fbpx

Nakon što je zatvorena medresa u Žepču, Edhem-efendija nastavio je školovanje u medresi u Pojskama pred čuvenim Derviš-efendijom Spahićem. “U Pojske sam otiš'o 1943. godine. U medresi u Pojskama bili su većinom arapski kitabi, nije bilo puno bosanskih. Stariji učenici su svi govorili arapski jezik. Školovanje u svim medresama tada je trajalo osam godina. Derviš Spahić učio ih je tri strana jezika: arapski, turski i perzijski. Učenici osmog razreda medrese koji su učili pred Derviš-efendijom dobro su govorili arapski i turski jezik, a i perzijski. Ko bi završio pred Derviš-efendijom bio je pravi učenjak islamski”, kazuje Edhem-efendija