fbpx

Hadžibajrić iznajmio privatniku poslovni prostor i uredio ga parama građana

“Ja sam potpisao vansudsku nagodbu i stojim iza toga. Ako smatraju da sam pogriješio, ima tužilaštvo, ima sud. Neka me tuže, neka mi sude”, kaže općinski načelnik Ibrahim Hadžibajrić o vansudskoj nagodbi između firme “Kenna” i Općine Stari Grad, koju Pravobranilaštvo nije navelo u svom izvještaju. Kako su mnogi vijećnici primijetili, radi se o zataškavanju počinjenog krivičnog djela kojeg je pravobranilac s načelnikom Ibrahimom Hadžibajrićem počinio i direktno oštetio budžet Općine za 350.000 KM

 

Piše: Jakub SALKIĆ

 

Čije interese brani Pravobranilaštvo sarajevske Općine Stari Grad? Bilo bi logično da brani interese Općine i građana, ali, ako je suditi prema slučaju firme “Kenna” d.o.o. Sarajevo, onda je potpuno jasno da o tome nije riječ.

Naime, slučaj je dospio u javnost nakon što je na 16. sjednici Općinskog vijeća Stari Grad, održanoj 29. marta 2018. godine, razmatran izvještaj o radu Pravobranilaštva za 2017. godinu. Nakon burne rasprave, vijećnici nisu usvojili izvještaj. Neusvajanju izvještaja o radu Pravobranilaštva za 2017. godinu prethodio je verbalni sukob između nekoliko vijećnika i općinskog pravobranioca Dženite Derviškadić. Razlog za to jeste, prije svega, činjenica da u izvještaju nisu navedeni sporovi koji se vode na sudu, vansudske nagodbe i druge aktivnosti Pravobranilaštva koje su sakrivene od vijećnika.

“U nekoliko slučajeva kada se je Općina možda i morala nagoditi sa stranama koje ju tuže i kada su joj nuđene vansudske nagodbe pravobranilac je svojim ‘šefom’ Ibrahimom Hadžibajrićem to odbijao, iako postoje jasne indicije da će Općina da izgubi parnicu. Nasuprot tome, slučaj koji nije imao nikakvog utemeljenja biva riješen vansudskom nagodbom, i to biva sakriveno od Vijeća”, smatraju pojedini vijećnici u OV Stari Grad.

Naime, riječ je o vansudskoj nagodbi između firme “Kenna” i Općine Stari Grad, koju Pravobranilaštvo nije uopće navelo u svom izvještaju. Kako su mnogi vijećnici primijetili, radi se o zataškavanju počinjenog krivičnog djela kojeg je pravobranilac s načelnikom Ibrahimom Hadžibajrićem počinio i direktno oštetio budžet Općine za 350.000 KM.

Firma “Kenna”, poznata po tome što u svom vlasništvu ima lanac restorana “Metropolis”, od Općine je u zakup dobila poslovni prostor u kojem je namjeravala otvoriti restoran. Riječ je o poslovnom prostoru pored Katedrale, na Trgu fra Grge Martića, u kojem su proteklih godina bili kafići “Alfonso” i “Eskobar”. Firma “Kenna”, naravno, za svoje je potrebe uredila enterijer objekta, onako kako su smatrali da im treba, a onda je od Općine Stari Grad u proljeće 2017. godine tražila da joj se priznaju uložena sredstva u rekonstrukciju u iznosu od 290.000 KM.

ZAHTJEV FIRME “KENNA”

Istina, općinska Odluka o zakupu poslovnih prostora predviđa mogućnost da se zakupcima može, odlukom Općinskog vijeća, priznati ulaganje u devastirani poslovni prostor kroz umanjenje zakupnine, ukoliko je devastacija veća od 65%, dakle, ako je objekt u ruševnom stanju. S ovim objektom to nije bio slučaj. Bivši zakupac jeste odnio inventar koji je bio njegov, ali zgrada nije bila devastirana do mjere ruševnosti.

Tokom ljeta prošle godine Općinsko vijeće odbilo je u dva navrata prijedlog općinskog načelnika Ibrahima Hadžibajrića da se “Metropolisu”, odnosno firmi “Kenna” d.o.o. Sarajevo, priznaju uložena sredstva zato što prilikom preuzimanja tog ugostiteljskog objekta prostor nije bio devastiran, već, suprotno tome, uvjetan prostor u kojem je prethodni zakupac obavljao ugostiteljsku djelatnost. Zakupac “Kenna” tužio je Općinu sa zahtjevom da mu se umanji kirija u iznosu od 731.000 KM. Zakupac nema pravo na to jer je Općinsko vijeće jedino nadležno, po članu 46. stav 3. Odluke o zakupu poslovnih prostora, da odobri umanjenje kirije po osnovu ulaganja. S obzirom na to da je Vijeće dva puta odbilo taj zahtjev “Metropolisa”, izvjesno je bilo da će tužitelj izgubiti spor. No, uprkos tome, samo mjesec nakon podnošenja tužbe, općinski pravobranilac Dženita Derviškadić, zajedno s načelnikom Ibrahimom Hadžibajrićem, zaključuje vansudsku nagodbu s tužiteljem “Kenna” d.o.o. na iznos od 350.000 KM, nakon čega tužitelj povlači tužbu.

