fbpx

Brojne nepravilnosti u vezi s Gülenovim školama u Bihaću

Komisija Vlade USK utvrdila je da je došlo do izmjena kada je riječ o osnivaču “spornog” obrazovnog subjekta u Bihaću. Prva izmjena urađena je u aprilu 2016. godine, kada se kao osnivač navodi pet fizičkih lica. U novembru iste godine, prema rješenju suda u Sarajevu, naveden je novi osnivač – firma sa sjedištem u SAD. Rješenjem se iz naziva subjekta u potpunosti izbacuje dio na turskom jeziku i upisuje novi naziv – “Bosna Sema” obrazovne institucije

 

Analizirajući stanje u Tursko-bosanskom Unsko-sanskom koledžu, Međunarodnoj osnovnoj školi “Bihać” i Dječijem vrtiću “Pupoljak”, Komisija Vlade Unsko-sanskog kantona, formirana u aprilu prošle godine, utvrdila je više propusta u vezi s Protokolom iz 1997. godine.

Između ostalog, Vlada je te godine Koledžu dala na upotrebu dio prostora Poliklinike “Bihać”, i to besplatno, na period od 36 godina. Ovim su se kasnije bavili istražni organi, a bihaćki Dom zdravlja ispostavio je račun za kiriju u visini od 34.080 KM. Također, nije ispoštovano da će visinu školarina na Tursko-bosanskom koledžu određivati zajednička komisija koja nikada nije formirana. Sporan je i status samog objekta škole, a ne postoji ni elaborat o opravdanosti njenog osnivanja.

“U svemu ovome frapantna je činjenica da objekt, koji je njima dodijeljen na korištenje, uopće nije u vlasništvu Unsko-sanskog kantona, da tadašnji potpisnik nije mogao takav protokol ni potpisati, a još je frapantnije da taj objekt nije ni u vlasništvu Grada Bihaća. Vidjet ćemo kada Ministarstvo provede upravni nadzor da li je Komisija argumentima potkrijepila sve ove činjenice, te ćemo na osnovu toga moći ići u sljedeće korake”, kaže Husein Rošić, premijer Unsko-sanskog kantona.

U svim aktima iz 1997. godine kao osnivač navodi se “Sema” iz Istanbula. Općepoznato je da ovom institucijom, navodi se u Izvještaju Komisije, upravlja organizacija Fethullaha Gülena, koju su organi Turske optužili za saučesništvo u planiranju državnog udara u Turskoj.

Ministar obrazovanja Unsko-sanskog kantona Muhamed Ramić također smatra da se situacija oko pomenutih obrazovnih ustanova u Bihaću mora ispitati do kraja. Delegacija Vlade Kantona nedavno je boravila u Turskoj, gdje su dogovoreni važni projekti te uspostavljena saradnja. “Nastavljamo saradnju s Republikom Turskom. Nama je cilj da nastavimo saradnju, pogotovo sa zvaničnim turskim organizacijama, s Fondacijom ‘Ma’rif’, koja je jedina ovlaštena da predstavlja turske obrazovne institucije u Republici Turskoj i u svijetu”, kaže Muhamed Ramić, ministar obrazovanja.

Komisija Vlade USK utvrdila je također da je došlo i do izmjena kada je riječ o osnivaču “spornog” obrazovnog subjekta u Bihaću. Prva izmjena urađena je u aprilu 2016. godine, kada se kao osnivač navodi pet fizičkih lica. U novembru iste godine, prema rješenju suda u Sarajevu, naveden je novi osnivač – firma sa sjedištem u SAD-u. Rješenjem se, također, iz naziva subjekta u potpunosti izbacuje dio na turskom jeziku i upisuje novi naziv – “Bosna Sema” obrazovne institucije.

U zaključcima koje je na kraju Izvještaja usvojila Komisija Vlade USK piše da ovakva situacija ne samo da je protivna propisima u Bosni i Hercegovini nego i nanosi štetu državi Bosni i Hercegovini kada je riječ o odnosu s Republikom Turskom. Također, Turska ne priznaje niti smatra validnim uvjerenja i diplome ovih ustanova. Već je vidljivo da su se ukupna dešavanja odrazila na smanjenje upisa djece u ove ustanove u Bihaću. Komisija je zatražila da Vlada hitno reagira kako bi sačuvala opstanak škole. Jedna od preporuka jeste i da se sa zvaničnim institucijama Republike Turske razmotri mogućnost preuzimanja finansiranja Koledža, na način snižavanja školarine, ali u isto vrijeme i povećanja plaća uposlenicima.

