranjem 5. korpusa, a još 10 hiljada maraka plaćeno mu je za dokumente vezane za slučajeve “Trusina”, “Grabovica”, “Uzdol” i “Bugojno”. Jasminu Šaljiću plaćeno je pet hiljada maraka za dokumentaciju u slučajevima “Trusina”, “Grabovica” i “Uzdol”, a Nermini Dučić 2.050 maraka za dokumentaciju vezanu za dešavanja u Brčkom te još 2.400 maraka za dokumenta vezana za period od 1992. do 1994. Fondacija je navela kako je potrošila 50.550 maraka za troškove poslovanja te još 14.087 maraka za nabavku opreme.

Skoro 24 hiljade maraka izdvojeno je te 2013. godine za ugovore o djelu. Naknada za rad direktora Fondacije iznosila je 3.200 maraka, kolika je bila i naknada predsjedniku Upravnog odbora. Naknade članovima Upravnog odbora bile su 7.200 maraka, a za knjigovodstvene poslove izdvojeno je 2.400 maraka. Još skoro osam hiljada maraka potrošeno je za ostale naknade.

ZAIMOVA EKSPERTIZA

Prvog septembra naredne 2014. godine isti ministar Faid Hećo odobrava 200 hiljada maraka za dva projekta Fondacije. Po sto hiljada maraka za pružanje finansijske pomoći optuženim i osumnjičenim u procesima za ratne zločine te za otkup dokumentacije i građe.

Osamdeset hiljada maraka dodijeljeno je optuženim i osumnjičenim u predmetima ratnih zločina vođenih pred Sudom BiH. Optuženi u slučaju “Trusina” Edin Džeko i Nihad Bojadžić dobili su sedam hiljada maraka. Optuženi u slučaju “Silos” Mustafa Đelilović, Bećir Hujić, Halid Čović, Fadil Čović, Mirsad Šabić, Nezir Kazić, Nermin Kalember i Šerif Mešanović dobili su po 5.125 maraka. Edhem Godinjak i Edin Hamzić, optuženi u slučaju “Trnovo”, dobili su 5.500 maraka, a advokatica Vasvija Vidović, koja je radila na slučaju “Trnovo”, inkasirala je 10 hiljada maraka. Optuženi u slučaju “Kukavice”, Aziz Šuša i Muhamed Šišić dobili su po tri hiljade maraka. Nihad Vlahovljak, optužen u slučaju “Grabovica”, dobio je tri hiljade maraka, koliko je isplaćeno i Mensuru Peljti, optuženom za zločin u Brčkom. Optuženi u slučaju “Zenica” Jasmin Čoloman dobio je 2.500 maraka, a Zaim Softić, optužen u slučaju “Mostar”, dvije hiljade.

Sedamdeset tri hiljade maraka podijelile su četiri osobe od kojih su otkupljene ekspertize za potrebe odbrane optuženih pripadnika Armije BiH. Mustafi Čondiću isplaćeno je 40 hiljada maraka za ekspertizu “Primjena vojne teorije i doktrine u ARBiH na konkretnim slučajevima” te “Stručna vojna ekspertiza naređenja ŠVK OSRBIH”. Zaim Backović naplatio je 20 hiljada maraka za svoju ekspertizu, dok je Nedjeljku Veraji isplaćeno 13 hiljada maraka za “Stručnu ekspertizu organizacione šeme GŠ OSRBiH”. Nermini Dučić, koja kasnije postaje članica Upravnog odbora Fondacije, isplaćeno je 4.100 maraka za otkup 31 dokumenta koji se odnose na predmet “Silos”.

Te godine naknade predsjedniku, direktoru i članovima Upravnog odbora Fondacije iznosile su 4.200 maraka. Za ugovore o djelu potrošeno je 19.800 maraka. Tako je Amili Zornić isplaćeno 10, a Harisu Dučiću šest hiljada maraka “za poslove istraživačko-novinarskog rada”. Za montiranje prikupljenog materijala Dženisu Čeliku plaćeno je 500 maraka. Nabavka opreme koštala je te godine 9.900 maraka.

SKENIRANJE I MONTAŽA

Ministar Faid Hećo i 2015. godine odobrava 230 hiljada maraka za projekte Fondacije. Riječ je o istim projektima finansiranim godinu dana ranije, s tim što su te 2015. godine porasli troškovi rada Fondacije. Za finansijsku pomoć optuženim namijenjeno je 90 hiljada maraka, sto hiljada maraka trebalo je za otkup dokumentacije, a 38.970 maraka bili su troškovi rada Fondacije.

Te 2015. godine Nihadu Bojadžiću, optuženom u predmetu “Trusina”, isplaćeno je 10 hiljada maraka. Edinu Džeki isplaćeno je tri hiljade, Mensuru Memiću i Dževadu Salčinu po 1.500, a Senadu Hakaloviću 2.000 maraka. Novac su dobili i optuženi u slučaju “Silos”: Mustafa Đelilović, Bećir Hujić, Halid Čović, Fadil Čović, Mirsad Šabić, Nezir Kazić, Nermin Kalember i Šerif Mešanović dobili su po 4.500 maraka. Novac su dobila i trojica optuženika u slučaju “Trnovo”. Edhemu Godinjaku isplaćeno je osam hiljada maraka, Edinu Hamziću dvije, a Medarisu Šariću 6.500. Optuženi u slučaju “Kukavice”: Muhamed Šišić, Tarik Šišić, Emir Drakovac i Aziz Šuša dobili su po dvije hiljade maraka. Mensuru Peljti isplaćeno je tri, a Jasminu Čolomanu i Ramizu Avdoviću po dvije hiljade maraka. Po 1.500 maraka dobili su Zaim Softić, Mehmed Kaminić i Ibrahim Demirović.

Te godine opet je lijepo zaradio Mustafa Čondić. Bivšem majoru KOS-a isplaćeno je 30 hiljada maraka za dvije ekspertize. Za 25 hiljada maraka otkupljeni su od Enesa Čukle dokumenti, Harisu Pervi isplaćeno je 5.500 maraka za montažu, skeniranje i arhiviranje građe, a 20 hiljada maraka plaćeno je Enveru Tanji za otkup dokumenata i istražiteljski rad. Anisi Medar isplaćeno je 4.500 maraka za popis dokumenata i “sistematizaciju ratnih zločina”. Senadu Bešireviću isplaćeno je 10 hiljada maraka za izradu statističkih grafikona i 3D mapa, a pet hiljada maraka plaćeno je za otkup materijala i refundiranje troškova ekspertize za slučajeve “Silos” i “Trusina”.

Te su godine isplaćene i naknade za rad u Fondaciji. Direktoru i predsjedniku Upravnog odbora po dvije hiljade maraka, a članovima UO 3.600. Maji Kundačina, članici UO, isplaćeno je i 2.700 maraka za poslove “objedinjavanja i sistematizacije” podataka, koliko je dobila i Almeida Gutić za poslove tehničkog sekretara. Od Envera Tanje unajmljeno je vozilo za 5.000, a Jasminu Veraji isplaćeno je 5.600 maraka za prevodilačke poslove. Naredne, 2016. godine BPS-ov ministar Muharem Fišo odobrio je Fondaciji “Pravednost” 290 hiljada maraka.

PROČITAJTE I...

Da Zetra ne bude Manjača. Da Holiday Inn ne postane Vilina vlas. Da oca i majku ne tražim po Tomašicama. Da se Sarajevo ne zove Srebrenica. Da ne vučem za rukav Amora Mašovića.

PRIDRUŽITE SE DISKUSIJI