Dakle, od prvobitno traženih 290.000 KM, omogućeno mu je, bez odluke Vijeća, da pribavi 350.000 KM imovinske koristi, te mu se već od januara mjeseca umanjuje zakupnina za 40 posto mjesečno sve dok se ne namiri iznos od 350.000 KM. Vansudsku nagodbu jedino je i isključivo moglo odobriti Općinsko vijeće, koje ne samo da je nije odobrilo već je općinski pravobranilac od Vijeća pokušao sakriti ovu nagodbu i gubitak budžetskih sredstava u iznosu od 350.000KM tako što ju je izostavio iz izvještaja o svom radu. A sve to iz razloga što je time počinjeno krivično djelo.

Naši pokušaji da kontaktiramo vlasnika firme “Kenna” bili su bezuspješni, a općinski načelnik Ibrahim Hadžibajrić, kako nam je kazao, preuzima odgovornost za vansudsku nagodbu.

“Ja sam napravio vansudsku nagodbu, ja sam je potpisao i to je moje pravo”, kazao je Hadžibajrić. Obrazlažući svoju odluku, kazao nam je da je općinska komisija procijenila da je objekt devastiran više od 65 posto, tako da je firma “Kenna” d.o.o. imala puno pravo da traži nadoknadu. Međutim, ističe Hadžibajrić, Općinsko vijeće je u dva navrata, bez ikakvog obrazloženja, odbilo da donese odluku o umanjenju kirije po osnovu ulaganja.

SMJENA PRAVOBRANIOCA

“Na ovaj sam način ja spasio stotine hiljada maraka budžetskih sredstava, a uz to je Općina dobila objekt koji je sada vredniji za 800.000 maraka, koliko je zakupac u njega uložio”, kaže načelnik Hadžibajrić.

Na to što većina vijećnika u Općinskom vijeću Starog Grada smatra da u ovom slučaju ima elemenata krivičnog djela ,Hadžibajrić odgovara: “Mi smo bili tuženi jer nije bilo nikakvog obrazloženja. Ja sam potpisao vansudsku nagodbu i stojim iza toga. Ako smatraju da sam pogriješio, ima tužilaštvo, ima sud. Neka me tuže, neka mi sude.”

Slučaj firme “Kenna” razlog je što vijećnici nisu usvojili izvještaj o radu pravobranioca, a zatraženo je detaljno pisano informiranje o ovom slučaju, te je sada na potezu općinski načelnik, koji je, pored činjenice da je dao saglasnost na akt pravobranioca – vansudsku nagodbu, dužan Vijeću predložiti smjenu pravobranioca. Treba napomenuti i to da je 12 vijećnika glasalo za usvajanje izvještaja o radu Pravobranilaštva, a to su vijećnici SDP-a, osim Almedina Miladina, koji je bio suzdržan, vijećnici Hadžibajrićeve Prve nezavisne liste i samostalni vijećnici koji su njihovi partneri u vlasti.

Adi Zahiragić, vijećnik SDA u OV Stari Grad, ističe da je zaprepašten ponašanjem pravobranioca, njegovim bahatim odnosom i vrijeđanjem inteligencije vijećnika i građana Starog Grada, posebno zbog činjenice da je svima u sali bilo jasno da vansudske nagodbe moraju ići na odlučivanje Općinskom vijeću. Kazao je i da građani Starog Grada nisu zaslužili da budu predmet prevare i da neće dopustiti da oni budu ti koji će finansirati izgradnju kafića i nečije bogaćenje preko svojih leđa. Napomenuo je i da je sličan slučaj s vakfuskim i nacionaliziranim prostorima, koji suštinski ne pripadaju Općini, a koji se godinama privatiziraju i dodjeljuju trećim licima u vlasništvo.

Vedran Dodik iz Saveza za Stari Grad ističe da je jedini logičan slijed neusvajanje izvještaja o radu Pravobranilaštva, smjena pravobranioca, te smatra da je sadašnje rukovodstvo Općinskog vijeća dužno poduzeti predviđene mjere jer su očito prisutni elementi krivičnog djela. On dodaje da, čak i da je bio devastiran poslovni prostor, a nije, ne može se napraviti vansudska nagodba bez odluke OV-a. Uostalom, da je bio devastiran, poslovni prostor bi u javnom oglasu bio ponuđen kao devastiran, ali to nije bilo tako, zakupac ga je preuzeo uslovnog.

Pokušaji da dobijemo komentar od SDP-ovih vijećnika koji su glasali za usvajanje izvještaja nije urodio plodom.

PROČITAJTE I...

Da Zetra ne bude Manjača. Da Holiday Inn ne postane Vilina vlas. Da oca i majku ne tražim po Tomašicama. Da se Sarajevo ne zove Srebrenica. Da ne vučem za rukav Amora Mašovića.

PRIDRUŽITE SE DISKUSIJI