Iz ovdašnje uprave Tursko-bosanskog koledža za sada se ne žele očitovati o Izvještaju Vladine komisije. Potvrđeno nam je da njihovi pravni timovi iz Londona i Sarajeva rade na slučaju. Kako saznajemo, u Ministarstvu obrazovanja USK završili su proceduru oko imenovanja tima koji bi trebao provjeriti navode iz Izvještaja Komisije. Rok da se Ministarstvo očituje jeste 15 dana.

Komisija, čiji je osnivač Vlada Unsko-sanskog kantona, utvrdila je niz nelogičnosti i nepravilnosti kod samog osnivanja Tursko-bosanskog Unsko-sanskog koledža i dodjele objekta u kojem ova ustanova i danas djeluje u Bihaću. Komisija navodi kako je uočila nelogičnost u odluci o osnivanju, koju je 14. juna 1997. godine donijela “Sema Eğitim Öğretim İşletmeleri AŞ” iz Istanbula, pod brojem 002-24/97. U odluci se za sjedište škole određuje adresa Put AVNOJ-a, blok D, ali se nigdje ne navodi prethodni Protokol o saradnji potpisan 19. maja 1997. godine između Vlade Unsko-sanskog kantona i ove ustanove. U Protokolu je dogovoreno da sjedište škole bude na lokaciji Sirkovine, a Đački dom je na adresi AVNOJ-a br. 63. Dana 19. juna 1997. godine, rješenjem tadašnjeg Ministarstva obrazovanja, nauke, vjere i sporta Unsko-sanskog kantona, br. 05/1-611-18/97, odobrava se osnivanje privatne srednje škole Tursko‑bosanski Unsko-sanski koledž sa sjedištem u Bihaću, u Ulici Moša Pijade br. 42. Napravljen je i dodatak Protokola o saradnji, potpisan 28. jula 1997. godine, kojim je dopunjen član 5. ovog protokola.

“Uvidom u dostupnu dokumentaciju, utvrđeno je da je Protokol o saradnji u većem broju članova prekršen, kao i ‘dodatak’ kojim je izmijenjen član 5. na način dodavanja stava A, a s odredbom da ‘Vlada Unsko-sanskog kantona daje objekt na korištenje blok D Poliklinike ‘Bihać’, upisan u PL broj 3015 Kč 9665/1 KO Bihać, u površini 12.000 m2, za Tursko-bosanski Unsko-sanski koledž, besplatno za period od 36 godina”, navodi se u Izvještaju Komisije.

Zanimljivo je i to da se u članu 4. Protokola o saradnji status škole također definira tako da se vezuje za Republiku Tursku: “Vlada Kantona će omogućiti da ‘Sema’ iz Istanbula otvori jednu privatnu školu, koja će biti u statusu anadolskih liseja (srednjih škola) u Republici Turskoj na području Unsko-sanskog kantona u Bihaću”. Ovdje i nastaje osnovni problem, jer nikakve odgojno-obrazovne institucije s predznakom Republike Turske ne mogu raditi i djelovati izvan okvira nadležnosti zvaničnih institucija te zemlje.

Uvidom u dostupnu dokumentaciju, Komisija je ustanovila činjenicu koja bi mogla biti veoma zanimljiva u svjetlu dešavanja koja su uslijedila, a posebno u svjetlu 15. jula 2016. godine i pokušaja državnog udara u Turskoj. Utvrđeno je da do prve izmjene podataka o osnivaču dolazi u proljeće 2016. Osnivačka prava “Sema Eğitim Öğretim İşletmeleri AŞ” iz Istanbula navode se u rješenju o izmjeni podataka Općinskog suda u Sarajevu od 1. aprila 2016. godine, broj: 065-0-Reg-16-000641. Kao pravni osnov navodi se Ugovor o izmjenama Ugovora o osnivanju ustanove “Bosna Sema Eğitim Kurumları” – Bosna Sema obrazovne institucije iz 2016. godine i Ugovor o prenosu udjela u ustanovi Bosna Sema iste godine.

