fbpx

Filmovi koje ćemo gledati u 2018. godini

Kraj stare i početak nove godine period je sabiranja utisaka i pravljenja predviđanja. Nakon što su kritičari i publika rekli svoje u 2017, ostalo je još da se utvrdi šta nas to očekuje 2018. godine i da se predstave željno iščekujuća ostvarenja.

PROČITAJTE I...

Zasnovana na magmi nacionalnog bića, na buntovnoj i polivalentnoj leksičkoj podlozi, na vreloj maštovitosti i gotovo sentimentalnoj zagrcnutosti narodnog rapsoda, poezija Ćamila Sijarića traga za suštinskim mirom, u jednoj univerzalno oblikovanoj formi, osvjetljava čovjekovu sudbinu kroz najintimniju vizuru, svoj san o mogućem spokojstvu projektuje na historijsko platno vječito živih ožiljaka stradalništva i bola kao univerzalnih i odveć ponovljivih kategorija.

PRIDRUŽITE SE DISKUSIJI