Slučajno ili ne, zaključuje Komsija, ubrzo nakon dramatičnih dešavanja prilikom pokušaja državnog udara u Turskoj i pokušaja ubistva predsjednika Republike Turske, kod Općinskog suda u Sarajevu novim rješenjem dolazi ponovo do izmjene podataka o promjeni osnivača. Kao pravni osnov za izmjenu podataka navode se Ugovor o prijenosu udjela u ustavni, broj OPU-IP-1749/2016, od 7. novembra 2016. godine, Odluka o izmjenama Ugovora o osnivanju ustanove, broj OPU-IP-1750/2016, od 7. novembra 2016. godine, i Odluka o promjeni lica ovlaštenih za zastupanje ustanove, broj OPU-IP-1751/2016. U rješenju se navodi da je kao novi osnivač firma “US Global Invest LLC” sa sjedištem u SAD-u, Dealware 3422 Old Capitol Trail, Suit 7000, Wilmington DE 19808-6192, County of New Castle. Kao direktor ustanove naveden je Mustafa Đerahović.

Ministarstvo obrazovanja Unsko-sanskog kantona uputilo je Đerahoviću dopis putem zvaničnog e-maila u kojem ga, između ostalog, pozivaju na sastanak s ciljem upoznavanja s budućim radom i statusom ustanova koje su u nadležnosti ove firme, a nalaze se na području Unsko-sanskog kantona. Osim kratkog odgovora Anise Japalak, asistenta u “Global Education” sa sjedištem u Sarajevu, u kojem ih obavještava da je molba zaprimljena i proslijeđena Đerahoviću, Ministarstvo obrazovanja USK nije nikada dobilo potvrdu u vezi s održavanjem sastanka. Godinu ranije, Ministarstvo je od Sektora za odnose s javnošću “Bosna Sema” obrazovne institucije zaprimilo dokument u kojem je pozvano da što prije pošalje odgovor u vezi s prijemom delgelacije “US Global Investa” iz Sjedinjenih Američkih Država, koja će u Bosni i Hercegovini boraviti od 13. do 16. decembra 2016. godine, kako bi ovom Ministarstvu predstavili planove ove kompanije. U delegaciji se navodi i ime Mustafe Đerahovića.

U vezi s radom obrazovanih ustanova “Bosna Sema” u Bihaću, Komisija Vlade USK zaključila je da “osnovni Protokol o saradnji od 15. maja 1997. godine ne samo da nije nikada u potpunosti ispoštovan već je u više navrata u proteklom periodu kršen”.

“S obzirom na to da je od strane Republike Turske FETÖ organizacija kojom rukovodi Fethullah Gülen označena kao teroristička organizacija, a Gülen je, što je općepoznato, na čelu organizacije koja upravlja, između ostalog, i ovim ustanovama / školama u Bihaću. Bilo kakvo vezivanje bilo koje škole ili ustanove na području USK za terorističke organizacije nanosi ogromnu štetu prije svega međunarodnom ugledu i poziciji cijele države BiH. Osnovni izvor finansiranja ovih ustanova jesu uplate roditelja djece na ime školarine. Komsija nije mogla doći do saznanja da postoje i drugi izvori finansiranja ovih škola, a pogotovo poslije 15. jula 2016. godine i zauzimanja stava zvanične turske države naspram organizacije koja je osnovala ove škole u Bihaću. Republika Turska ne priznaje, niti ih smatra validnim, uvjerenja i diplome ovih ustanova”, navedeno je u zaključcima Komisije uz konstataciju da je neophodno da “Vlada USK hitno reagira kako bi sačuvala opstanak škole, prije svega dugoročno kvalitetnim rješavanjem statusa i osnivača ovih ustanova”.

“S obzirom na to da je Komisija, od strane Ambasade Republike Turske u Sarajevu, zvanično obaviještena da su, u ime Republike Turske, sva pitanja obrazovnih institucija izvan Turske u ingerenciji Direkcije ‘Maarif’ državne agencije, neophodno je zajedno sa zvaničnicima ‘Maarifa ‘rješavati ova pitanja”, zaključila je Komisija Vlade Unsko-sanskog kantona.

PROČITAJTE I...

Da Zetra ne bude Manjača. Da Holiday Inn ne postane Vilina vlas. Da oca i majku ne tražim po Tomašicama. Da se Sarajevo ne zove Srebrenica. Da ne vučem za rukav Amora Mašovića.

PRIDRUŽITE SE DISKUSIJI